Actividades presenciales pospuestas durante la crisis sanitaria, hasta nuevo aviso. Les recordamos que pueden contactarnos para cualquier aclaración, o si necesitan apoyo o asesoramiento en relación a la situación actual.
Cursos de Formación
Servicios

LOGÍSTICA INTEGRAL

Imprimir

OBJETIVO:
Objectius generals:
- Adquirir un coneixement bàsic de les estructures que completen el procés logístic.
- Anunciar les diferències entre mitjans de transports.

Objetius específics:
- Sensibilitzar els principals en els conceptes de la logística integral i la cadena de subministrament.
- Aprendre a fixar i determinar els objectius i costos logístics.
- Conèixer diferents models per a la planificació de les operacions logístiques i de la cadena de
subministrament.
- Presentar una metodologia per a l'anàlisi i millora dels processos logístics de les empreses
- Analitzar els principis generals de la gestió logística, així com les diferents àrees que engloba la gestió
logística d'una organització.
- Analitzar les principals funcions i responsabilitats associades a la gestió dels aprovisionaments en una
empresa.
- Dissenyar un procediment documentat per seleccionar, avaluar i homologar a proveïdors d'una
empresa.
- Gestionar correctament un magatzem industrial, optimitzant els estocs
- Establir un procés de planificació i control productiu en una indústria.
- Establir procediments documentats dels diferents processos que conformen la gestió productiva, per tal
d'aconseguir la màxima qualitat del producte fabricat.
- Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera adequada.
- Gestionar procediments de qualitat aplicables a processos productius dins de l'empresa

DIRIGIDO A:
Tota persona interessada en la màteria.

DATOS GENERALES DEL CURSO:
FECHA INICIO:
FECHA FINALIZACIÓN:
HORAS: 30 H.
DÍAS SEMANA:
HORARIO:

CONTENIDO:
1. Introducció.
2. Costos logístics.
3. Àrees de la logística integral.
3.1. A que definim logística industrial
3.2. La cadena logística
3.3. Logística integral.
4. Compres i aprovisionament.
4.1. Gestió de compres
COM
Comerç i màrqueting
COML
NOM DE L'ACCIÓ
OBJECTIUS
CONTINGUTS
FAMILIA PROFESSIONAL
Logística
AREA PROFESSIONAL
Catàleg d'accions formatives
2019 Programes de Formació Sectorial
Comerç
CATÀLEG_2019
SUBAPARTAT
GRUPAF GRUP AMPLIAT HORES CODI FAMILIA CODI ARE IDENTIFICADOR
4.2. Previsió de necessitats
4.3. Recepció i control dels aprovisionaments.
5. Control i gestió d'estocs.
5.1. Logística de Aprovisionaments en la Indústria
5.2. Gestió d'aprovisionaments
5.3. Organització i Disseny de Magatzems en la Indústria
5.4. Logística d'emmagatzematge industrial.
6. Producció.
6.1. Identificació de mercaderies.
6.2. Característiques de la mercaderia.
6.3. Pes, volum, rotació i estacionalitat.
6.4. Sistema de codificació.
6.5. Fitxer mestre de mercaderies.
7. Gestió de magatzems.
7.1. ABC de mercaderies.
7.2. Aprovisionament.
7.3. Mètodes de gestió d'estoc.
7.4. Sistemes d'informació per a la gestió.
7.5. Fitxer de proveïdors.
7.6. Fitxer de comandes.
7.7. Seguiment de comandes.
7.8. Recepció de mercaderies.
7.9. Administració.
7.10. Valoració de les existències.
7.11. Actualització de preus.
7.12. Inventaris.
7.13. Regularització de diferencies
7.14. Sortides de magatzem.
7.15. Preparació de mercaderia.
7.16. Sistema de petició.
8. Transport i distribució.
8.1. Actualització de preus.
8.2. Inventaris.
8.3. Regularització de diferencies
8.4. Sortides de magatzem.
8.5. Preparació de mercaderia.
8.6. Sistema de petició
9. El transport internacional de mercaderia.
10. Servei al client.

LUGAR DE REALIZACIÓN :
AULA VIRTUAL

INSCRIPCIÓN :
Omplint la fitxa d'inscripcions
*****GRATUITO***** PARA LAS EMPRESAS ASOCIADAS QUE APOYAN EL PLAN AGRUPADO.
PROGRAMA PRESENTADO A LA FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO POR UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DEL HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT
Acciones realizadas en el marco del III ANFC y/o del Fondo Social Europeo

INSCRIPCIÓN FICHA ALUMNO

Una vez recibida la solicitud de inscripción, contactaremos para confirmarle la disponibilidad de plaza y solicitarle la documentación necesaria.

VolverAvda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona