Català · Español · Inglés Asóciate

BUSCADOR DE CURSOS
 Area:

 Modalidad:

 Sector:Facebook
Home >> SERVICIOS >> FORMACIÓN >> INFORMACIÓN DE CURSOS

INFORMACIÓN DE CURSOS
Cursos dirigidos a trabajadores en activo de todos los sectores y personas desempleadas (consultar plazas)

Cursos encontrados: 108

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL I

Adquirir las destrezas, habilidades y conocimientos medios teóricos y prácticas necesarios en las áreas de electricidad, electrónica, en los sistemas neumáticos e hidráulicos y fontanería para desarrollar trabajos de man...

Duración: 60 horas. Inicio: 28/04/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


ANGLÈS A1.A NIVELL PRINCIPIANT (ELEMENTARY 1A) 28/04

Aquesta acció formativa pretén introduir els alumnes en el coneixement i consolidació de la llengua anglesa incidint en les situacions comunicatives quotidianes com extreure informació concreta d’un text escrit i oral i ...

Duración: 50 horas. Inicio: 28/04/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


COM INTERNACIONALITZAR-SE. ESTRATÈGIA I MÀRQUETING

Adquirir els elements i eines de màrqueting adequats per a qualsevol procés d’internacionalització dels productes i/o serveis de l’empresa. - Conèixer les etapes d’investigació, anàlisi i diagnòstic previs a la planific...

Duración: 60 horas. Inicio: 28/04/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


MITJANS DE PAGAMENT INTERNACIONALS (SEPA, SWIFT, etc)

Conèixer en profunditat els diferents mitjans de pagament i aprendre a elaborar la documentació corresponent. Podrà analitzar les garanties associades al pagament d'operacions de compravenda internacional exigides en la...

Duración: 9 horas. Inicio: 28/04/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ANGLÈS B2.B NIVELL INTERMEDI ALT UPPERINTERMEDIATE 5B

? Crear una bona dinàmica de grup que permeti que els alumnes assoleixin tots els continguts previstos en el curs.? Donar un coneixement equilibrat entre gramàtica, pronunciació, vocabulari i habilitats comunicatives tan...

Duración: 50 horas. Inicio: 29/04/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


SOLDADURA I

Adquirir y/o perfeccionar conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para unir materiales según los distintos procesos de soldeo. Prepararación para superar una prueba de homologación en soldeo. Mejorar la capacit...

Duración: 100 horas. Inicio: 29/04/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


CREIXEMENT PERSONAL

1.Tenir més informació d'un mateix utilitzant el mètode de l'Eneagrama per reconèixer les pròpies qualitats personals, identificar els propis límits i conèixer en què hi podem millorar. 2.Aprendre Tècniques de Respiraci...

Duración: 60 horas. Inicio: 29/04/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


OPERADOR DE CARRETONS ELEVADORS 05/05

Que l’operari conegui tots aquells aspectes que poden posar en situació de risc el seu treball com carretoner, tant per la seva integritat física i la del seus companys, com per l’assegurament de la càrrega i les instal·...

Duración: 24 horas. Inicio: 05/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


APLICACIONES AVANZADAS DE EXCEL

Aprender los elementos que facilitan la elaboración de hojas, básicamente automatismos que reducen el tiempo de elaboración. Utilizar las funciones de Excel con ejemplos de cada una de las categorías (matemáticas, financ...

Duración: 20 horas. Inicio: 05/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


MANTENIMIENTO MECÁNICO

Conocer las leyes fundamentales de la mecánica de líquidos, en la técnica de los componentes y en el diseño de circuitos básicos. Ser capaz de identificar, definir y dibujar diferentes elementos neumáticos e hidráulicos,...

Duración: 40 horas. Inicio: 05/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


ALEMANY A1 .A NIVELL PRINCIPIANT ELEMENTARY 1A

Aquesta acció formativa pretén introduir els alumnes en el coneixement i consolidació de la llengua alemana incidint en les situacions comunicatives quotidianes com extreure informació concreta d’un text escrit i oral. ...

Duración: 50 horas. Inicio: 05/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


GRAFOLOGIA I TEST PROJECTIUS GRÀFICS

Aprendrà una tècnica projectiva de fàcil aplicació, versàtil, discreta, amb alt grau de validesa i fiabilitat. Identificarà amb més facilitat competències positives per poder adequar-les a un perfil específic....

Duración: 20 horas. Inicio: 05/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


DIRECCIÓ I CONDUCCIÓ EQUIPS DE TREBALL

Proporcionar els coneixements i eines més adients per millorar l’efectivitat d’un equip de treball, tant des del punt de vista de la participació com de la direcció de l’equip. Aprendre i/o millorar els coneixements, l...

Duración: 60 horas. Inicio: 06/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


ENERGIA SOLAR TÉRMICA

Capacitar en el conocimiento de la tecnología solar térmica, en sus técnicas de instalación, mantenimiento y reparación. Desarrollar los conceptos de conocimientos de instalaciones en referencia a la aplicación del nuev...

Duración: 40 horas. Inicio: 06/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


REDACCIÓ DE MAILS EN ANGLÉS

Aprendràs diverses expressions utilitzades en la escriptura d’e-mails en anglès. Milloraràs la teva redacció de correus electrònics....

Duración: 10 horas. Inicio: 06/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTIÓ DE RRHH

Donar una visió global i íntegra de la gestió de Recursos Humans, analitzar els subsistemes que la integren, adquirir les diferents tècniques i la seva aplicació en les gestions adequades dels RRHH, analitzar la importàn...

Duración: 60 horas. Inicio: 06/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


PRL. NIVEL BASICO: ACTIVIDADES DEL METAL EN LA CONSTRUCCIÓN

Contribuir a la determinación de las cualificaciones y competencias profesionales específicas del sector del Metal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lograr que las acciones y actuaciones en relación con los...

Duración: 60 horas. Inicio: 06/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


MÀRQUETING ESTRATÈGIC

Màrqueting és l'orientació amb la qual s'administra el mercat la comercialització dins d'una organització....

Duración: 60 horas. Inicio: 06/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


DISEÑO MECÁNICO POR ORDENADOR. CATIA

Proporcionar al alumno una visión general del programa, de las funcionalidades....

Duración: 32 horas. Inicio: 06/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


ANGLÈS CONVERSACIÓ

Aconseguirà més vocabulari. Adquirirà més fluïdesa verbal. Aprendrà diverses tècniques per poder millorar la seva pronunciació i entonació. Realitzar prova escrita, per poder assignar nivell....

Duración: 45 horas. Inicio: 06/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR 2D

Iniciar en el campo del diseño asistido por ordenador CAD. Establecer el CAD como una de las bases fundamentales sobre la cual apoyar el proceso de fabricación de un determinado producto. Adquirir los conocimientos teór...

Duración: 32 horas. Inicio: 06/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


PRIMERS AUXILIS

Objectius Generals: - Millorar les competències i les qualificacions dels treballadors. - Afavorir l’adaptació dels treballadors als canvis del sistema productiu, definits per la tecnologia i procediments actuals de l...

Duración: 8 horas. Inicio: 07/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


CURS SUPERIOR DE PERFECCIONAMENT EN VENDES

Incrementar l'autoconeixement, identificant els punts forts i les principals àrees de millora com a venedor. Millorar les competències, habilitats i actituds necessàries per incrementar els resultats comercials dels as...

Duración: 25 horas. Inicio: 08/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GAMESTORMING I TÈCNIQUES PER REUNIONS EFECTIVES

Adquirirà una sèrie de coneixements que fomenten la col·laboració i la comunicació entre tots els membres d'un equip de treball....

Duración: 6 horas. Inicio: 09/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUTÒMATS PROGRAMABLES SIMÀTIC S7 NIVELL INICIAL

Conèixer el funcionament i l’estructura dels autòmats programables. Aprendre la llista d’instruccions de programació d’autòmats. Conèixer les operacions bàsiques i complexes en diagrames de contactes i llista d’instrucci...

Duración: 40 horas. Inicio: 10/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


CALEFACCIÓ

Adquirir coneixements sòlids dels equips i sistemes de control utilitzats en la producció de calor, enfocat a la instal·lació, manteniment i disseny d'aquest tipus d'instal·lacions....

Duración: 40 horas. Inicio: 10/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ENERGIA SOLAR TÈRMICA

Energia renovable cada vegada més en auge i donada suport per les administracions públiques. Es donaran les bases i coneixements per a poder dissenyar, instal·lar i mantenir qualsevol tipus d’instal·lació solar tèrmica....

Duración: 20 horas. Inicio: 10/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

Aportar a l’alumne bases sòlides sobre aquesta nova tecnologia, neta, renovable i amb gran futur, posant l’accent en el muntatge i manteniment d’aquests equips....

Duración: 20 horas. Inicio: 10/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ROBÒTICA PROGRAMACIÓ. NIVELL INICIAL

Introducció a la robòtica. Estudi dels components físics més comunament utilitzats en el funcionament d’un robot. Estudiar el robot com màquina programable, analitzant les diferents formes de programació. Adquirir els co...

Duración: 25 horas. Inicio: 10/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUTOMATISMES PNEUMÀTICS. NIVELL INICIAL

Coneixement de la tècnica pneumàtica que li capaciti per a dissenyar, reparar, instal·lar i projectar sistemes de control pneumàtic i electropneumàtic, així com circuits de potència....

Duración: 40 horas. Inicio: 10/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COMUNICACIONS INDUSTRIALS: BÀSICA I PROFIBUS

Adquirir els coneixements que permetin al tècnic la configuració, programació i diagnòstic de les comunicacions: MPI, Profibus, Ethernet i AS-i...

Duración: 40 horas. Inicio: 10/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TÈCNIQUES DE SOLDADURA PER ELECTRODO

Desenvolupar l’estudi i realització de soldadures per elèctrode d’acord a les actuals tècniques del mercat....

Duración: 20 horas. Inicio: 10/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TÈCNIQUES DE SOLDADURA ACTUALS. NIVELL AVANÇAT

Millorar els coneixements i l’habilitat pràctica en la realització de tasques en l’àmbit de la soldadura....

Duración: 40 horas. Inicio: 10/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TÈCNIQUES DE SOLDADURA ACTUALS. NIVELL INICIAL

L’alumne al finalitzar el curs tindrà uns coneixements teòrics i pràctics per soldar en diferents posicions....

Duración: 40 horas. Inicio: 10/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PROJECCIÓ I FABRICACIÓ DE MOTLLES

El "com" realitzar els motlles metàl·lics per a la injecció de motlles metàl·lics per a la injecció de materials termoplàstics. El perquè s’han de respectar i complir determinades regles per a poder obtenir la màxima p...

Duración: 40 horas. Inicio: 10/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CONTROL NUMÈRIC CNC NIVELL 1 (FAGOR 8/50/55-65M/T)

Que l’alumne adquireixi uns coneixements clars del domini del programa i obtenir peces mecanitzades mitjançant codi màquina, en torn, fresadora i centre de mecanitzat...

Duración: 40 horas. Inicio: 10/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CONTROL NUMÈRIC CNC NIVELL 2 (FAGOR 8050/55-65M/T)

Persones relacionades amb aquest de macanizat o altres àrees que vulguin ampliar els coneixements o millorar la formació....

Duración: 40 horas. Inicio: 10/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


INTERPRETACIÓ DE PLÀNOLS MECÀNICS

Que l’alumne sàpiga conèixer i interpretar el dibuix tècnic....

Duración: 20 horas. Inicio: 10/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CONTROL NUMÈRIC CNC PRÀCTIC (FAGOR 8050/55-65M/T)

La realització pràctica de peces mecanitzades a torn i fresadora CNC....

Duración: 30 horas. Inicio: 10/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUTOMATITZACIÓ I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS

Adquirir coneixements en equips per a automatització d’edificis. Incidint en l’apartat de clima, a causa de la seva importància per a l’eficiència energètica....

Duración: 40 horas. Inicio: 10/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTOR DE PROJECTES ELÈCTRICS AMB ELECTRICAL DESIGNNER D’AUTOCAD

Adquirir els coneixements pràctics del programa Electrical Designer para AutoCAD, de manera que siguin capaços de dissenyar projectes d’automatització elèctrica, que inclou esquemes de potència, maniobra i control, autòm...

Duración: 40 horas. Inicio: 10/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ELECTRICITAT PER MECÀNICS. NIVELL INICIAL

Ampliar els coneixements dels mecànics en la tecnologia elèctrica, perquè puguin desenvolupar un treball complet en el manteniment industrial....

Duración: 40 horas. Inicio: 10/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ELECTRICITAT PER MECÀNICS. NIVELL AVANÇAT

Ampliar els coneixements dels mecànics en la part elèctrica, per a poder desenvolupar un treball complet en el manteniment industrial....

Duración: 40 horas. Inicio: 10/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUTÒMATS PROGRAMABLES SIMÀTIC S7 NIVELL AVANÇAT

Ampliar i aprofundir en el llenguatge STEP-7 mitjançant la utilització de totes les seves instruccions i estructures. Realitzar programes de control seqüencial per als sistemes governats per autòmats....

Duración: 40 horas. Inicio: 10/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CARNET D’OPERADOR DE CARRETONS ELEVADORS

Ús d’una conducció correcte segons L.P.R.L (Llei de Prevenció de Riscos Laborals)...

Duración: 10 horas. Inicio: 10/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


INVENTOR - AUTODESK

Que l’alumne al finalitzar el curs domini i projecti amb aquesta eina de disseny industrial....

Duración: 40 horas. Inicio: 10/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR. AUTOCAD NIVELL INICIAL

L'alumne en finalitzar el curs ha de ser capaç de generar un plànol de dibuix tècnic, acotar-lo i imprimir-lo, així com de realitzar totes les modificacions que sobre ell necessiti....

Duración: 30 horas. Inicio: 10/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR. AUTOCAD NIVELL AVANÇAT

Dominar les tècniques en 3D que ens ofereix el programa de disseny Autocad....

Duración: 30 horas. Inicio: 10/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AIRE CONDICIONAT

Descobrir les claus del manteniment de l'aire condicionat, tant preventiu com correctiu, així com adquirir els coneixements per a una instal·ació òptima i eficient dels equips i dels sistemes de control....

Duración: 40 horas. Inicio: 10/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


SOLDADURA TIG. GENERAL

Analizar la documentación técnica (planos, esquemas, procedimiento de soldadura, etc.). Identificar los materiales empleados en las soldaduras, analizando su composición y comportamiento. Analizar los procesos de soldadu...

Duración: 20 horas. Inicio: 12/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


DESENVOLUPAMENT HABILITATS DIRECTIVES

Conèixer els enfocaments bàsics en liderat, motivació, direcció d’equips, negociació i comunicació. Identificar i adquirir i desenvolupar les competències directives dels participants. Es tractarà d’un curs que serà, en ...

Duración: 60 horas. Inicio: 12/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


AUTÓMATAS PROGRAMABLES

Dar a conocer las aplicaciones y capacidades de los autómatas programables en los procesos productivos. Adquirir los conocimientos y destrezas necesarias para el diseño de sistemas lógicos combinacionales y secuenciales,...

Duración: 30 horas. Inicio: 12/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


MANEJO DE GRÚAS

Aprender el manejo de la grúa, y la elevación correcta de la carga. Conocer la normativa vigente que les atañe. Adquirir los conocimientos necesarios en los aspectos relacionados con la salud laboral....

Duración: 24 horas. Inicio: 12/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


AUTOMATISMOS NEUMÁTICOS

Situar ante la perspectiva de utilización de sistemas automáticos o semiautomáticos, estableciendo los principales criterios que rigen en su funcionamiento. Introducir en todo lo que se refiere al diseño y análisis de un...

Duración: 32 horas. Inicio: 13/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


PREPARACIÓ FIRST CERTIFICATE

Els alumnes han de poder llegir i entendre textos trets de revistes, diaris, fulletons, etc. Han de poder demostrar una diversitat de habilitats de lectura incloent saber trobar el més important de cada text i deduir e...

Duración: 30 horas. Inicio: 13/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


INCOTERMS

Els Incoterms són un conjunt de regles internacionals, regits per la Cambra de Comerç Internacional, que determinen l'abast de les clàusules comercials incloses en el contracte de compravenda internacional. Els Incoterms...

Duración: 6 horas. Inicio: 13/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Tipo:


SEGURIDAD EN TRABAJOS EN ALTURA

Conocer el manejo de los equipos de seguridad. Sensibilizar y motivar al trabajador para que incorpore los conocimientos adquiridos a la rutina laboral. Practicar y ejecutar acciones, posibilitando la practica de manera ...

Duración: 16 horas. Inicio: 13/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


ACTUALIZACIÓ DE CARRETONS ELEVADORS14/05

El curs facilitarà als assistents l'actualització dels seus coneixements en matèria de conducció de carretons elevadors, tenint en compte el que disposa la Llei de prevenció de riscos laborals i la Norma UNE 58541, per g...

Duración: 8 horas. Inicio: 14/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


RECLUTAMENT I SELECCIÓ 2.0

Aprendre a seleccionar i reclutar a través de les xarxes socials....

Duración: 6 horas. Inicio: 15/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


1+12 FONTS DE FINANÇAMENT ALTERNATIVES, QUINA ÉS LA TEVA

El cursos és eminentment pràctic i els alumnes realitzaran casos pràctics utilitzant les diferents alternatives de finançament tant privada com publiques....

Duración: 6 horas. Inicio: 16/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL

OBJETIVO GENERAL: Comprender: los diferentes tipos de plataformas y sus características; los elementos constructivos y de seguridad; las normas de manejo y la compatibilidad con los lugares de trabajo. OBJETIVOS ESPECÍ...

Duración: 20 horas. Inicio: 19/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


Ipad I Iphone PER A CEOS, DIRECTIUS I PROFESSIONALS

Conèixer les principals funcionalitats i aplicacions que ens poden ajudar a millorar la nostra productivitat quan estem fora de l’oficina, aprendre a connectar l’iPad amb el nostre servidor i amb el nostre ordenador, sin...

Duración: 8 horas. Inicio: 19/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


EQUIPS DE MILLORA CONTÍNUA

: -Millorar les competències i les qualificacions dels treballadors. -Afavorir l’adaptació dels treballadors als canvis del sistema productiu, definits per la tecnologia i procediments actuals de les empreses del secto...

Duración: 16 horas. Inicio: 20/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


HORIZON 2020 - NUEVAS HERRAMIENTAS DE FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

L'objectiu principal de les activitats formatives vindrà donat per la familiarització dels participants amb el procés de preparació de propostes competitives a les diferents prioritats del Programa H2020....

Duración: 6 horas. Inicio: 22/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTIÓ DEL TEMPS AMB OUTLOOK

Ajudar a les persones a aconseguir resultats, tenint una Visió Global i un control de les seves activitats utilitzant més eficaçment el seu temps. Millorar l'habilitat per determinar els objectius individuals i de l'Orga...

Duración: 13 horas. Inicio: 22/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COM CREAR UNA EXPERIÈNCIA DIFERENCIADORA AL NOSTRE CLIENT

Millorar el Brand Equity: mesurar i gestionar l'experiència de client i aconseguir més notorietat, el client reconeix la marca i la recomana....

Duración: 8 horas. Inicio: 22/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


SCRUM I METODOLOGIES ÀGILS

La formació SCRUM es tracta d'un conjunt de coneixements que fomenten la col·laboració i la comunicació entre tots els membres de l'organització....

Duración: 6 horas. Inicio: 23/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ELECTRICIDAD GENERAL

Iniciar en las técnicas electrotécnicas y su aplicación a las labores de mantenimiento básicas. Distinguir y manejar los conceptos eléctricos básicos. Realizar e interpretar circuitos eléctricos de corriente continua. De...

Duración: 32 horas. Inicio: 26/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


TABLET I SMARPHONE PER A CEOs, DIRECTIUS I PROFESSIONALS

Com millorar la productivitat quan estàs fora de l’oficina, connectar un Samsung Galaxy Tab amb el servidor i amb l’ordinador, sincronitzar amb Outlook, configurar del Galaxy i altres dispositius a Samsung Kies i Google ...

Duración: 8 horas. Inicio: 26/05/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CRÈDITS DOCUMENTARIS

L'objectiu del curs, és que l'alumne conegui en profunditat aquest excel·lent mitja de pagament internacional, i la seva bona utilització per disminuir els costos bancaris. La comparació amb la resta de mitjans de pagame...

Duración: 12 horas. Inicio: 04/06/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GRAFOLOGÍA APLICADA A LA GESTIÓ DELS RRHH

Introduir l'alumne en les bases científiques que sustenten la Grafologia i promoure el coneixement d'aquesta tècnica amb l'objecte de valorar les competències cognitives, afectives i socials d'un subjecte. Dotar a l'alum...

Duración: 20 horas. Inicio: 05/06/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


VENDA TELEFÒNICA

Incrementar la venda a través del canal telefònic. Fer més Eficaç i Eficient la venda. Crear Estil Corporatiu propi (Guia)...

Duración: 8 horas. Inicio: 05/06/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


DESENVOLUPAMENT I OPTIMITZACIÓ BOTIGUES ONLINE

Introduir l'alumne en els conceptes bàsics del ecommerce. Explicar les alternatives tecnològiques per a la Creació d'una botiga online. Models de negoci complementaris a la botiga online. Desenvolupament d'un pla de comu...

Duración: 20 horas. Inicio: 16/06/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LIDERATGE I GESTIÓ DE EQUIPS (NOUS LÍDERS)

Millorar la capacitat individual per motivar les persones. Analitzar i entendre el concepte de lideratge. Adaptar l'estil de direcció més adequat al grau de maduresa de cada col · laborador. Saber obtenir el màxim compro...

Duración: 13 horas. Inicio: 03/07/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COMERCIO ELECTRÓNICO

Describe el comercio electrónico en todas sus facetas, desde lo más básico hasta lo más complejo, dando a conocer las distintas modalidades que podemos encontrarnos y que tecnología se utiliza para poder llevarlos a cabo...

Duración: 25 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CONTROL DE CALIDAD NORMA ISO

Trata sobre el proceso de implantación del sistema de calidad en una empresa y la aplicación de la correspondiente normativa. Detalla toda la documentación y los procesos necesarios....

Duración: 30 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

En este curso se va a estudiar la facturación electrónica, también denominada factura-e, es un proceso administrativo generador de ahorro en costes y aumento de productividad para las organizaciones, que está siendo impl...

Duración: 40 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTIÓN DEL RENDIMIENTO

Trata sobre cómo establecer un sistema organizativo de los recursos humanos de una empresa u organización para aumentar su eficiencia y productividad, eliminando procesos inútiles, mejorando otros que son deficientes o i...

Duración: 25 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTIÓN DEL TIEMPO

Trata de dirigirnos para que seamos capaces de identificar en cada momento de nuestra vida laboral si realmente estamos empleando nuestro tiempo correctamente y de no ser así cual es la técnica a seguir para corregir dic...

Duración: 25 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


HABILIDADES DIRECTIVAS

El objetivo principal del curso es dotar al alumno de aquellas estrategias que le permitan, en su posición de directivo, encargado o superior de un grupo de personas, poder adquirir las estrategias necesarias para desarr...

Duración: 25 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MARKETING

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de entender las funciones y funcionamiento del departamento de Marketing, de tal forma que será capaz de diseñar nuevos planes y estrategias que puedan llevar al éxito a un pro...

Duración: 40 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRESENTACIONES EFICACES

La comunicación es la habilidad y capacidad humana mediante la cual podemos establecer relaciones, tanto laborales como sociales, con los diferentes miembros de una empresa. Una de las estrategias necesarias para llevar ...

Duración: 10 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ADOBE PHOTOSHOP CS 4 AVANZADO

Se presentan herramientas y procesos de trabajo sofisticados con Photoshop: trabajo con capas, modelos y modos de color, canales, máscaras, filtros, automatización de tareas, gestión del color, escaneado de imágenes, etc...

Duración: 35 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CONTABILIDAD 2011 CONTAPLUS PROFESIONAL

Se estudia el programa de contabilidad ContaPlus, uno de los más difundidos y utilizados. Este programa ofrece una forma cómoda, rápida y eficiente de realizar el trabajo de contabilidad de una o varias empresas (introdu...

Duración: 25 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUTOCAD 2012 DIBUJO EN 2D

Curso que trata sobre el CAD (diseño asistido por ordenador) para el dibujo técnico aplicado al diseño de piezas de mecánica, arquitectura, electrónica, etc., mediante la aplicación AutoCAD 2012. En el curso se muestra e...

Duración: 70 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUTOCAD 2012 DIBUJO EN 3D

Curso que trata sobre el diseño y modelizado en tres dimensiones mediante la aplicación AutoCAD 2012. El curso está dividido en tres partes. En la primera parte se explica cómo dibujar mallas y superficies en 3D, además ...

Duración: 65 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CREACIÓN DE EMPRESAS ON LINE

Curso que trata sobre la forma de iniciarse un emprendedor en el mundo empresarial, especialmente en la creación de empresas online, así cómo elegir la estrategia empresarial a seguir tras conocer las necesidades empresa...

Duración: 25 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MICROSOFT ACCESS 2007 NIVEL I

Descripción del funcionamiento del programa de gestión de bases de datos Microsoft Access 2007, estudiando los conceptos fundamentales de las bases de datos: desde su análisis y diseño hasta su implementación en Access c...

Duración: 40 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MICROSOFT OUTLOOK 2007

Curso para aprender a utilizar el programa organizador personal Microsoft Outlook 2007, que permite manejar la información personal y profesional que se utiliza en el trabajo cotidiano en una oficina: programación de cit...

Duración: 15 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MICROSOFT OUTLOOK 2010

Curso para aprender a utilizar el programa organizador personal Microsoft Outlook 2010, que permite manejar la información personal y profesional que se utiliza en el trabajo cotidiano en una oficina: programación de cit...

Duración: 15 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MICROSOFT POWERPOINT 2007

Descripción del entorno de Microsoft PowerPoint 2007, explicando las funciones necesarias para el manejo del programa. Se explica lo necesario para crear, modificar y exponer presentaciones gráficas multimedia....

Duración: 50 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MICROSOFT POWERPOINT 2010

Curso para aprender a crear presentaciones electrónicas con la aplicación Microsoft PowerPoint 2010, donde se explican todas las funciones del programa, que permiten crear crear, modificar y exponer presentaciones gráfic...

Duración: 50 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MICROSOFT ACCESS 2010 NIVEL I

Introducción a la suite ofimática Microsoft Office 2010 y se introducen los conceptos de análisis y diseño de bases de datos relacionales y cómo se aplican al crear las tablas y relaciones en Access. Se detalla también l...

Duración: 40 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MICROSOFT ACCESS 2010 NIVEL II

Estudia conceptos avanzados en el manejo de Access. Desde la posibilidad de incorporar imágenes u objetos creados en otras aplicaciones hasta el papel del lenguaje SQL, la facilidad para crear documentos que sean adecuad...

Duración: 25 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MICROSOFT WORD 2007 NIVEL I

Descripción del entorno básico de Microsoft Word 2007, explicando las funciones necesarias para el manejo del programa. Se explica lo necesario para crear, escribir, modificar, revisar el texto, moverse por el documento ...

Duración: 50 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MICROSOFT WORD 2007 NIVEL II

Curso para conocer y aprender a manejar el procesador de textos Microsoft Word 2007, explicando las funciones necesarias para el manejo del programa y la creación de documentos escritos....

Duración: 55 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MICROSOFT EXCEL 2007 NIVEL I

Descripción del funcionamiento básico de la hoja de cálculo Microsoft Excel 2007, viendo las funciones disponibles en este programa a la hora de crear y modificar hojas de cálculo sencillas. Se explica lo necesario para ...

Duración: 40 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MICROSOFT EXCEL 2007 NIVEL II

Descripción de las funciones más avanzadas en la hoja de cálculo Microsoft Excel 2007. Se explica el funcionamiento de las listas y las distintas operaciones que podemos realizar sobre ellas (filtros, ordenación, validac...

Duración: 35 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MICROSOFT EXCEL 2010 NIVEL I

Descripción del funcionamiento básico de la hoja de cálculo Microsoft Excel 2010, viendo las funciones disponibles en este programa a la hora de crear y modificar hojas de cálculo sencillas. Se explica lo necesario para ...

Duración: 40 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TÉCNICAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL

Mediante este curso, aprenderemos los pasos necesarios para realizar un proceso de selección, así como las técnicas y herramientas necesarias: entrevistas personales, encuestas, dinámicas de grupo, etc. Todo ello de una ...

Duración: 30 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


HIGIENE ALIMENTARIA MANIPULADOR DE ALIMENTOS

Trata acerca de cómo deben actuar todas aquellas personas que trabajan en empresas agroalimentarias para mantener la salubridad de los alimentos al tener un contacto directo con los alimentos en su fabricación, transform...

Duración: 45 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ADOBE PHOTOSHOP CS 4 BASICO

Presenta el espacio de trabajo de Photoshop y las técnicas básicas de edición de imágenes: dibujo con distintas herramientas, trabajo con capas, corrección del color, retoque de imágenes, impresión, etc., son aspectos qu...

Duración: 25 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRESTO:PRESUPUESTOS, MEDICIONES Y CERTIFICACIONES (VERSIÓN 8.91)

Describe la utilización del programa informático Presto para la confección de presupuestos de edificación y obra civil. Se estudia cómo crear un presupuesto utilizando un cuadro de precios, cómo introducir las mediciones...

Duración: 30 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NÓMINAS 2012 NÓMINAPLUS PROFESIONAL

Se describen los conceptos necesarios para la gestión de las nóminas de los trabajadores de una empresa, viendo varios ejemplos prácticos del cálculo manual de las nóminas. A continuación se analiza el funcionamiento de ...

Duración: 30 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CONTAWIN CLASSIC

Curso sobre la aplicación de contabilidad ContaWin Classic que abarca toda la funcionalidad de este producto con el que podrá realizar una gestión profesional de la contabildad....

Duración: 35 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MICROSOFT EXCEL 2010 NIVEL II

Descripción de las funciones más avanzadas en la hoja de cálculo Microsoft Excel 2010. Se explica el funcionamiento de las listas y las distintas operaciones que podemos realizar sobre ellas (filtros, ordenación, validac...

Duración: 35 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MICROSOFT WORD 2010 NIVEL I

Descripción del entorno básico de Microsoft Word 2010, explicando las funciones necesarias para el manejo del programa. Se explica lo necesario para crear, escribir, modificar, revisar el texto, moverse por el documento ...

Duración: 50 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MICROSOFT WORD 2010 NIVEL II

Curso para conocer y aprender a manejar el procesador de textos Microsoft Word 2010, explicando las funciones necesarias para el manejo del programa y la creación de documentos escritos: se describen las funciones más av...

Duración: 55 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable 
Nombre de la empresa :
Actividad de la empresa

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - AEBALL * UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - UPMBALL.
Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha - 08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona * Telf. 93.337 04 50 . E-mail :aeball@aeball.net . Nota legal . Créditos
AEBALL · UPMBALL · INFORMACIÓN · ACTIVIDADES · SERVICIOS · ÁREA SOCIOS · CONTACTO