Català · Español · Inglés Asóciate

BUSCADOR DE CURSOS
 Area:

 Modalidad:

 Sector:
Facebook
Home >> SERVICIOS >> FORMACIÓN >> INFORMACIÓN DE CURSOS

INFORMACIÓN DE CURSOS
Cursos dirigidos a trabajadores en activo de todos los sectores y personas desempleadas (consultar plazas)

Cursos encontrados: 45

COMUNICAR-SE DE MANERA EFECTIVA INICIO EN FECHA PREVISTA

Liderar una reunió, defensar una posició o estratègia. Millorar l'expressió oral. Redactar comunicats i correus efectius. Dominar el llenguatge no verbal. Guanyar confiança, fluïdesa, eficàcia i persuasió. La com...

Duración: 10 horas. Inicio: 30/09/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


HOMOLOGACIÓ DE SOLDADURA

L’objectiu general del curs és facilitar als alumnes els coneixements necessaris per a poder obtenir l’homologació com a soldador. Són objectius específics: Conèixer les diferents normes existents respecte a proce...

Duración: 85 horas. Inicio: 03/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


CURS OFICIAL DE OPERADOR DE CALDERAS INDUSTRIALS

Proporcionar formació i coneixements per a una correcta i segura vigilància, supervisió i control del funcionament de les calderes. Aconseguir la màxima eficàcia dels equips amb el mínim cost d'explotació, proporcionant...

Duración: 50 horas. Inicio: 03/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRIMERS AUXILIS INICIO EN FECHA PREVISTA

El curs facilitarà als alumnes els coneixements necessaris per conèixer els passos a seguir davant una emergència. Es proporcionarà els coneixements generals d’anatomia i fisiologia per a assolir les tècniques permetin ...

Duración: 30 horas. Inicio: 04/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


COMERÇ A TRAVÉS DE LES XARXES SOCIALS INICIO EN FECHA PREVISTA

Objectius generals: Identificar les principals eines de gestió de xarxes socials en les empreses. Posar a l'abast dels participants les noves eines tecnològiques per tal que puguin oferir nous serveis als seus clie...

Duración: 30 horas. Inicio: 04/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


SISTEMES DE FORMACIÓ I QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL

L’objectiu general del curs és conèixer els diferents tipus de sistemes de formació i qualificació i les possibilitats i oportunitats de les empreses. Són objectius específics: - Conèixer les particularitats de la ...

Duración: 30 horas. Inicio: 04/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


COMERÇ EXTERIOR

Els objectius generals de l’acció formativa són: - Integrar coneixements de diferent naturalesa per a la gestió internacional de l'empresa. - Introduir a l'empresa als mercats exteriors, identificant les dificultats a ...

Duración: 40 horas. Inicio: 04/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


ON S'AMAGA LA TRESORERIA DE L'EMPRESA. EINES PER UNA BONA PLANIFICACIÓ

Cóm gestionar els cobraments. Cóm gestionar el pagaments. Conèixer les causes que originen tensions de tresoreria en una PIME. Fer un Pla de Tresoreria, l’eina imprescindible per pilotar el dia a dia de qualsevol negoc...

Duración: 6 horas. Inicio: 04/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NOU REGLAMENT DE MAGATZEM DE PRODUCTES QUÍMICS APQ

Identificar Que instal·lacions estan afectades pel nou Reglament 105/2010 i les seves ITC. Conèixer les obligacions legals derivades d'aquest. Saber implantar un sistema de control de les seves instal·lacions adaptat a...

Duración: 12 horas. Inicio: 05/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LA FRANQUICIA COM A ESTRATÈGIA DE CREIXEMENT I EXPANSIÓ INTERNACIONAL

Que l’alumne assumeixi els coneixements per determinar si la franquícia és la millor estratègia per a fer créixer una empresa a nivell internacional. Per saber si la franquícia és la millor estratègia per créixer, ens h...

