Cursos de Formacin
Servicios

COMPTABILITAT INFORMATITZADA

Imprimir

OBJETIVO:
- Consolidar els coneixements adquirits en el curs de Comptabilitat bsica
- Consolidar els coneixements generals de persones que, sense haver seguit el curs bsic, els tenen.
- Ampliar els coneixements fins a un nivell mitj.
- Donar a conixer lentorn informtic de la comptabilitat.
- Definir el que es un programa informtic de comptabilitat.
- Aprendre les parts bsiques del programa.
- Agafar agilitat en la seva utilitzaci.
- Identificar les avantatges del programa, per tamb les precaucions a tenir.
- Aconseguir un nivell mitj en la feina comptable, realitzada amb un programa informtic.


DATOS GENERALES DEL CURSO:
FECHA INICIO: 09/11/2018
FECHA FINALIZACIÓN: 05/12/2018
HORAS: 40 H.
DÍAS SEMANA: Lunes, Mircoles, Viernes
HORARIO: De 18:15h. hasta 21:35h.
Dias de clase en Noviembre: 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 i 30
Dias de clase en Diciembre: 3 i 5

CONTENIDO:
1. El procs comptable
1.1. Comptes Llibres
1.2. Assentaments comptables
1.3. Els documents final de la comptabilitat
1.4. Balan de situaci
1.5. Compte de Prdues i Guanys

2. El programa informtic
2.1. Qu es un programa de comptabilitat
2.2. Per qu serveix
2.3. Altres aplicacions

3. Estructuraci bsica del programa de comptabilitat
3.1. Operacions generals
3.2. Definici del Pla comptable
3.3. Obertura de comptes
3.4. Operacions especfiques
3.5. Definici de comptes i tipus dI.V.A.
3.6. Venciments
3.7. Immobilitzat

4. Operativa del programa
4.1. Entrada dassentaments
4.2. Realitzaci doperacions especfiques
4.3. Consultes i obtenci dinformaci
4.4. Tancament del exercici
5. Recordatori damortitzacions.
5.1. Concepte i necessitat de l amortitzaci.
5.2. Comptabilitzaci de les amortitzacions.
5.3. Regulaci Fiscal de les amortitzacions.
5.4. Comptabilitzaci a amb el programa informtic

6. Provisions i deterioraments de valor
6.1. Concepte de provisi i de deteriorament de valor
6.2. Principals provisions en el PGC
6.3. Principals deterioraments de valor en el PGC
6.4. Regulaci de les provisions i deterioraments en el Impost de Societats

7. Moneda estrangera.
7.1. Concepte doperaci en moneda estrangera
7.2. Problemtica comptable de les operacions amb moneda estrangera.
7.3. Tractament comptable de les operacions
7.4. Comptabilitzaci amb el programa informtic

LUGAR DE REALIZACIÓN :
ESCUELA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION EMPRESAS, S.A. -
C. Mestre Candi, 22
(L'Hospitalet de Llobregat)

INSCRIPCIÓN :
ES CONFIRMAR LA PLAA TRES DIES ABANS DE L'INICI DEL CURS
*****SUBVENCIONAT****
Accions realitzades dins del Contracte Programa promogut pel Consorci per a la Formaci Contnua de Catalunya"
"Sollicitat per AEBALL/UPMBALL"

INSCRIPCIN FICHA ALUMNO

Una vez recibida la solicitud de inscripcin, contactaremos para confirmarle la disponibilidad de plaza y solicitarle la documentacin necesaria.

VolverAvda. Fabregada, 93, 1 3, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona