Català · Español · Inglés Asóciate

BUSCADOR DE CURSOS
 Area:

 Modalidad:

 Sector:Facebook
Home >> SERVICIOS >> FORMACIÓN >> INFORMACIÓN DE CURSOS

INFORMACIÓN DE CURSOS
Cursos dirigidos a trabajadores en activo de todos los sectores y personas desempleadas (consultar plazas)

Cursos encontrados: 67

CARNET D’OPERADOR DE CARRETONS ELEVADORS

Ús d’una conducció correcte segons L.P.R.L (Llei de Prevenció de Riscos Laborals)...

Duración: 10 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GRAFOLOGIA I TEST PROJECTIUS GRÀFICS

Aprendrà una tècnica projectiva de fàcil aplicació, versàtil, discreta, amb alt grau de validesa i fiabilitat. Identificarà amb més facilitat competències positives per poder adequar-les a un perfil específic....

Duración: 20 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTIÓ DE PROJECTES AMB SCRUM MANAGER

Les raons, fortaleses i debilitats dels models de processos i pràctiques de la indústria del programari. A gestionar projectes i equips de programació amb els criteris de processos i agilitat més adequats a les caracter...

Duración: 12 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GAMESTORMING I TÈCNIQUES PER REUNIONS EFECTIVES

Adquirirà una sèrie de coneixements que fomenten la col·laboració i la comunicació entre tots els membres d'un equip de treball....

Duración: 8 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GRAFOLOGÍA APLICADA A LA GESTIÓ DELS RRHH

Introduir l'alumne en les bases científiques que sustenten la Grafologia i promoure el coneixement d'aquesta tècnica amb l'objecte de valorar les competències cognitives, afectives i socials d'un subjecte. Dotar a l'alum...

Duración: 20 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AVALS, GARANTIES I CRÈDITS DOCUMENTARIS

L'objectiu del curs, és que l'alumne conegui en profunditat aquest excel·lent mitja de pagament internacional, i la seva bona utilització per disminuir els costos bancaris. La comparació amb la resta de mitjans de pagame...

Duración: 6 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


EL OUTLOOK COM A EINA DE GESTIÓ

Ajudar a les persones a aconseguir resultats, tenint una Visió Global i un control de les seves activitats utilitzant més eficaçment el seu temps. Millorar l'habilitat per determinar els objectius individuals i de l'Orga...

Duración: 6 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COM CREAR UNA EXPERIÈNCIA DIFERENCIADORA AL NOSTRE CLIENT

Millorar el Brand Equity: mesurar i gestionar l'experiència de client i aconseguir més notorietat, el client reconeix la marca i la recomana....

Duración: 8 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


VENDA TELEFÒNICA

Incrementar la venda a través del canal telefònic. Fer més Eficaç i Eficient la venda. Crear Estil Corporatiu propi (Guia)...

Duración: 8 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LIDERATGE I GESTIÓ DE EQUIPS (NOUS LÍDERS)

Millorar la capacitat individual per motivar les persones. Analitzar i entendre el concepte de lideratge. Adaptar l'estil de direcció més adequat al grau de maduresa de cada col · laborador. Saber obtenir el màxim compro...

Duración: 13 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


FACEBOOK PARA EMPRESAS, CÓMO CREAR, GESTONAR Y EXPANDIR TU PRESENCIA EN LA RED DE REDES

Amb aquest curs podràs entendre i aplicar els secrets dels que han convertit la seva pàgina de Facebook en una font de fidelització, promoció i negoci a les xarxes socials....

Duración: 6 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TWITTER: CREAR I GESTIONAR LA MARCA DE L'EMPRESA

Amb la realització d'aquest curs podràs aprendre a manejar de forma professional, senzilla i completa aquesta xarxa social, per al teu ús professional i per al del teu negoci....

Duración: 6 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LINKEDIN: CÓMO SACAR MAYOR PROVECHO A TU PERFIL Y PROYECTAR TU EMPRESA

Entender y destacar en LinkedIn, sacar partido de tu página de empresa, convertirte en el experto de tu sector, derivar negocio, dominar a la audiencia y generar valor para tu marca son algunas de las ventajas que obtend...