Duración: 16 horas. Inicio: 07/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTIÓ DE TRÀFIC

L’objectiu general del curs és facilitar als alumnes els coneixements necessaris per a desenvolupar la funció de gestió de tràfic, orientant la seva gestió cap a una realització eficient i eficaç del servei, alhora amb u...

Duración: 39 horas. Inicio: 10/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS DE PERSONAL INICIO EN FECHA PREVISTA

L’objectiu general del curs és facilitar als alumnes els coneixements necessaris per a poder realitzar correctament les operacions amb les plataformes elevadores mòbils de personal, respectant totes les mesures de segure...

Duración: 30 horas. Inicio: 17/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


US PROFESSIONAL DE LES XARXES SOCIALS -COMMUNITY MANAGER- INICIO EN FECHA PREVISTA

Comprendre el treball i les responsabilitats del community manager com a clau en la nova estructura de les organitzacions. Aprofitar el fenomen de les xarxes socials i professionals: linkedin, xing, facebook, myspace, tu...

Duración: 50 horas. Inicio: 17/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL

Objectius generals: Proporcionar els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per confeccionar nòmines en tots els supòsits que puguin donar-se en l'empresa així com l'elaboració d'assegurances socials i contra...

Duración: 60 horas. Inicio: 17/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


GESTIONA EL TEU EXPATRIAT

El principal objectiu de la càpsula és que el responsable de la gestió de l’expatriat reflexioni, es prepari i a ser possible desenvolupi expectatives, plans i/o estratègies específiques sobre: o Definició d’objectius, ...

Duración: 4 horas. Inicio: 17/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CURS ATEX (D'ATMÓSFERES EXPLOSIVES)

Analitzar les situacions de risc que es troba el treballador que realitza treballs en Atmósferes Explosives. Conèixer les mesures preventives que es poden adoptar per evitar els riscos en aquestes atmósferes. Instruir so...

Duración: 7 horas. Inicio: 17/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO M C FONTANERÍA E INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN

Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sensibilidad de los profes...

Duración: 20 horas. Inicio: 17/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MANTENIMENT INDUSTRIAL INICIO EN FECHA PREVISTA

L’objectiu general del curs és conèixer les lleis fonamentals de la mecànica de líquids, en la tècnica dels components i en el disseny de circuits bàsics. Facilitar els coneixements que capacitin a l’alumne per a identi...

Duración: 40 horas. Inicio: 18/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


HABILITATS PER A COMANDAMENTS INTERMEDIS

L’objectiu general del curs és el desenvolupament de les habilitats com directiu i persona, com motivador i creador d'equip i com desenvolupador de persones. Per a assolir-lo, s’han fixat els següents objectius específi...

Duración: 60 horas. Inicio: 18/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


EQUILIBRI FINANCER VERSUS FINANÇAMENT. OPTIMITZAR LES DIFERENTS FONTS DE FINANÇAMENT.

Conèixer el finançament de tercers que necessito per mantenir una estructura . equilibrada. Conèixer les possibilitats de finançament que ofereix la Banca i altres Entitats de finançament alternatiu. Repassarem el catàl...

Duración: 6 horas. Inicio: 18/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUTÒMATS PROGRAMABLES

Són objectius generals: Programar i realitzar el manteniment d'un autòmat programable. Conèixer els conceptes fonamentals en l'automatisme, de l'estructura de l'autòmat i el seu funcionament. Inspecció d'autòmats, di...

Duración: 45 horas. Inicio: 18/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


AUDITOR INTERN SISTEMES GESTIÓ MEDI AMBIENTAL, ISO 14001: 2015

Repassar, punt a punt, els aspectes claus de la Norma ISO 14001: 2004Conocer els requisits de les diferents eines de Gestió Ambiental que s'han de dominar, en base a les exigències de la norma ISO 14001: 2004.Aprender a ...

Duración: 20 horas. Inicio: 19/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LA GESTIÓ DEL CANVI I L'APRENENTATGE EN UN ENTORN (VUCA)

Aprendre noves habilitats i competències que ens permetin la flexibilitat necessària per adaptar-nos a la nova realitat del canvi constant....

