Català · Español · Inglés Asóciate

BUSCADOR DE CURSOS
 Area:

 Modalidad:

 Sector:Facebook
Home >> SERVICIOS >> FORMACIÓN >> INFORMACIÓN DE CURSOS

INFORMACIÓN DE CURSOS
Cursos dirigidos a trabajadores en activo de todos los sectores y personas desempleadas (consultar plazas)

Cursos encontrados: 53

PRESENTACIONS D' ALT IMPACTE

Conèixer els punts claus de la presentacions d'alt impacte. Optimitzar la comunicacions en públic. Estructurar les idees i els missatges d'una manera ordenada per facilitar. La comprensió. Entendre la importacia de la ut...

Duración: 13 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


DESENVOLUPAMENT I OPTIMITZACIÓ BOTIGUES ONLINE

Introduir l'alumne en els conceptes bàsics del ecommerce. Explicar les alternatives tecnològiques per a la Creació d'una botiga online. Models de negoci complementaris a la botiga online. Desenvolupament d'un pla de comu...

Duración: 20 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CARNET D’OPERADOR DE CARRETONS ELEVADORS

Ús d’una conducció correcte segons L.P.R.L (Llei de Prevenció de Riscos Laborals)...

Duración: 10 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GRAFOLOGIA I TEST PROJECTIUS GRÀFICS

Aprendrà una tècnica projectiva de fàcil aplicació, versàtil, discreta, amb alt grau de validesa i fiabilitat. Identificarà amb més facilitat competències positives per poder adequar-les a un perfil específic....

Duración: 20 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


SCRUM I METODOLOGIES ÀGILS

La formació SCRUM es tracta d'un conjunt de coneixements que fomenten la col·laboració i la comunicació entre tots els membres de l'organització....

Duración: 6 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GAMESTORMING I TÈCNIQUES PER REUNIONS EFECTIVES

Adquirirà una sèrie de coneixements que fomenten la col·laboració i la comunicació entre tots els membres d'un equip de treball....

Duración: 8 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GRAFOLOGÍA APLICADA A LA GESTIÓ DELS RRHH

Introduir l'alumne en les bases científiques que sustenten la Grafologia i promoure el coneixement d'aquesta tècnica amb l'objecte de valorar les competències cognitives, afectives i socials d'un subjecte. Dotar a l'alum...

Duración: 20 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


EL OUTLOOK COM A EINA DE GESTIÓ

Ajudar a les persones a aconseguir resultats, tenint una Visió Global i un control de les seves activitats utilitzant més eficaçment el seu temps. Millorar l'habilitat per determinar els objectius individuals i de l'Orga...

Duración: 6 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COM CREAR UNA EXPERIÈNCIA DIFERENCIADORA AL NOSTRE CLIENT

Millorar el Brand Equity: mesurar i gestionar l'experiència de client i aconseguir més notorietat, el client reconeix la marca i la recomana....

Duración: 8 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


VENDA TELEFÒNICA

Incrementar la venda a través del canal telefònic. Fer més Eficaç i Eficient la venda. Crear Estil Corporatiu propi (Guia)...

Duración: 8 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LIDERATGE I GESTIÓ DE EQUIPS (NOUS LÍDERS)

Millorar la capacitat individual per motivar les persones. Analitzar i entendre el concepte de lideratge. Adaptar l'estil de direcció més adequat al grau de maduresa de cada col · laborador. Saber obtenir el màxim compro...

Duración: 13 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


RUS NIVELL INCIAL

Adquirir coneixements bàsics de l'idioma per poder desembolicar-se en un entorn de parla russa. Sessions pràctiques amb la teoria lingüística aplicada en forma de simulacions i role-plays....

Duración: 30 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PLANS D'IGUALTAT

Els Planes d'Igualtat fixen els objectius concrets d'igualtat que ha d'aconseguir una empresa, les estratègies i les pràctiques per a la seva execució i els sistemes de seguiment i avaluació d'aquests objectius....

Duración: 6 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


SISTEMES DE GESTIÓ DE LA RSC I MEMÒRIES RSC

El objetiu a formar sobre eines de diagnosis i implantació de Sistemes de gestió de la RSC sobre la base de les principals normes internacionals (SGE 21, AS 8000, ISO 26.000 i unes altres) . La capacitació de responsable...

Duración: 16 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CREATIVITAT E INNOVACIÓ

Dotar al participant de la capacitat per introduir de forma proactiva nous i creatius enfocaments d'activitats, processos de treballs, així com per millorar plantejaments de treball ja existents, que millorin els resulta...

Duración: 8 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NEGOCIADOR ENGINYÓS: COM CREAR VALOR

Aconseguir l'èxit amb negociacions complexes amb interlocutors amb alta experiència en negociació. Aprofundir en el procés de la negociació. Familiaritzar-te amb eines avançades de negociació. Posar en pràctica aquestes...

Duración: 8 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ANGLÈS A1.B NIVELL PRINCIPIANT (ELEMENTARY 1A) inicio en fecha prevista

Aquesta acció formativa pretén introduir els alumnes en el coneixement i consolidació de la llengua anglesa....

Duración: 50 horas. Inicio: 02/02/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


ANGLÈS B1.B NIVELL INTERMEDI (INTERMEDIATE 3B) inicio en fecha prevista

Introduir els alumnes en el coneixement i consolidació de la llengua anglesa incidint en les situacions comunicatives quotidianes com extreure informació concreta d’un text escrit i oral i a la vegada reforçar la confian...

Duración: 50 horas. Inicio: 03/02/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


FACEBOOK PARA EMPRESAS, CÓMO CREAR, GESTONAR Y EXPANDIR TU PRESENCIA EN LA RED DE REDES últimas plazas libres

Amb aquest curs podràs entendre i aplicar els secrets dels que han convertit la seva pàgina de Facebook en una font de fidelització, promoció i negoci a les xarxes socials....

Duración: 6 horas. Inicio: 03/02/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


INCOTERMS últimas plazas libres

Els Incoterms són un conjunt de regles internacionals, regits per la Cambra de Comerç Internacional, que determinen l'abast de les clàusules comercials incloses en el contracte de compravenda internacional. Els Incoterms...

Duración: 6 horas. Inicio: 04/02/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


DOMINA L'ENVIAMENT MASSIU D'EMAILS AMB MAILCHIMP últimas plazas libres

Amb aquest curs podràs conèixer noves tècniques per poder comunicar- de manera regular....

Duración: 6 horas. Inicio: 05/02/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTIÓ FINANCERA I NEGOCIACIÓ BANCARIA inicio en fecha prevista

Calcular les necessitats de circulant de l'empresa....

Duración: 6 horas. Inicio: 06/02/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUTÒMATS PROGRAMABLES. GENERAL

Objectius Generals: Millorar les competències i les qualificacions dels treballadors. Afavorir l’adaptació dels treballadors als canvis del sistema productiu, definits per la tecnologia i procediments actuals de les emp...

Duración: 30 horas. Inicio: 09/02/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


ELECTRICITAT II

Objectius Generals: - Millorar les competències i les qualificacions dels treballadors. - Afavorir l’adaptació dels treballadors als canvis del sistema productiu, definits per la tecnologia i procediments actuals de l...

Duración: 32 horas. Inicio: 09/02/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


OPERADOR DE CARRETONS ELEVADORS inicio en fecha prevista

Que l’operari conegui tots aquells aspectes que poden posar en situació de risc el seu treball com carretoner, tant per la seva integritat física i la del seus companys, com per l’assegurament de la càrrega i les instal·...

Duración: 24 horas. Inicio: 09/02/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


TÈCNIQUES DE VENDA

Desenvolupar una major proactividad i saber aplicar les habilitats per augmentar l'èxit comercial....

Duración: 40 horas. Inicio: 10/02/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL I

Adquirir els coneixements necessaris per a ser capaç de resoldre totes les situacions que es puguin plantejar en la confecció de nòmines i Assegurances Socials....

Duración: 50 horas. Inicio: 10/02/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


ELECTRICISTA DE MANTENIMENT

Millorar les competències i les qualificacions dels treballadors. Afavorir l’adaptació dels treballadors als canvis del sistema productiu, definits per la tecnologia i procediments actuals de les empreses del sector. Que...

Duración: 40 horas. Inicio: 10/02/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


AIRE CONDICIONAT I CLIMATITZACIÓ

Millorar les competències i les qualificacions dels treballadors. Afavorir l’adaptació dels treballadors als canvis del sistema productiu, definits per la tecnologia i procediments actuals de les empreses del sector. Que...

Duración: 40 horas. Inicio: 10/02/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


NORMA EN 1090-2: ESTRUCTURES DACER I ALUMNI

Un dels requisits de la norma EN 1090-2, és que el fabricant ha de provar que compta amb personal tècnic qualificat, l'equipament tècnic requerit i els processos documentats. En aquest sentit, aquesta formació té com a o...

Duración: 8 horas. Inicio: 12/02/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN DE LA NORMA ISO 9001:2015 Últimas plazas libres

Conèixer els requisits de les diferents eines de la gestió de qualitat que ha de dominar un auditor intern i els canvis que es produiran segons l’esborrany sobre la norma ISO 9001:2015....

Duración: 16 horas. Inicio: 17/02/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TWITTER Y LINKEDIN PER PRINCIPIANTS Últimas plazas libres

Conèixer Twitter i Linkedin des de zero. Aquestes sessions són mixtes de teoria i pràctica, de manera que sortiràs amb els deures fets i els perfils configurats. La millor manera de passar a l'acció i no quedar-te enrere...

Duración: 6 horas. Inicio: 18/02/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ATENCIÓ TELEFÒNICA EN ANGLÈS

Adquirir tècniques per entendre el discurs natural en situacions professionals. Aconseguir la seguretat necessària en aquestes situacions de treball. Sessions pràctiques (learning by doing), amb audicions reals i diàlegs...

Duración: 8 horas. Inicio: 20/02/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COM COMENÇAR A EXPORTAR (INTERNACIONALITZACIÓ DE LA EMPRESA)

La decisió d´exportar, l´adaptació del producte, el preu de la exportació, com superar les barreres, la cerca de distribuïdors, com preparar les ofertes, com donar-nos a conèixer a l´exterior, la promoció comercial, els ...

Duración: 6 horas. Inicio: 25/02/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


1+12 FONTS DE FINANÇAMENT ALTERNATIVES, QUINA ÉS LA TEVA Últimas plazas libres

El cursos és eminentment pràctic i els alumnes realitzaran casos pràctics utilitzant les diferents alternatives de finançament tant privada com publiques....

Duración: 6 horas. Inicio: 27/02/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


OPERADOR DE CARRETONS ELEVADORS

Que l’operari conegui tots aquells aspectes que poden posar en situació de risc el seu treball com carretoner, tant per la seva integritat física i la del seus companys, com per l’assegurament de la càrrega i les instal·...

Duración: 24 horas. Inicio: 02/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


QUÈ I QUINES SÓN LES CORE TOOLS DEL SECTOR AUTOMÒBIL?

El curs pretén formar als directius i tècnics d'empreses del sector de l'automoció que estiguin interessats a formar-se en les tècniques específiques del sector segons aquests referencials i la integració de les restants...

Duración: 24 horas. Inicio: 03/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTIÓ I RETENCIÓ DEL TALENT

Conscienciar als asistents de la importància de la gestió del talent humà, en un mercat competitiu i globalitzat, on les organitzacions han de diferenciar-se cada cop més, pel seu capital humà.Treballant amb eines i recu...

Duración: 12 horas. Inicio: 04/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MITJANS DE PAGAMENT I GARANTIES INTERNACIONALS

L'objectiu del curs, és que l'alumne conegui en profunditat aquest excel·lent mitja de pagament internacional, i la seva bona utilització per disminuir els costos bancaris. La comparació amb la resta de mitjans de pagame...

Duración: 6 horas. Inicio: 06/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NEGOCIACIÓ EN ANGLÈS

Adquirir fluïdesa de comprensió i expressió, aconseguir la seguretat i espontaneïtat necessàries per a aquestes situacions de treball. Sessions pràctiques (learning by doing), amb la teoria lingüística aplicada en forma ...

Duración: 8 horas. Inicio: 10/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TWITTER: CREAR I GESTIONAR LA MARCA DE L'EMPRESA

Amb la realització d'aquest curs podràs aprendre a manejar de forma professional, senzilla i completa aquesta xarxa social, per al teu ús professional i per al del teu negoci....

Duración: 6 horas. Inicio: 10/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


IMPLANTACIÓ DE LA NORMA ISO 50001:2011

Adquirir els coneixements generals bàsics sobre energia , estalvi i eficiència energètica comercial i industrial. Obtenir els coneixements de les principals actuacions a emprendre durant l'execució d'una auditoria energè...

Duración: 16 horas. Inicio: 10/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COM ANALITZA I VEU LA BANCA L'EMPRESA PER CONCEDIR UN CRÈDIT

El cursos és eminentment pràctic i els alumnes realitzaran casos pràctics utilitzant les diferents alternatives de finançament tant privada com publiques....

Duración: 6 horas. Inicio: 11/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


PRESENTACIONS EN PÚBLIC EN ANGLÈS

Fer presentacions en anglès amb la seguretat i l'espontaneïtat necessàries. Adquirir fluïdesa de expressió i comprensió per formular i respondre preguntes amb soltesa i confiança....

Duración: 8 horas. Inicio: 13/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


RECLUTAMENT I SELECCIÓ 2.0

Aprendre a seleccionar i reclutar a través de les xarxes socials....

Duración: 10 horas. Inicio: 16/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


OPERADOR DE CARRETONS ELEVADORS

Que l’operari conegui tots aquells aspectes que poden posar en situació de risc el seu treball com carretoner, tant per la seva integritat física i la del seus companys, com per l’assegurament de la càrrega i les instal·...

Duración: 24 horas. Inicio: 16/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


COM GENERAR CLIENTS, GUANYAR TRÀNSIT I CORONAR EL SEO AMB VÍDEOS DE YOUTUBE

El potencial d'aquesta plataforma, des del punt de vista de negoci, és enorme. En aquest curs et desvetllem tot el que necessites saber sobre YouTube. El videomarketing és una tècnica de promoció i vendes directament re...

Duración: 6 horas. Inicio: 17/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


INVERSIÓ AL ANGLÈS WEEKEND ENGLISH

Es basa en una convivència amb sistema d'immersió en anglès amb altres adults que comparteixen interessos i l'objectiu de millorar la seva fluïdesa i seguretat per expressar-se en l'idioma....

Duración: 9 horas. Inicio: 20/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LINKEDIN: CÓMO SACAR MAYOR PROVECHO A TU PERFIL Y PROYECTAR TU EMPRESA

Entender y destacar en LinkedIn, sacar partido de tu página de empresa, convertirte en el experto de tu sector, derivar negocio, dominar a la audiencia y generar valor para tu marca son algunas de las ventajas que obtend...

Duración: 6 horas. Inicio: 28/04/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


INVERSIÓ AL ANGLÈS WEEKEND ENGLISH

Es basa en una convivència amb sistema d'immersió en anglès amb altres adults que comparteixen interessos i l'objectiu de millorar la seva fluïdesa i seguretat per expressar-se en l'idioma....

Duración: 9 horas. Inicio: 15/05/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CONTROL DE CALIDAD NORMA ISO

Trata sobre el proceso de implantación del sistema de calidad en una empresa y la aplicación de la correspondiente normativa. Detalla toda la documentación y los procesos necesarios....

Duración: 30 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUTOCAD 2012 DIBUJO EN 2D

Curso que trata sobre el CAD (diseño asistido por ordenador) para el dibujo técnico aplicado al diseño de piezas de mecánica, arquitectura, electrónica, etc., mediante la aplicación AutoCAD 2012. En el curso se muestra e...

Duración: 70 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUTOCAD 2012 DIBUJO EN 3D

Curso que trata sobre el diseño y modelizado en tres dimensiones mediante la aplicación AutoCAD 2012. El curso está dividido en tres partes. En la primera parte se explica cómo dibujar mallas y superficies en 3D, además ...

Duración: 65 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable 
Nombre de la empresa :
Actividad de la empresa

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - AEBALL * UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - UPMBALL.
Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha - 08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona * Telf. 93.337 04 50 . E-mail :aeball@aeball.net . Nota legal . Créditos
AEBALL · UPMBALL · INFORMACIÓN · ACTIVIDADES · SERVICIOS · ÁREA SOCIOS · CONTACTO