Actividades presenciales pospuestas durante la crisis sanitaria, hasta nuevo aviso. Les recordamos que pueden contactarnos para cualquier aclaración, o si necesitan apoyo o asesoramiento en relación a la situación actual.
Cursos de Formación
Servicios

Buscador de cursos


 Area:

Modalidad:

 Tipo:

PLAN DE FORMACIÓN Y GESTIÓN DE BONIFICACIONES

TARJETA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN

- Para el sector del metal -

DUPLICADOS DE DIPLOMAS

¿Eres un centro de formación?

- Envíanos tu propuesta formativa junto con una descripción de instalaciones y medios -

Subscripció al Infoball

- Newsletter semanal con toda la información de cursos -

"AJORNAT" ANGLÈS B.2.A

Imprimir

OBJETIVO:
- Comprendre el sentit general, la informació essencial, els punts principals de la comunicació en anglès.
- Produir textos orals extensos, cohesionats, ben organitzats, clars i detallats, i adequats a l'interlocutor, a la situació i al propòsit comunicatiu.
- Escriure textos clars i detallats.
- Produir textos orals extensos, cohesionats, ben organitzats, clars i detallats, i adequats a l'interlocutor, a la situació i al propòsit comunicatiu, sobre una àmplia varietat de temes tant concrets com abstractes, així com defensar un punt de vista sobre temes generals o relacionats amb la pròpia especialitat, indicant els pros i els contres de les diferents opcions.
- Llegir amb un alt grau d'independència captant el sentit general, la informació essencial, els punts principals, els detalls específics i les opinions i actituds tant implícites com explícites dels autors, en una àmplia gamma de textos escrits extensos, ben organitzats, conceptual i lingüísticament complexos sobre temes tant concrets com abstractes, adaptant l'estil i la velocitat de lectura als distints textos i finalitats i utilitzant fonts de referència apropiades de forma selectiva, i comptar amb un ampli vocabulari actiu de lectura, encara que tingui alguna dificultat amb expressions poc freqüents.
Escriure textos clars i detallats, lingüísticament complexos en què es dona, transmet i intercanvia informació i idees sobre una àmplia varietat de temes relacionats, o no, amb els propis interessos i especialitat, o es defensa un punt de vista sobre temes generals, indicant els pros i els contres de les diferents opcions, o sintetitzant i avaluant informació i arguments procedents de diverses fonts.

DIRIGIDO A:
Tota persona amb nivell alt de l'idioma.

DATOS GENERALES DEL CURSO:
FECHA INICIO: 19/03/2020
FECHA FINALIZACIÓN: 02/06/2020
HORAS: 60 H.
DÍAS SEMANA: Martes, Jueves
HORARIO: De 19:00h. hasta 22:00h.
Dias de clase en Marzo: 19, 24, 26 i 31
Dias de clase en Abril: 2, 14, 16, 21, 23, 28 i 30
Dias de clase en Mayo: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 i 28
Dias de clase en Junio: 2

CONTENIDO:
A. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES
A.1 CONTINGUTS LEXICOSEMÀNTICS
2. FORMACIÓ DE PARAULES
3. SIGNIFICAT
A.2 CONTINGUTS GRAMATICALS
1. ORACIÓ
2. NOMS I ADJECTIUS
3. DETERMINANTS
4. PRONOMS
5. VERBS
6. ADVERBIS
7. ENLLAÇOS
PREPOSICIONS I POSPOSICIONS
A.3 CONTINGUTS ORTOGRÀFICS
B. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS
C. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES
COHERÈNCIA TEXTUAL:
TIPOLOGIA TEXTUAL
COHESIÓ TEXTUAL:
OBLIGATORI FER TEST NIVELL

LUGAR DE REALIZACIÓN :
ESCUELA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN EMPRESAS, S.A. -INSCRIPCIÓN :
Emplenar la Fitxa d'Inscripció.
Acció realitzada dins del Programa de Formació promogut pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

INSCRIPCIÓN FICHA ALUMNO

Una vez recibida la solicitud de inscripción, contactaremos para confirmarle la disponibilidad de plaza y solicitarle la documentación necesaria.

VolverAvda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona