NOVEDADES
NOVEDADES

AEBALL, CCOO i UGT del Baix Llobregat fan front comú per garantir un creixement econòmic sostenible al territori


L'AEBALL, CCOO i UGT del Baix Llobregat fan front comú per garantir el desenvolupament econòmic i social al Baix Llobregat i presenten la "Declaració per l’impuls, la reactivació i per un creixement econòmic sostenible i inclusiu al Baix Llobregat",

Davant la situació social, laboral i empresarial que afronta el país i la nostra comarca en particular, l’organització patronal més representativa AEBALL (Associació Empresarial de L’Hospitalet i Baix Llobregat) i els sindicats majoritaris CCOO (Comissions Obreres) i UGT (Unió General de Treballadors) del Baix Llobregat, exercim la nostra responsabilitat fent un front comú per reivindicar el nostre paper com a agents per guanyar i transformar els canvis, fent valdre el nostre coneixement, experiència i proximitat de la realitat socioeconòmica comarcal.

A través de la “Declaració per l’impuls, la reactivació i per un creixement econòmic sostenible i inclusiu del Baix Llobregat”, ens comprometem a treballar i instem a les administracions locals, comarcals, supralocals i d’àmbit de Catalunya que donin continuïtat als espais de concertació i lideratge compartit existents per avançar en una reconstrucció econòmica, sostenible, inclusiva i social del Baix Llobregat.

La voluntat de cercar consensos a través de la concertació i el diàleg social entre administracions, sindicats i patronal ha de generar polítiques que ens permetin adaptar als canvis socials, tecnològics, ambientals i entomar les transicions i transformacions que afectaran inevitablement a les empreses i a les persones treballadores de la comarca.

Les organitzacions sotasignades, apostem per reforçar el nostre compromís amb:

- Acompanyar a una transició justa cap a una nova economia més verda, més eficient energèticament i digital.
- Rebaixar els índexs d’atur, amb especial atenció a dones i joves i col·lectius amb dificultats.
- La creació d’ocupació estable i de qualitat.
- Impulsar la Formació professional i continua integradora i de qualitat. S’han d’ampliar els recursos actuals i optimitzar-ne els existents.
- Per una reindustrialització que permeti mantenir l’actual teixit productiu, crear i ampliar noves empreses, així com potenciar noves inversions de caràcter industrial.
- Diversificar activitats i acompanyar empreses i sectors econòmics perquè guanyin competitivitat i apostin pel valor afegit, la innovació i la captació de talent
- Consolidar l’especialització i transformació de l’actual teixit empresarial.
- Desenvolupar i modernitzar infraestructures llargament reivindicades al territori (eixos viaris, ferroviaris, aeroportuari i portuari), consolidar una xarxa de transport públic adient a les necessitats de la comarca i avançar decididament a un model de mobilitat sostenible.
- Modernitzar l’administració, reforçar els serveis públics amb atenció de qualitat a empreses i ciutadania.
- Avançar en una visió de comarca que permeti el creixement econòmic amb respecte a l’entorn natural i sigui atractiu per a importants inversions.

UGT, CCOO i AEBALL posem a disposició tot el nostre coneixement i expertise de l’àmbit econòmic i sociolaboral i demanem que es valori el paper de les entitats econòmiques i socials més representatives. Volem que els poders públics promoguin una participació i implicació activa a les decisions vinculades a projectes demandants dels fons europeus Next Generation que estan presentant al territori, per tal de que aquests puguin tenir un veritable efecte tractor.

CCOO, AEBALL i UGT volem fer una crida a seguir profunditzant en estratègies concertades amb recursos i que es dinamitzin els actuals espais compartits. Desitgem treballar plegats amb els governs locals, del Consell comarcal, supralocals i d’àmbit de Catalunya i de la ciutadania en general, per què la reconstrucció i dinamització de l’activitat econòmica i empresarial avanci amb paràmetres de sostenibilitat, igualtat, garanteixi la cohesió social i permeti que la ciutadania pugui viure, treballar i fer créixer els seus projectes vitals a la nostra comarca, el Baix Llobregat.

Consulta la Declaració: AQUÍ

#TreballemPerGuanyarElFutur


Ampliar imagen


Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona