Català · Español · Inglés Asóciate

BUSCADOR DE CURSOS
 Area:

 Modalidad:

 Sector:
Facebook
Home >> SERVICIOS >> FORMACIÓN >> INFORMACIÓN DE CURSOS

INFORMACIÓN DE CURSOS
Cursos dirigidos a trabajadores en activo de todos los sectores y personas desempleadas (consultar plazas)

Cursos encontrados: 42

PLA DE MARKETING DE L'EMPRESA inicio en fecha prevista

Establir la finalitat i l'estructura d'un Pla de Màrqueting. Especificar en què consisteixen les Decisions Estratègiques del Pla de markenting. Descriure les estratègies funcionals del Pla de markenting....

Duración: 4 horas. Inicio: 03/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


REGLAMENT SEGURETAT DE LES INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES

L'objectiu d'aquest curs és donar a conèixer als participants el contingut del nou Reglament de Seguretat per a Instal·lacions Frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries, segons el REIAL DECRET 138/...

Duración: 12 horas. Inicio: 06/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


REGLAMENT D'EQUIPS A PRESSIO. DIRECTIVA 97/23 CE I RD 2060/2008

És donar a conèixer als participants el contingut essencial, els requisits que s'han de complir, i l'àmbit d'aplicació del nou Reglament aparegut sobre Equips a Pressió. També inclou el nou tràmit de legalització d'un...

Duración: 12 horas. Inicio: 06/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER VALUE STREAM MAPPING inicio en fecha prevista

Aprenderá paso a paso las Metodologías Value Stream Mapping. Será capaz de aplicarlo en un entorno real...

Duración: 12 horas. Inicio: 06/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LES OBLIGACIONS LEGALS DE REGISTRE DE JORNADA. LA REGULACIÓ DEL TEMPS DE TREBALL inicio en fecha prevista

Analitzar les obligacions que l'Estatut dels Treballadors regula sobre l'obligació empresarial de registrar la jornada dels treballadors, i els possibles efectes laborals i de Seguretat Social que poden derivar en cas d'...

Duración: 4 horas. Inicio: 06/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


HIDRÁULICA BÁSICA INDUSTRIAL inicio en fecha prevista

Será capaz de nombrar los componentes básicos y sus símbolos. Podrá explicar los principios físicos de la hidráulica y utilizarlos para la localización de averías Conocerá cómo se miden la presión y el caudal volumétric...

Duración: 20 horas. Inicio: 06/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ADAPTACIÓ ALS REQUISITS DE LA NORMA ISO 9001:2015

Dirigit a Responsables i Tècnics de Qualitat, a Professionals i Auditors Interns formats segons la ISO 9001: 2008 que tinguin competències específiques en la Gestió de la Qualitat i desitgin conèixer els requisits de la ...

Duración: 12 horas. Inicio: 09/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PLA ECONÒMIC I FINANCER DE L'EMPRESA inicio en fecha prevista

És conèixer els recursos permanents que s'espera obtenir i que haurien de cobrir les inversions projectades. Saber el propòsit, necessitats inicials per afrontar el projecte i la forma en què aquestes necessitats es fina...

Duración: 4 horas. Inicio: 09/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


ANALITZANT L'ORGANITZACIÓ DE L'EMPRESA inicio en fecha prevista

Definir els esforços necessaris per aconseguir els objectius empresarials definits des del principi i encaminar-los vers a bons resultats....

Duración: 4 horas. Inicio: 10/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


CURS DE TRANSICIÓ A 9001: 2015 PER A AUDITORS CERTIFICATS PER IRCA

Conèixer i comprendre l'Annex SL com un marc per als sistemes de gestió ISO. Conèixer i comprendre els requisits de la Norma ISO 9001: 2015. Ser capaç de Auditar eficaçment els requisits d'un SGC basat en la Norma ISO ...

Duración: 16 horas. Inicio: 13/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PLA ESTRATÈGIC inicio en fecha prevista

Aprendre a utilitzar les eines que ens dona la teoria de jocs per analitzar les situacions prèvies a la presa de decisions i a tenir en compte totes les variables (el coneixement del mercat, dels participants, de les tàc...

Duración: 4 horas. Inicio: 13/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


LA VENTA CONSULTIVA (OH-NORMAN)

Conocerá los principios de la venta. Conocerá el ciclo de la venta. Sabrá realizar aperturas positivas. Será capaz de usar preguntas abiertas y cerradas. Podrá utilizar los fundamentos de la escucha activa. Será capaz de...

Duración: 16 horas. Inicio: 15/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COM ELABORAR UN PLA D'EMPRESA inicio en fecha prevista

L'objectiu del curs és conèixer els passos necessaris per crear una empresa, ja que és el punt de partida perquè desenvolupem una activitat empresarial formal, tenint en compte la seva viabilitat, l'oferta, demanda, comp...

Duración: 4 horas. Inicio: 15/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


AUDITOR INTERN EN SISTEMES DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ SEGÓN LA ISO: 27001: 2013

L'objectiu principal del curs serà donar una visió general i en detall dels nous requeriments de la versió 2013 de la norma internacional ISO / IEC 27001: 2013. Per a això el curs inclou un taller pràctic d'exercicis ...

Duración: 14 horas. Inicio: 16/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COMUNICACIÓ ESCRITA A L’EMPRESA inicio en fecha prevista

Una gran part de la comunicació, externa i interna, que fa una empresa és a través de l’escriptura. Cada missatge importa, ja sigui un correu electrònic, una proposta, un informe, una nota de premsa, una carta o un bloc....

Duración: 10 horas. Inicio: 17/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


SEGURIDAD (DIRECTIVA 2006/42/CE)

Criterios de aplicación en la gestión de proyectos de máquinas nuevas. Criterios de construcción del expediente técnico de máquinas, cuasi máquinas y/o conjuntos de máquinas. Criterios de aplicación en la adecuación de m...

Duración: 24 horas. Inicio: 20/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LA CADENA CRÍTICA EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS

Conocerá las ventajas de la aplicación de la Gestión por Cadena Crítica. Podrá realizar una mejor definición de los requisitos del Proyecto. Podrá realizar una mejor asignación de recursos teniendo en cuenta sus dependen...

Duración: 18 horas. Inicio: 21/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AMPLIA LA TEVA XARXA DE CONTACTES AMB LinkedIn inicio en fecha prevista

- Formar i orientar l'alumnat en la correcta configuració, ús i pràctica de les funcions de la xarxa social LinkedIn. - Aprofitar les oportunitats de connexió i comunicació amb els altres usuaris de LinkedIn amb l'objec...

Duración: 4 horas. Inicio: 22/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NOUS REQUISITS NORMA ISO 13485:2016

L'objectiu d'aquest curs és donar a conèixer als assistents els requisits bàsics de la nova Norma ISO 13485: 2016 publicada al març de 2016 per tal d'adquirir la capacitat necessària per Auditar internament un Sistema de...

Duración: 7 horas. Inicio: 23/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTIÓ ADMINISTRATIVA DEL COMERÇ INTERNACIONAL.ELS DOCUMENTS

Fem servir exemples de casos reals, complimentar de forma correcta tota la documentació necessària per realitzar operacions de comerç internacional ( importació i exportació....

Duración: 18 horas. Inicio: 23/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NEUMÁTICA AVANZADA

Podrá diseñar, montar y probar sistemas neumáticos complejos. Podrá identificar y describir el diseño, características y funcionamiento de los dispositivos y válvulas de la etapa de potencia para aplicaciones específicas...

Duración: 20 horas. Inicio: 27/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR CAP IRCA QUALITAT ISO 9001

La sèrie ISO 9000 constitueix un model excel·lent per a la millora dels processos dels negocis. Està basada en el cicle "Planificar - Fer-Verificar - Actuar" i en els 8 principis de la gestió de la qualitat. Per assegura...

Duración: 40 horas. Inicio: 27/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COMMUNICATING & NEGOTIATING IN ENGLISH A WIN-WIN FOCUS

We all are always negotiating: when buying a new car but also when we try to convince our boss about to increase the budget or when we are agreening the yearly objectives to our team. This seminar has been designed to p...

Duración: 8 horas. Inicio: 27/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COM MOTIVAR I COMPROMETRE A L'EQUIP

crear un context de responsabilitat i compromís en l'equip. Identificar els diferents tipus de col·laboradors en un i el tipus de comunicació que millor s'adapta a les seves característiques. Descobrir i perfeccionar tèc...

Duración: 5 horas. Inicio: 05/04/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER CALIDAD EN LA FUENTE. CERO DEFECTOS

Conocerá las diferentes técnicas y pasos para desplegar de forma efectiva una sistemática de mejora continua y de calidad en la fuente....

Duración: 12 horas. Inicio: 13/04/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NOU CODI DUANER: INSTRUMENTS DUANERS PER MILLORAR LA COMPETITIVITAT

És prendre consciència de la importància de l'origen de les mercaderies i dels controls fronterers que ens trobem. Regulació que fa el codi duaner i com una empresa pot aprofitar-se tant de l'oportunitat per rebaixar la ...

Duración: 4 horas. Inicio: 21/04/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER 5S EN PRODUCCIÓ I OFICINES

Aprenderá como aplicar la metodología 5S en un entorno productivo. Será capaz de poner en marcha un programa 5S en su organización...

Duración: 8 horas. Inicio: 25/04/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


EINES I CLAUS PRÀCTIQUES SOBRE VENDES I FIDELITZACIÓ EN ENTORNS INDUSTRIALS B2B

Conèixer noves tècniques per utilitzar abans de sortir a possibles clients potencials del producte a vendre i sàpiguer con fidelitzar als clients....

Duración: 4 horas. Inicio: 26/04/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TECNOLOGÍA DE VACÍO

Aprenderán cómo generar, regular y ajustar el vacío. Conocerán el funcionamiento de una tobera tipo Venturi. Conocerán la influencia de la presión en el vacío y en el tiempo de evacuación, utilizando diversos tipos de to...

Duración: 6 horas. Inicio: 02/05/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


DIRIGIR EQUIPS I PROJECTES EN L’ENTORNS VUCA (ALTA VOLATILITAT I INCERTESA)

Aprendre noves habilitats i competències que ens permetin la flexibilitat necessària per adaptar-nos a la nova realitat del canvi constant....

Duración: 5 horas. Inicio: 04/05/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER PRODUCCIÓN CELULAR

Aprenderá a reconocer las situaciones en que la Producción. Celular aporta beneficios. Aprenderá a diseñar una Célula de Producción dentro del contexto de la fábrica...

Duración: 12 horas. Inicio: 18/05/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER LIDERAZGO EN ENTORNOS DE MEJORA CONTINUA

Conocer su estilo de liderazgo y comunicación Conocer las capacidades de un Líder orientado a la Mejora Continua. Identificar las propias capacidades y las áreas de mejora personales. Afrontar el liderazgo de un equipo ...

Duración: 18 horas. Inicio: 29/05/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TREURE TEMPS AL TEMPS: CLAUS PER SER MÉS EFECTIU

Identificar el teu potencial de millora i dissenyar un pla d’acció a mida amb la supervisió del facilitador per assolir-ho. Autoconeixement i incrementar la consciència sobre els teus punts forts i a millorar. Més efecti...

Duración: 10 horas. Inicio: 27/06/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NEUMÁTICA Y ELECTRONEUMÁTICA INDUSTRIAL

Entenderá el significado de un sistema neumático y su aplicación en máquinas de producción. Será capaz de regular óptimamente la velocidad de funcionamiento y la presión de trabajo. Detectará los fallos en componentes ne...

Duración: 24 horas. Inicio: 03/07/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TAST DE COACHING EXECUTIU

Conèixer els fonaments del coaching executiu i algunes de les seves eines de treball. Millorar la qualitat i efectivitat de les converses amb els i col·laboradors. Conèixer i integrar el model GROW en la nostra form...

Duración: 10 horas. Inicio: 04/07/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER DISEÑO DE APROVISIONAMIENTOS MILKRUN

Aprenderá a diseñar un circuito Milkrun de aprovisionamiento a Producción....

Duración: 12 horas. Inicio: 18/09/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MANTENIMIENTO Y LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS DE SISTEMAS HIDRÁULICOS

Conocerá las características de componentes hidráulicos relevantes. Podrá interpretar datos técnicos de cada componente. Conocerá la forma en la que se puede mejorar la disponibilidad del equipo de producción. Conocerá t...

Duración: 18 horas. Inicio: 02/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER SMED: REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE PREPARACIÓN DE MÁQUINAS E INSTALACIONES

Aprenderá la metodología SMED y será capaz de ponerla en marcha en su organización. Aprenderá cómo establecer una dinámica de mejora progresiva de la flexibilidad sin comprometer la productividad....

Duración: 8 horas. Inicio: 24/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER KAIZEN (MEJORA CONTINUA)

Aprenderá los principios de la mejora Kaizen y cómo aplicarlos en un entorno real. Será capaz de iniciar una dinámica de Mejora Continua en su organización...

Duración: 6 horas. Inicio: 25/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER KANBAN

Visualizará el funcionamiento del Kanban Periodo Fijo y Lote Fijo. Será capaz de diseñar un Bucle Kanban...

Duración: 12 horas. Inicio: 07/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER TRABAJO EN EQUIPO EN ENTORNOS DE MEJORA CONTINUA

Identificar su estilo de comunicación y como adaptarlo al de los demás. Integrarse en un equipo de Mejora Continua. Relacionarse con los demás miembros del equipo de forma constructiva. Focalizarse en la obtención de res...

Duración: 12 horas. Inicio: 14/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN EN PLANTA INDUSTRIALES

Desarrollará la competencia de autoconocerse para ejercer un liderazgo colaborativo eficaz. Será consciente de su estilo de comportamiento y cómo influye en los otros. Pondrá en práctica habilidades que faciliten una mej...

Duración: 18 horas. Inicio: 12/12/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - AEBALL * UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - UPMBALL.
Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha - 08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona * Telf. 93.337 04 50 . E-mail :aeball@aeball.net . Nota legal . Créditos
AEBALL · UPMBALL · INFORMACIÓN · ACTIVIDADES · SERVICIOS · ÁREA SOCIOS · CONTACTO