Català · Español · Inglés Asóciate

BUSCADOR DE CURSOS
 Area:

 Modalidad:

 Sector:
Facebook
Home >> SERVICIOS >> FORMACIÓN >> INFORMACIÓN DE CURSOS

INFORMACIÓN DE CURSOS
Cursos dirigidos a trabajadores en activo de todos los sectores y personas desempleadas (consultar plazas)

Cursos encontrados: 63

LES OBLIGACIONS LEGALS DE REGISTRE DE JORNADA. LA REGULACIÓ DEL TEMPS DE TREBALL INICIO EN FECHA PREVISTA

Analitzar les obligacions que l'Estatut dels Treballadors regula sobre l'obligació empresarial de registrar la jornada dels treballadors, i els possibles efectes laborals i de Seguretat Social que poden derivar en cas d'...

Duración: 4 horas. Inicio: 23/01/2007
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COMUNICACIÓN EFECTIVA DE TÉCNICOS EN CONTACTO CON EL CLIENTE

Desarrollará e incrementará la capacidad de captación de las percepciones del cliente. Será capaz de aplicar el ‘ciclo de comunicación’ con el cliente Mejorará sus habilidades de comunicación enfocadas al cliente. Desar...

Duración: 12 horas. Inicio: 19/01/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


REGLAMENT D'EQUIPS A PRESSIO. DIRECTIVA 97/23 CE I RD 2060/2008

És donar a conèixer als participants el contingut essencial, els requisits que s'han de complir, i l'àmbit d'aplicació del nou Reglament aparegut sobre Equips a Pressió. També inclou el nou tràmit de legalització d'un...

Duración: 12 horas. Inicio: 19/01/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NOUS REQUISITS NORMA IATF 16949: 2016 I LA SEVA INTEGRACIÓ AMB LA ISO 9001: 2015

El principal objectiu d'aquest curs és donar a conèixer les novetats relatives a la IATF 16949: 2016, la nova norma per als sistemes de gestió de qualitat en empreses del sector d'automoció, que substitueix la ISO / TS 1...

Duración: 14 horas. Inicio: 23/01/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NEUMÁTICA Y ELECTRONEUMÁTICA INDUSTRIAL INICIO EN FECHA PREVISTA

Entenderá el significado de un sistema neumático y su aplicación en máquinas de producción. Será capaz de regular óptimamente la velocidad de funcionamiento y la presión de trabajo. Detectará los fallos en componentes ne...

Duración: 24 horas. Inicio: 23/01/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LICITACIONS INTERNACIONALS

Conèixer les etapes que passen les licitacions que executen els organismes multilaterals (Banc Mundial, l'ONU, FMI) i aprendre com actuar amb cadascuna d'elles. Els alumnes sabran com intervenir en les diferents fases qu...

Duración: 4 horas. Inicio: 24/01/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


DIRECCIÓ I LIDERATGE CAP A L'EXCEL·LENCIA. EL LÍDER COACH

Potenciar les principals capacitats emocionals, socials i directives d'un líder. Es complementa amb eines de coaching per formar líders-coach que aprofiten i desenvolupen al màxim els recursos l'equip de treball al seu c...

Duración: 10 horas. Inicio: 25/01/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ADAPTACIÓ ALS REQUISITS DE LA NORMA ISO 9001:2015 INICIO EN FECHA PREVISTA

Els objectius del curs són: - Conèixer els nous requisits per al Sistema de Gestió de la Qualitat i els principis de gestió que ha establert ISO amb la nova versió de la Norma ISO 9001: 2015. - Proporcionar als assis...

Duración: 12 horas. Inicio: 26/01/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COMUNICAR-SE DE MANERA EFECTIVA

Liderar una reunió, defensar una posició o estratègia. Millorar l'expressió oral. Redactar comunicats i correus efectius. Dominar el llenguatge no verbal. Guanyar confiança, fluïdesa, eficàcia i persuasió. La com...

Duración: 10 horas. Inicio: 27/01/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN SISTEMES GESTIÓ MEDI AMBIENTAL, ISO 14001: 2015 INICIO EN FECHA PREVISTA

Repassar, punt a punt, els aspectes claus de la Norma ISO 14001: 2004Conocer els requisits de les diferents eines de Gestió Ambiental que s'han de dominar, en base a les exigències de la norma ISO 14001: 2004.Aprender a ...

Duración: 20 horas. Inicio: 30/01/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER: CÓM ELABORAR UN CATÀLEG

Obtenir la informació necessària per realitzar un catàleg que representi a la empresa i que li doni un valor afegit en quant a imatge de marca, que mostri tant els productes com la filosofia de l’empresa, que ha d’ajudar...

Duración: 4 horas. Inicio: 30/01/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LES 50 WEBS IMPRESCINDIBLES EN COMERÇ INTERNACIONAL

Conèixer la informació més rellevant per escollir els païsoss objectiu és essencial; Com ens marquem prioritats i quina informació descartem com a irrellevant. Informació que podem trobar del nostre producte i les traves...

Duración: 8 horas. Inicio: 01/02/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CURS ATEX (D'ATMÓSFERES EXPLOSIVES)

Analitzar les situacions de risc que es troba el treballador que realitza treballs en Atmósferes Explosives. Conèixer les mesures preventives que es poden adoptar per evitar els riscos en aquestes atmósferes. Instruir so...

Duración: 7 horas. Inicio: 03/02/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NOU REGLAMENT DE MAGATZEM DE PRODUCTES QUÍMICS APQ

Identificar Que instal·lacions estan afectades pel nou Reglament 105/2010 i les seves ITC. Conèixer les obligacions legals derivades d'aquest. Saber implantar un sistema de control de les seves instal·lacions adaptat a...

Duración: 12 horas. Inicio: 06/02/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER: EL REPTE DE RETENIR EL TALENT I MOTIVAR L’EQUIP DESPRÉS DE LA CRISIS

Conèixer eines per motivar i assolir el compromís de l’equip. Identificar els comportaments disfuncionals que provoquen la insatisfacció. Reconèixer el talent, com gestionar-ho i retenir-ho....

Duración: 3 horas. Inicio: 07/02/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


EFICIENCIA ENERGÉTICA

Comprenderá y evaluará la relación entre el consumo y el coste de las fuentes de energía. Aplicará medidas de eficiencia en la preparación y distribución de aire comprimido. Aplicará medidas de eficiencia en el consumo ...

Duración: 12 horas. Inicio: 07/02/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


INCOTERMS INICIO EN FECHA PREVISTA

Els Incoterms són un conjunt de regles internacionals, regits per la Cambra de Comerç Internacional, que determinen l'abast de les clàusules comercials incloses en el contracte de compravenda internacional. Els Incoterms...

Duración: 5 horas. Inicio: 08/02/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN EN SISTEMES DE GESTIÓ DE LA QUALITAT, ISO 9001:2015

El objectius del curs serà realitzar un repàs de la Norma ISO 9001 i conèixer tots els Requisits i les diferents eines de gestió que ha de dominar un auditor intern dels Sistemes de Gestió de la Qualitat segons les exigè...

Duración: 20 horas. Inicio: 08/02/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR CAP IRCA MEDI AMBIENT, ISO 14001

L'objectiu d'aquest curs és transmetre al participant el coneixement complet sobre el maneig de la normativa nacional i internacional en relació amb la gestió ambiental. Els participants aprenen les etapes necessàries p...

Duración: 40 horas. Inicio: 13/02/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NOU CODI DUANER: INSTRUMENTS DUANERS PER MILLORAR LA COMPETITIVITAT

Prendre consciència de la importància de l'origen de les mercaderies i dels controsl fronterers que ens trobem. Regulació que fa el codi duaner i com una empresa pot aprofitar-se tant de l'oportunitat per rebaixar la pre...

Duración: 4 horas. Inicio: 13/02/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COMUNICACIÓ ESCRITA A L’EMPRESA

Una gran part de la comunicació, externa i interna, que fa una empresa és a través de l’escriptura. Cada missatge importa, ja sigui un correu electrònic, una proposta, un informe, una nota de premsa, una carta o un bloc....

Duración: 10 horas. Inicio: 17/02/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN SISTEMES GESTIÓ DE QUALITAT SEGONS NOVA NORMA IATF 16949:2016

El curs pretén formar els Auditors Interns i al personal amb responsabilitat sobre temes de Qualitat en el Sector Automoció, segons els requisits de la IATF (Internacional Automotive Task Force). Els objectius del curs s...

Duración: 21 horas. Inicio: 20/02/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LIDERATGE I GESTIÓ D'EQUIPS D' ALT RENDIMENT

Aquest programa t’ajudarà a: Millorar l’efectivitat i productivitat personal: ser capaç de fer més amb menys. Gestionar millor el teu temps i diferenciar el veritablement important. Conèixer i aplicar l’eina dels m...

Duración: 10 horas. Inicio: 20/02/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO M C FONTANERÍA E INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN

Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sensibilidad de los profes...

Duración: 20 horas. Inicio: 20/02/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO M C INSTALACIONES, REPARACIONES, MONTAJES, ESTRUCTURAS METÁLICAS, CERRAJERÍA Y CARPINTERIA METÁLICA

Contribuir a la determinación de las cualificaciones y competencias profesionales específicas del sector del Metal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lograr que las acciones y actuaciones en relación con los ...

Duración: 20 horas. Inicio: 20/02/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO MC ELECTRICIDAD MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE AT Y BT

Objetivos generales: Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sen...

Duración: 20 horas. Inicio: 20/02/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


L'IVA EN LES OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES

Conèixer les diferents particularitats de l'aplicació de l'IVA en operacions intracomunitàries....

Duración: 4 horas. Inicio: 21/02/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


ADAPTACIÓ ALS REQUISITS DE LA NOVA NORMA ISO 14001: 2015

Els objectius del curs són: - Conèixer els nous requisits per al Sistema de Gestió del Medi Ambient i els principis de gestió que ha establert ISO amb la nova versió de la Norma ISO 14001: 2015. - Proporcionar als assi...

Duración: 12 horas. Inicio: 23/02/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO P.E FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN

Contribuir a la determinación de las cualificaciones y competencias profesionales específicas del sector del Metal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lograr que las acciones y actuaciones en relación con los ...

Duración: 6 horas. Inicio: 01/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO P.E INSTALACIONES, REPARACIONES, MONTAJES, ESTRUCTURAS METÁLICAS, CERRAJERÍA Y CARPINTERIA METÁLICA

Contribuir a la determinación de las cualificaciones y competencias profesionales específicas del sector del Metal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lograr que las acciones y actuaciones en relación con los ...

Duración: 6 horas. Inicio: 01/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITORIES ENERGETIQUES SEGONS EL REIAL DECRET 56/2016

Conèixer els Objectius i Requisits que s'han de complir en les Auditories Energètiques segons el nou Reial Decret 56/2016. Obtenir els coneixements de les principals actuacions a emprendre durant l'execució d'una Audito...

Duración: 7 horas. Inicio: 01/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


SISTEMES DE GESTIÓ ENERGÈTICA I LA SEVA AUDITORIA. NORMA ISO 50001:2011

Adquirir els coneixements generals bàsics sobre energia , estalvi i eficiència energètica comercial i industrial. Obtenir els coneixements de les principals actuacions a emprendre durant l'execució d'una auditoria energè...

Duración: 14 horas. Inicio: 02/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO P.E. ELECTRICIDAD MONTAJE Y MANTENIM. DE INSTALACIONES DE AT Y BT

Contribuir a la determinación de las cualificaciones y competencias profesionales específicas del sector del Metal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lograr que las acciones y actuaciones en relación con los ...

Duración: 6 horas. Inicio: 03/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER VALUE STREAM MAPPING

Aprenderá paso a paso las Metodologías Value Stream Mapping. Será capaz de aplicarlo en un entorno real...

Duración: 12 horas. Inicio: 06/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


REGLAMENT SEGURETAT DE LES INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES

L'objectiu d'aquest curs és donar a conèixer als participants el contingut del nou Reglament de Seguretat per a Instal·lacions Frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries, segons el REIAL DECRET 138/...

Duración: 12 horas. Inicio: 06/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


HIDRÁULICA BÁSICA INDUSTRIAL

Será capaz de nombrar los componentes básicos y sus símbolos. Podrá explicar los principios físicos de la hidráulica y utilizarlos para la localización de averías Conocerá cómo se miden la presión y el caudal volumétric...

Duración: 20 horas. Inicio: 06/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ADAPTACIÓ ALS REQUISITS DE LA NORMA ISO 9001:2015

Dirigit a Responsables i Tècnics de Qualitat, a Professionals i Auditors Interns formats segons la ISO 9001: 2008 que tinguin competències específiques en la Gestió de la Qualitat i desitgin conèixer els requisits de la ...

Duración: 12 horas. Inicio: 09/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CURS DE TRANSICIÓ A 9001: 2015 PER A AUDITORS CERTIFICATS PER IRCA

Conèixer i comprendre l'Annex SL com un marc per als sistemes de gestió ISO. Conèixer i comprendre els requisits de la Norma ISO 9001: 2015. Ser capaç de Auditar eficaçment els requisits d'un SGC basat en la Norma ISO ...

Duración: 16 horas. Inicio: 13/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LA VENTA CONSULTIVA (OH-NORMAN)

Conocerá los principios de la venta. Conocerá el ciclo de la venta. Sabrá realizar aperturas positivas. Será capaz de usar preguntas abiertas y cerradas. Podrá utilizar los fundamentos de la escucha activa. Será capaz de...

Duración: 16 horas. Inicio: 15/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN EN SISTEMES DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ SEGÓN LA ISO: 27001: 2013

L'objectiu principal del curs serà donar una visió general i en detall dels nous requeriments de la versió 2013 de la norma internacional ISO / IEC 27001: 2013. Per a això el curs inclou un taller pràctic d'exercicis ...

Duración: 14 horas. Inicio: 16/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


SEGURIDAD (DIRECTIVA 2006/42/CE)

Criterios de aplicación en la gestión de proyectos de máquinas nuevas. Criterios de construcción del expediente técnico de máquinas, cuasi máquinas y/o conjuntos de máquinas. Criterios de aplicación en la adecuación de m...

Duración: 24 horas. Inicio: 20/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LA CADENA CRÍTICA EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS

Conocerá las ventajas de la aplicación de la Gestión por Cadena Crítica. Podrá realizar una mejor definición de los requisitos del Proyecto. Podrá realizar una mejor asignación de recursos teniendo en cuenta sus dependen...

Duración: 18 horas. Inicio: 21/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NOUS REQUISITS NORMA ISO 13485:2016

L'objectiu d'aquest curs és donar a conèixer als assistents els requisits bàsics de la nova Norma ISO 13485: 2016 publicada al març de 2016 per tal d'adquirir la capacitat necessària per Auditar internament un Sistema de...

Duración: 7 horas. Inicio: 23/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTIÓ ADMINISTRATIVA DEL COMERÇ INTERNACIONAL.ELS DOCUMENTS

Fem servir exemples de casos reals, complimentar de forma correcta tota la documentació necessària per realitzar operacions de comerç internacional ( importació i exportació....

Duración: 18 horas. Inicio: 23/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NEUMÁTICA AVANZADA

Podrá diseñar, montar y probar sistemas neumáticos complejos. Podrá identificar y describir el diseño, características y funcionamiento de los dispositivos y válvulas de la etapa de potencia para aplicaciones específicas...

Duración: 20 horas. Inicio: 27/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COMMUNICATING & NEGOTIATING IN ENGLISH A WIN-WIN FOCUS

We all are always negotiating: when buying a new car but also when we try to convince our boss about to increase the budget or when we are agreening the yearly objectives to our team. This seminar has been designed to p...

Duración: 8 horas. Inicio: 27/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR CAP IRCA QUALITAT ISO 9001

La sèrie ISO 9000 constitueix un model excel·lent per a la millora dels processos dels negocis. Està basada en el cicle "Planificar - Fer-Verificar - Actuar" i en els 8 principis de la gestió de la qualitat. Per assegura...

Duración: 40 horas. Inicio: 27/03/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COM MOTIVAR I COMPROMETRE A L'EQUIP

crear un context de responsabilitat i compromís en l'equip. Identificar els diferents tipus de col·laboradors en un i el tipus de comunicació que millor s'adapta a les seves característiques. Descobrir i perfeccionar tèc...

Duración: 5 horas. Inicio: 05/04/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER CALIDAD EN LA FUENTE. CERO DEFECTOS

Conocerá las diferentes técnicas y pasos para desplegar de forma efectiva una sistemática de mejora continua y de calidad en la fuente....

Duración: 12 horas. Inicio: 13/04/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER 5S EN PRODUCCIÓ I OFICINES

Aprenderá como aplicar la metodología 5S en un entorno productivo. Será capaz de poner en marcha un programa 5S en su organización...

Duración: 8 horas. Inicio: 25/04/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TECNOLOGÍA DE VACÍO

Aprenderán cómo generar, regular y ajustar el vacío. Conocerán el funcionamiento de una tobera tipo Venturi. Conocerán la influencia de la presión en el vacío y en el tiempo de evacuación, utilizando diversos tipos de to...

Duración: 6 horas. Inicio: 02/05/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


DIRIGIR EQUIPS I PROJECTES EN L’ENTORNS VUCA (ALTA VOLATILITAT I INCERTESA)

Aprendre noves habilitats i competències que ens permetin la flexibilitat necessària per adaptar-nos a la nova realitat del canvi constant....

Duración: 5 horas. Inicio: 04/05/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER PRODUCCIÓN CELULAR

Aprenderá a reconocer las situaciones en que la Producción. Celular aporta beneficios. Aprenderá a diseñar una Célula de Producción dentro del contexto de la fábrica...

Duración: 12 horas. Inicio: 18/05/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER LIDERAZGO EN ENTORNOS DE MEJORA CONTINUA

Conocer su estilo de liderazgo y comunicación Conocer las capacidades de un Líder orientado a la Mejora Continua. Identificar las propias capacidades y las áreas de mejora personales. Afrontar el liderazgo de un equipo ...

Duración: 18 horas. Inicio: 29/05/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TREURE TEMPS AL TEMPS: CLAUS PER SER MÉS EFECTIU

Identificar el teu potencial de millora i dissenyar un pla d’acció a mida amb la supervisió del facilitador per assolir-ho. Autoconeixement i incrementar la consciència sobre els teus punts forts i a millorar. Més efecti...

Duración: 10 horas. Inicio: 27/06/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TAST DE COACHING EXECUTIU

Conèixer els fonaments del coaching executiu i algunes de les seves eines de treball. Millorar la qualitat i efectivitat de les converses amb els i col·laboradors. Conèixer i integrar el model GROW en la nostra form...

Duración: 10 horas. Inicio: 04/07/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER DISEÑO DE APROVISIONAMIENTOS MILKRUN

Aprenderá a diseñar un circuito Milkrun de aprovisionamiento a Producción....

Duración: 12 horas. Inicio: 18/09/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MANTENIMIENTO Y LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS DE SISTEMAS HIDRÁULICOS

Conocerá las características de componentes hidráulicos relevantes. Podrá interpretar datos técnicos de cada componente. Conocerá la forma en la que se puede mejorar la disponibilidad del equipo de producción. Conocerá t...

Duración: 18 horas. Inicio: 02/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER SMED: REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE PREPARACIÓN DE MÁQUINAS E INSTALACIONES

Aprenderá la metodología SMED y será capaz de ponerla en marcha en su organización. Aprenderá cómo establecer una dinámica de mejora progresiva de la flexibilidad sin comprometer la productividad....

Duración: 8 horas. Inicio: 24/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER KAIZEN (MEJORA CONTINUA)

Aprenderá los principios de la mejora Kaizen y cómo aplicarlos en un entorno real. Será capaz de iniciar una dinámica de Mejora Continua en su organización...

Duración: 6 horas. Inicio: 25/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER KANBAN

Visualizará el funcionamiento del Kanban Periodo Fijo y Lote Fijo. Será capaz de diseñar un Bucle Kanban...

Duración: 12 horas. Inicio: 07/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER TRABAJO EN EQUIPO EN ENTORNOS DE MEJORA CONTINUA

Identificar su estilo de comunicación y como adaptarlo al de los demás. Integrarse en un equipo de Mejora Continua. Relacionarse con los demás miembros del equipo de forma constructiva. Focalizarse en la obtención de res...

Duración: 12 horas. Inicio: 14/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN EN PLANTA INDUSTRIALES

Desarrollará la competencia de autoconocerse para ejercer un liderazgo colaborativo eficaz. Será consciente de su estilo de comportamiento y cómo influye en los otros. Pondrá en práctica habilidades que faciliten una mej...

Duración: 18 horas. Inicio: 12/12/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - AEBALL * UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - UPMBALL.
Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha - 08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona * Telf. 93.337 04 50 . E-mail :aeball@aeball.net . Nota legal . Créditos
AEBALL · UPMBALL · INFORMACIÓN · ACTIVIDADES · SERVICIOS · ÁREA SOCIOS · CONTACTO