Català · Español · Inglés Asóciate    Usuari
    ContrasenyaPara consultar la base de datos de empresas asociadas haga click aquí.
Facebook
Home >> SERVICIOS >> FORMACIÓN >> INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO

INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES INICIO EN FECHA PREVISTA

OBJETIVO:
Ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible. Comprendre la naturalesa dels conflicte. Analitzar els tipus de conflictes que es poden donar a les organitzacions. Optimitzar el factor comunicació davant les situacions conflictes. Utilitzar les estratègies adequades per a la gestió de conflictes. Potenciar la utilització de la mediació i la negociació per arribar a acords favorables. Preparar adequadament una mediació/negociació, maximitzant el control de les variables que intervenen en cada procés. Definir els objectius mínims i màxims per a la mediació/negociació de conflictes i aplicar l'estratègia més adient. Seguir el procés sistemàtic de mediació/negociació per a controlar la situació i arribar a un acord favorable.

DIRIGIDO A:
Tota persona que vulgui profundiçar en la materia.
DATOS GENERALES DEL CURSO:
FECHA INICIO: 16/10/2017
FECHA FINALIZACIÓN: 04/12/2017
HORAS: 30 H.
DÍAS SEMANA: Lunes
HORARIO: De 17:30h. hasta 21:15h.
Dias de clase en Octubre: 16, 23 i 30
Dias de clase en Noviembre: 6, 13, 20 i 27
Dias de clase en Diciembre: 4

CONTENIDO:
EL PROCÉS DE LA COMUNICACIÓ I LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES: La comunicació interpersonal. Tipus de comunicacions. La comunicació eficaç. Resolució de conflictes en la nostra vida. Comunicació i resolució de conflictes.

RESOLUCIÓ ASSERTIVA DELS CONFLICTES: Conflictes que ens envolten i la seva gestió. Habilitats per a una comunicació eficaç. Escolta activa. Rapport, feed-back, el missatge. L’assertivitat: què és, com parlar amb assertivitat i desenvolupar-la. Gestió de les emocions. Conèixer les nostres emocions i aprendre a gestionar-les.

EMPATIA: HABILITAT PER RESOLDRE CONFLICTES: Empatia i estils de comportament. Establiment d'acords mútuament favorables i negociació eficaç. Empatia: què és, com aplicar-la i com desenvolupar-la. Estils de comportament: entendre i aprendre com es comporta la persona per millorar l'empatia. Gestionar i aconseguir acords favorables per a les dues parts. Negociar eficaçment (guanyar -guanyar). Els diferents tipus de conflictes.

METODOLOGIA PER RESOLDRE CONFICTES: Metodologia efectiva per a resoldre conflictes. La mediació i la negociació. Com arribar a acords favorables.

ELS ESTILS DE NEGOCIACIÓ:
Models de negociació: Negociació per posició, Negociació per principis i Negociació per situació.
Fases de la negociació.
Preparació de la negociació.
Definició dels objectius: Anàlisis de les solucions, establiment dels objectius concrets de la negociació, pla de concessions.

LUGAR DE REALIZACIÓN :
GREMI BAIX LLOBREGAT
Avda. Fama, 56-58
Cornella de Llobregat

INSCRIPCIÓN :
ES CONFIRMARÀ LA PLAÇA TRES DIES ABANS DEL INICI DEL CURS
*****SUBVENCIONAT****
“Accions realitzades dins del Contracte Programa promogut pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya"
"Sol·licitat per AEBALL/UPMBALL"
<< Volver 
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - AEBALL * UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - UPMBALL.
Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha - 08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona * Telf. 93.337 04 50 . E-mail :aeball@aeball.net . Nota legal . Créditos
AEBALL · UPMBALL · INFORMACIÓN · ACTIVIDADES · SERVICIOS · ÁREA SOCIOS · CONTACTO