Duración: 5 horas. Inicio: 19/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


INCOTERMS

Els Incoterms són un conjunt de regles internacionals, regits per la Cambra de Comerç Internacional, que determinen l'abast de les clàusules comercials incloses en el contracte de compravenda internacional. Els Incoterms...

Duración: 5 horas. Inicio: 24/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MANTENIMIENTO Y LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS DE SISTEMAS HIDRÁULICOS

Conocerá las características de componentes hidráulicos relevantes. Podrá interpretar datos técnicos de cada componente. Conocerá la forma en la que se puede mejorar la disponibilidad del equipo de producción. Conocerá t...

Duración: 18 horas. Inicio: 24/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN SISTEMES GESTIÓ DE QUALITAT SEGONS ISO / TS 16949: 2009

El curs pretén formar els Auditors Interns i al personal amb responsabilitat sobre temes de Qualitat en el Sector Automoció, segons els requisits de la IATF (Internacional Automotive Task Force). Els objectius del curs s...

Duración: 21 horas. Inicio: 24/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CALIDAD EN LA FUENTE. CERO DEFECTOS

Conocerá las diferentes técnicas y pasos para desplegar de forma efectiva una sistemática de mejora continua y de calidad en la fuente....

Duración: 12 horas. Inicio: 24/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO P.E FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN

Contribuir a la determinación de las cualificaciones y competencias profesionales específicas del sector del Metal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lograr que las acciones y actuaciones en relación con los ...

Duración: 6 horas. Inicio: 25/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER: EL REPTE DE RETENIR EL TALENT I MOTIVAR L’EQUIP DESPRÉS DE LA CRISIS

Conèixer eines per motivar i assolir el compromís de l’equip. Identificar els comportaments disfuncionals que provoquen la insatisfacció. Reconèixer el talent, com gestionar-ho i retenir-ho....

Duración: 3 horas. Inicio: 26/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


SISTEMES DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ SEGONS LA ISO 27001: 2013

L'objectiu principal del curs serà donar una visió general i en detall dels nous requeriments de la versió 2013 de la norma internacional ISO / IEC 27001: 2013. Per a això el curs inclou un taller pràctic d'exercicis ...

Duración: 14 horas. Inicio: 27/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ACONSEGUEIX LA IMPLICACIÓ DEL TEU EQUIP

crear un context de responsabilitat i compromís en l'equip. Identificar els diferents tipus de col·laboradors en un i el tipus de comunicació que millor s'adapta a les seves característiques. Descobrir i perfeccionar tèc...

Duración: 5 horas. Inicio: 27/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


RESPONSABILITAT CIVIL PER DANYS PER PRODUCTES

Serà formar els directius i tècnics de l'empresa que pretenen conèixer els requisits específics de la Responsabilitat Civil per danys per productes segons el Referencial VDA....

Duración: 7 horas. Inicio: 02/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ADAPTACIÓ ALS REQUISITS DE LA NORMA ISO 9001:2015

Els objectius del curs són: - Conèixer els nous requisits per al Sistema de Gestió de la Qualitat i els principis de gestió que ha establert ISO amb la nova versió de la Norma ISO 9001: 2015. - Proporcionar als assis...

Duración: 12 horas. Inicio: 03/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COM ESDEVENIR UN BON NEGOCIADOR/A INTERNACIONAL

Amb aquesta formació es vol ressaltat la importància dels aspectes culturals nacionals per al desenvolupament de les operacions i es pretén descriure els diferents estils de comunicació. S’estableixen els diferents esque...

Duración: 4 horas. Inicio: 03/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN EN PLANTA

Desarrollará la competencia de autoconocerse para ejercer un liderazgo colaborativo eficaz. Será consciente de su estilo de comportamiento y cómo influye en los otros. Pondrá en práctica habilidades que faciliten una mej...

Duración: 18 horas. Inicio: 07/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR CAP IRCA QUALITAT ISO 9001 (REGISTER IRCA A17217)

La sèrie ISO 9000 constitueix un model excel·lent per a la millora dels processos dels negocis. Està basada en el cicle "Planificar - Fer-Verificar - Actuar" i en els 8 principis de la gestió de la qualitat. Per assegura...

Duración: 40 horas. Inicio: 07/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN EN SISTEMES DE GESTIÓ DE LA QUALITAT, ISO 9001:2015

El objectius del curs serà realitzar un repàs de la Norma ISO 9001 i conèixer tots els Requisits i les diferents eines de gestió que ha de dominar un auditor intern dels Sistemes de Gestió de la Qualitat segons les exigè...

Duración: 20 horas. Inicio: 16/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ADAPTACIÓ ALS REQUISITS DE LA NOVA NORMA ISO 14001: 2015

Els objectius del curs són: - Conèixer els nous requisits per al Sistema de Gestió del Medi Ambient i els principis de gestió que ha establert ISO amb la nova versió de la Norma ISO 14001: 2015. - Proporcionar als assi...

Duración: 12 horas. Inicio: 21/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


INTRODUCCIÓN AL TPM

Adquirirá una visión global sobre la gestión de instalaciones automatizadas. Aprenderá los fundamentos del TPM con un enfoque práctico. Identificará las pérdidas de las máquinas y las oportunidades de mejora....

Duración: 12 horas. Inicio: 21/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LIDERATGE I GESTIÓ D'EQUIPS D' ALT RENDIMENT

Aquest programa t’ajudarà a: Millorar l’efectivitat i productivitat personal: ser capaç de fer més amb menys. Gestionar millor el teu temps i diferenciar el veritablement important. Conèixer i aplicar l’eina dels m...

Duración: 10 horas. Inicio: 22/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN SISTEMES DE GESTIO DE QUALITAT EN PRODUCTES SANITARIS SEGONS LA ISO 13485:2016

L'objectiu d'aquest curs és donar a conèixer als assistents els coneixements i requisits bàsics de la nova Norma ISO 13485: 2016 publicada al març de 2016 per tal d'adquirir la capacitat necessària per Auditar un Sistema...

Duración: 14 horas. Inicio: 24/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTIÓ DEL RISC. ISO 31000:2009

-Analitzar, conèixer i comprendre els requisits de la Gestió de Riscos en la futura Norma ISO 9001: 2015. - Aprendre el procés de construcció i implementació d'una metodologia de Gestió de Riscos aplicant eines i tècniq...

Duración: 7 horas. Inicio: 25/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN SISTEMA DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL SEGONS LA OHSAS 18001: 2007

Conèixer i comprendre els requisits de la OHSAS 18001: 2007 en l'àmbit de la seva Organització. Aprendre A estructurar i documentar adequadament el seu propi Sistema de Gestió de la Seguretat i la Salut en el Treball. As...

Duración: 20 horas. Inicio: 28/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


SISTEMES DE GESTIÓN ENERGÉTICA I LA SEVA AUDITORIA. NORMA ISO 50001:2011

Adquirir els coneixements generals bàsics sobre energia, estalvi i eficiència energètica comercial i industrial. Obtenir els coneixements de les principals actuacions a emprendre durant l'execució d'una auditoria ener...

Duración: 14 horas. Inicio: 01/12/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR CAP IRCA OHSAS 18001: 2007 (REGISTER A17352)

L'objectiu d'aquest curs és transmetre a l'alumne les tècniques d'auditoria d'un Sistema de Gestió de Salut i Seguretat Ocupacional perquè aprenguin les etapes necessàries per a la planificació, preparació, execució i av...

Duración: 40 horas. Inicio: 12/12/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - AEBALL * UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - UPMBALL.
Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha - 08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona * Telf. 93.337 04 50 . E-mail :aeball@aeball.net . Nota legal . Créditos
AEBALL · UPMBALL · INFORMACIÓN · ACTIVIDADES · SERVICIOS · ÁREA SOCIOS · CONTACTO