Català · Español · Inglés Asóciate

BUSCADOR DE CURSOS
 Area:

 Modalidad:

 Sector:Facebook
Home >> SERVICIOS >> FORMACIÓN >> INFORMACIÓN DE CURSOS

INFORMACIÓN DE CURSOS
Cursos dirigidos a trabajadores en activo de todos los sectores y personas desempleadas (consultar plazas)

Cursos encontrados: 55

AIRE CONDICIONAT

Descobrir les claus del manteniment de l'aire condicionat, tant preventiu com correctiu, així com adquirir els coneixements per a una instal·ació òptima i eficient dels equips i dels sistemes de control....

Duración: 40 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NOVA NORMA ISO 14001:2015

Conèixer els canvis principals de la nova Norma ISO 14001: 2015 respecte a la versió vigent 14001: 2004, segons l'últim esborrany de la mateixa. Introduir als assistents, i proporcionar directrius clares d'actuació i int...

Duración: 6 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NOVA NORMA ISO 9001:2015

Conèixer els canvis principals de la nova Norma ISO 9001: 2015 respecte a la versió vigent 9001: 2008, segons l'últim esborrany de la mateixa. Proporcionar als assistents les directrius clares d'actuació i interpretació ...

Duración: 6 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CARNET D’OPERADOR DE CARRETONS ELEVADORS

Ús d’una conducció correcte segons L.P.R.L (Llei de Prevenció de Riscos Laborals)...

Duración: 10 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


EL OUTLOOK COM A EINA DE GESTIÓ

Ajudar a les persones a aconseguir resultats, tenint una Visió Global i un control de les seves activitats utilitzant més eficaçment el seu temps. Millorar l'habilitat per determinar els objectius individuals i de l'Orga...

Duración: 6 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


VENDA TELEFÒNICA

Incrementar la venda a través del canal telefònic. Fer més Eficaç i Eficient la venda. Crear Estil Corporatiu propi (Guia)...

Duración: 8 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COM GENERAR CLIENTS, GUANYAR TRÀNSIT I CORONAR EL SEO AMB VÍDEOS DE YOUTUBE

El potencial d'aquesta plataforma, des del punt de vista de negoci, és enorme. En aquest curs et desvetllem tot el que necessites saber sobre YouTube. El videomarketing és una tècnica de promoció i vendes directament re...

Duración: 6 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


SISTEMES DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ SEGONS LA ISO 27001: 2013 I LA SEVA AUDITORIA

L'objectiu principal del curs serà donar una visió general i en detall dels nous requeriments de la versió 2013 de la norma internacional ISO / IEC 27001: 2013. Per a això el curs inclou un taller pràctic d'exercicis ...

Duración: 14 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR CAP IRCA OHSAS 18001: 2007 (REGISTER A17352)

L'objectiu d'aquest curs és transmetre a l'alumne les tècniques d'auditoria d'un Sistema de Gestió de Salut i Seguretat Ocupacional perquè aprenguin les etapes necessàries per a la planificació, preparació, execució i av...

Duración: 40 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GRAFOLOGÍA APLICADA A LA GESTIÓ DELS RRHH

Introduir l'alumne en les bases científiques que sustenten la Grafologia i promoure el coneixement d'aquesta tècnica amb l'objecte de valorar les competències cognitives, afectives i socials d'un subjecte. Dotar a l'alum...

Duración: 20 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AVALS, GARANTIES I CRÈDITS DOCUMENTARIS

L'objectiu del curs, és que l'alumne conegui en profunditat aquest excel·lent mitja de pagament internacional, i la seva bona utilització per disminuir els costos bancaris. La comparació amb la resta de mitjans de pagame...

Duración: 6 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


RUS NIVELL INCIAL

Adquirir coneixements bàsics de l'idioma per poder desembolicar-se en un entorn de parla russa. Sessions pràctiques amb la teoria lingüística aplicada en forma de simulacions i role-plays....

Duración: 30 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CORE TOOLS : APQP, PPAP, FMEA Y SPC/MSA

Pretén formar els directius i tècnics d'empreses del sector de l'automoció que estiguin interessats a conèixer les tècniques específiques de qualitat del sector i les Core Tools (APQP, PPAP, FMEA, SPC i MSA) en el seu de...

Duración: 21 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COM COMENÇAR A EXPORTAR (INTERNACIONALITZACIÓ DE LA EMPRESA)

La decisió d´exportar, l´adaptació del producte, el preu de la exportació, com superar les barreres, la cerca de distribuïdors, com preparar les ofertes, com donar-nos a conèixer a l´exterior, la promoció comercial, els ...

Duración: 6 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN EN SISTEMES DE GESTIÓ DE LA QUALITAT, ISO 9001:2008 (INCLOU CANVIS ISO 9001:2015) INICIO EN FECHA PREVISTA

Conèixer els requisits de les diferents eines de la gestió de qualitat que ha de dominar un auditor intern dels Sistemes de Gestió de la Qualitat, segons les exigències de la norma ISO 9001: 2008....

Duración: 20 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


INCOTERMS

Els Incoterms són un conjunt de regles internacionals, regits per la Cambra de Comerç Internacional, que determinen l'abast de les clàusules comercials incloses en el contracte de compravenda internacional. Els Incoterms...

Duración: 6 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TWITTER Y LINKEDIN PER PRINCIPIANTS

Conèixer Twitter i Linkedin des de zero. Aquestes sessions són mixtes de teoria i pràctica, de manera que sortiràs amb els deures fets i els perfils configurats. La millor manera de passar a l'acció i no quedar-te enrere...

Duración: 6 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


DOMINA L'ENVIAMENT MASSIU D'EMAILS AMB MAILCHIMP

Amb aquest curs podràs conèixer noves tècniques per poder comunicar- de manera regular....

Duración: 6 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


INVERSIÓ AL ANGLÈS WEEKEND ENGLISH

Es basa en una convivència amb sistema d'immersió en anglès amb altres adults que comparteixen interessos i l'objectiu de millorar la seva fluïdesa i seguretat per expressar-se en l'idioma....

Duración: 9 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


VENDRE EN INTERNET I-COMMERCE PER A PRINCIPIANTS

Disposar d’una sèrie d’eines per poder conèixer noves tècniques per la Venda on-line i afegir-les a les xarxes socials per utilitzar-la com mitja de comunicació....

Duración: 10 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


SISTEMES DE GESTIÓN ENERGÉTICA I LA SEVA AUDITORIA. NORMA ISO 50001:2011

• Adquirir els coneixements generals bàsics sobre energia, estalvi i eficiència energètica comercial i industrial. Obtenir els coneixements de les principals actuacions a emprendre durant l'execució d'una auditoria en...

Duración: 14 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR CAP EN SISTEMES DE GESTIÓ ENERGÈTICA: ISO 50001: 2011

Adquirir els coneixements generals i les eines necessàries per realitzar i liderar auditories de Tercera Part en Sistemes de Gestió Energètica segons els requisits de la ISO 50001: 2011 i la ISO 19011: 2002...

Duración: 40 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NOU REGLAMENT SEGURETAT DE LES INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES

L'objectiu d'aquest curs és donar a conèixer als participants el contingut del nou Reglament de Seguretat per a Instal·lacions Frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries, segons el REIAL DECRET 138/...

Duración: 12 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CURS AVANÇAT D'ATMÓSFERES EXPLOSIVES (ATEX)

Conèixer la metodologia de classificació d'emplaçaments amb risc d'incendi o explosió. Conèixer els continguts requerits pel Reial Decret 681/03 per a la confecció del Document de Prevenció Contra Explosions. Analitzar l...

Duración: 6 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


REQUISITS ESPECÍFICS DEL GRUP VOLKSWAGEN

Aquesta acció formativa és donar a conèixer els Requisits específics del Grup Volkswagen en matèria de Gestió de Qualitat. Gràcies a un coneixement exhaustiu d'aquests requisits, es garanteix una correcta integració en e...

Duración: 7 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN SISTEMES GESTIÓ DE QUALITAT SEGONS ISO / TS 16949: 2009

El curs pretén formar els Auditors Interns i al personal amb responsabilitat sobre temes de Qualitat en el Sector Automoció, segons els requisits de la IATF (Internacional Automotive Task Force). Els objectius del curs s...

Duración: 21 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN SISTEMES GESTIÓ MEDI AMBIENTAL, ISO 14001: 2004 (INCLOU CANVIS ISO 14001:2015)

Repassar, punt a punt, els aspectes claus de la Norma ISO 14001: 2004Conocer els requisits de les diferents eines de Gestió Ambiental que s'han de dominar, en base a les exigències de la norma ISO 14001: 2004.Aprender a ...

Duración: 20 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTIÓ DEL RISC SEGONS LA NOVA ISO 9001:2015

Analitzar, conèixer i comprendre els requisits de la Gestió de Riscos en la futura norma ISO 9001: 2015. Aprendre El procés de construcció i implementació d'una metodologia de Gestió de Riscos, en ISO 9001: 2015, aplican...

Duración: 14 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN SISTEMES GESTIÓ QUALITAT EN ELS LABORATORIS D'ASSAIG I CALIBRATGE. ISO 17025: 2005

Conèixer els requisits que han de complir els Laboratoris d'Assaig i Calibratge. Aprendre els coneixements i eines necessàries per poder aplicar la Norma ISO 17025: 2005 corresponent a un Sistema de Gestió de Qualitat de...

Duración: 14 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTIÓ I CÀLCUL DE LA PETJADA DE CARBONI

Saber què és la petjada de carboni i per què és important. Aprendre a estimar la petjada de carboni emprant les diferents eines disponibles. Desenvolupar el marc estratègic per gestionar les emissions de carboni i integr...

Duración: 14 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTIÓ I CÀLCUL DE LA PETJADA HÍDRICA SEGONS LA NORMA ISO 14046: 2014

Aquest curs pretén mostrar com executar l'anàlisi de petjada hídrica des de la perspectiva de la Norma ISO 14046: 2014 publicada recentment i fer entendre com l'avaluació de la petjada hídrica com a indicador pot contrib...

Duración: 14 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN SISTEMA DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL SEGONS LA OHSAS 18001: 2007

Conèixer i comprendre els requisits de la OHSAS 18001: 2007 en l'àmbit de la seva Organització. Aprendre A estructurar i documentar adequadament el seu propi Sistema de Gestió de la Seguretat i la Salut en el Treball. As...

Duración: 18 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR CAP IRCA QUALITAT ISO 9001 (REGISTER IRCA A17217)

La sèrie ISO 9000 constitueix un model excel·lent per a la millora dels processos dels negocis. Està basada en el cicle "Planificar - Fer-Verificar - Actuar" i en els 8 principis de la gestió de la qualitat. Per assegura...

Duración: 40 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NOU REGLAMENT D'EQUIPS A PRESSIO. DIRECTIVA 97/23 CE I RD 2060/2008

És donar a conèixer als participants el contingut essencial, els requisits que s'han de complir, i l'àmbit d'aplicació del nou Reglament aparegut sobre Equips a Pressió. També inclou el nou tràmit de legalització d'un...

Duración: 12 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR CAP IRCA MEDI AMBIENT, ISO 14001 (REGISTER IRCA A 17275)

L'objectiu d'aquest curs és transmetre al participant el coneixement complet sobre el maneig de la normativa nacional i internacional en relació amb la gestió ambiental. Els participants aprenen les etapes necessàries p...

Duración: 40 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


EFICIÈNCIA ENERGÈTICA SECTOR INDUSTRIAL I LA SEVA AUDITORIA. UNE 216501: 2009 I NOVA ISO 16247: 2012

Desenvolupar capacitats per al correcte desenvolupament de les diferents fases d'una auditoria energètica. Conèixer les millors tecnologies disponibles per als diferents usos energètics. Entendre l'auditoria energètica ...

Duración: 14 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTIÓ DEL TEMPS AMB OUTLOOK

Ajudar a les persones a aconseguir resultats, tenint una Visió Global i un Control de les seves Activitats utilitzant més eficaçment el seu temps. Millorar l'habilitat per determinar els objectius individuals i de l'Orga...

Duración: 13 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


Duración: 0 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


RESPONSABILITAT CIVIL PER DANYS PER PRODUCTES

Serà formar els directius i tècnics de l'empresa que pretenen conèixer els requisits específics de la Responsabilitat Civil per danys per productes segons el Referencial VDA....

Duración: 7 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ACCIÓ DE TRÀNSIT (SEGURETAT VIÀRIA LABORAL) 3ª Convocatoria inicio en fecha prevista

Consenciar a les persones de les polítiques que busquen millorar la seguretat viària o la gestió del trànsit a l'estudi i la prevenció dels accidents de trànsit durant la jornada laboral, in itinere....

Duración: 6 horas. Inicio: 20/07/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


ACCIÓ DE TRÀNSIT (SEGURETAT VIÀRIA LABORAL) 4ª convocatoria inicio en fecha prevista

Consenciar a les persones de les polítiques que busquen millorar la seguretat viària o la gestió del trànsit a l'estudi i la prevenció dels accidents de trànsit durant la jornada laboral, in itinere....

Duración: 6 horas. Inicio: 27/07/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


MANTENIMIENTO INDUSTRIAL I

Adquirir las destrezas, habilidades y conocimientos medios teóricos y prácticas necesarios en las áreas de electricidad, electrónica, en los sistemas neumáticos e hidráulicos y fontanería para desarrollar trabajos de man...

Duración: 60 horas. Inicio: 14/09/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


SOLDADURA TIG. GENERAL

Analizar la documentación técnica (planos, esquemas, procedimiento de soldadura, etc.) Identificar los materiales empleados en las soldaduras, analizando su composición y comportamiento. Analizar los procesos de soldadur...

Duración: 20 horas. Inicio: 14/09/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


AUTOMATISMOS NEUMÁTICOS

Situar ante la perspectiva de utilización de sistemas automáticos o semiautomáticos, estableciendo los principales criterios que rigen en su funcionamiento. Introducir en todo lo que se refiere al diseño y análisis de un...

Duración: 32 horas. Inicio: 15/09/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


APLICACIONES AVANZADAS DE EXCEL ÚLTIMAS DOS PLAZAS

Aprender los elementos que facilitan la elaboración de hojas, básicamente automatismos que reducen el tiempo de elaboración. Utilizar las funciones de Excel con ejemplos de cada una de las categorías (matemáticas, financ...

Duración: 20 horas. Inicio: 15/09/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


RECLUTAMENT I SELECCIÓ 2.0

Aprendre a seleccionar i reclutar a través de les xarxes socials....

Duración: 10 horas. Inicio: 16/09/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MANTENIMIENTO MECÁNICO

Conocer las leyes fundamentales de la mecánica de líquidos, en la técnica de los componentes y en el diseño de circuitos básicos. Ser capaz de identificar, definir y dibujar diferentes elementos neumáticos e hidráulicos,...

Duración: 40 horas. Inicio: 21/09/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


PRIMEROS AUXILIOS

Conocer los principios generales del socorrismo. Conocer las normas generales de los primeros auxilios. Alcanzar conocimientos específicos sobre atención a heridos, lesionados, accidentados, en el ámbito de la empresa....

Duración: 8 horas. Inicio: 30/09/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


1+12 FONTS DE FINANÇAMENT ALTERNATIVES, QUINA ÉS LA TEVA

El cursos és eminentment pràctic i els alumnes realitzaran casos pràctics utilitzant les diferents alternatives de finançament tant privada com publiques....

Duración: 6 horas. Inicio: 02/10/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ACTUALIZACIÓ DE CARRETONS ELEVADORS

El curs facilitarà als assistents l'actualització dels seus coneixements en matèria de conducció de carretons elevadors, tenint en compte el que disposa la Llei de prevenció de riscos laborals i la Norma UNE 58541, per g...

Duración: 8 horas. Inicio: 02/10/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MÀRQUETING MÒBIL PER A L'EMPRESA

Conèixer tots els elements bàsics del màrqueting mòbil i la publicitat per a aquest tipus de suports i dispositius. Aprendre a posicionar estratègicament una marca al mitjà mòbil. Mostrar com complementar una estratègia ...

Duración: 8 horas. Inicio: 08/10/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTIÓ FINANCERA I NEGOCIACIÓ BANCARIA

Calcular les necessitats de circulant de l'empresa....

Duración: 6 horas. Inicio: 16/10/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRIMEROS AUXILIOS

Conocer los principios generales del socorrismo. Conocer las normas generales de los primeros auxilios. Alcanzar conocimientos específicos sobre atención a heridos, lesionados, accidentados, en el ámbito de la empresa....

Duración: 8 horas. Inicio: 21/10/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


AUDITOR INTERN SISTEMES DE GESTIO DE QUALITAT EN PRODUCTES SANITARIS SEGONS LA ISO 13485

L'objectiu principal d'aquest curs és donar a conèixer als assistents els coneixements i requisits bàsics de la Norma ISO 13485 per tal d'adquirir la capacitat necessària per planificar i implantar un Sistema de Gestió d...

Duración: 14 horas. Inicio: 16/11/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN SISTEMES GESTIÓ DE QUALITAT SEGONS ISO / TS 16949: 2009

Formar als Auditors Interns i al personal amb responsabilitat sobre temes de Qualitat en el Sector Automoció, segons els requisits de la IATF (Internacional Automotive Task Force). Els objectius del curs seran: Capacita...

Duración: 21 horas. Inicio: 24/11/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - AEBALL * UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - UPMBALL.
Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha - 08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona * Telf. 93.337 04 50 . E-mail :aeball@aeball.net . Nota legal . Créditos
AEBALL · UPMBALL · INFORMACIÓN · ACTIVIDADES · SERVICIOS · ÁREA SOCIOS · CONTACTO