Duración: 6 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COM GENERAR CLIENTS, GUANYAR TRÀNSIT I CORONAR EL SEO AMB VÍDEOS DE YOUTUBE

El potencial d'aquesta plataforma, des del punt de vista de negoci, és enorme. En aquest curs et desvetllem tot el que necessites saber sobre YouTube. El videomarketing és una tècnica de promoció i vendes directament re...

Duración: 6 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


RECLUTAMENT I SELECCIÓ 2.0

Aprendre a seleccionar i reclutar a través de les xarxes socials....

Duración: 10 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


RUS NIVELL INCIAL

Adquirir coneixements bàsics de l'idioma per poder desembolicar-se en un entorn de parla russa. Sessions pràctiques amb la teoria lingüística aplicada en forma de simulacions i role-plays....

Duración: 30 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NEGOCIACIÓ EN ANGLÈS

Adquirir fluïdesa de comprensió i expressió, aconseguir la seguretat i espontaneïtat necessàries per a aquestes situacions de treball. Sessions pràctiques (learning by doing), amb la teoria lingüística aplicada en forma ...

Duración: 8 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRESENTACIONS EN PÚBLIC EN ANGLÈS

Fer presentacions en anglès amb la seguretat i l'espontaneïtat necessàries. Adquirir fluïdesa de expressió i comprensió per formular i respondre preguntes amb soltesa i confiança....

Duración: 8 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CREATIVITAT E INNOVACIÓ

Dotar al participant de la capacitat per introduir de forma proactiva nous i creatius enfocaments d'activitats, processos de treballs, així com per millorar plantejaments de treball ja existents, que millorin els resulta...

Duración: 8 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NEGOCIADOR ENGINYÓS: COM CREAR VALOR

Aconseguir l'èxit amb negociacions complexes amb interlocutors amb alta experiència en negociació. Aprofundir en el procés de la negociació. Familiaritzar-te amb eines avançades de negociació. Posar en pràctica aquestes...

Duración: 8 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


KANBAN: GESTIÓ FLEXIBLE AMB SCRUM MANAGER-PUE

Aprenentatge actiu a través de pràctiques: Principis, fortaleses i debilitats dels diferents entorns de producció: Artesanal. Industrial. Lean. Principis, fortaleses i debilitats dels diferents enfocaments de gestió...

Duración: 6 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN SISTEMES GESTIÓ QUALITAT EN ELS LABORATORIS D'ASSAIG I CALIBRATGE. ISO 17025: 2005

Conèixer els requisits que han de complir els Laboratoris d'Assaig i Calibratge. Aprendre els coneixements i eines necessàries per poder aplicar la Norma ISO 17025: 2005 corresponent a un Sistema de Gestió de Qualitat de...

Duración: 14 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTIÓ I CÀLCUL DE LA PETJADA HÍDRICA SEGONS LA NORMA ISO 14046: 2014

Aquest curs pretén mostrar com executar l'anàlisi de petjada hídrica des de la perspectiva de la Norma ISO 14046: 2014 publicada recentment i fer entendre com l'avaluació de la petjada hídrica com a indicador pot contrib...

Duración: 14 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN SISTEMA DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL SEGONS LA OHSAS 18001: 2007

Conèixer i comprendre els requisits de la OHSAS 18001: 2007 en l'àmbit de la seva Organització. Aprendre A estructurar i documentar adequadament el seu propi Sistema de Gestió de la Seguretat i la Salut en el Treball. As...

Duración: 18 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR CAP IRCA QUALITAT ISO 9001 (REGISTER IRCA A17217)

La sèrie ISO 9000 constitueix un model excel·lent per a la millora dels processos dels negocis. Està basada en el cicle "Planificar - Fer-Verificar - Actuar" i en els 8 principis de la gestió de la qualitat. Per assegura...

Duración: 40 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR CAP EN SISTEMES DE GESTIÓ ENERGÈTICA: ISO 50001: 2011

Adquirir els coneixements generals i les eines necessàries per realitzar i liderar auditories de Tercera Part en Sistemes de Gestió Energètica segons els requisits de la ISO 50001: 2011 i la ISO 19011: 2002...

Duración: 40 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NOU REGLAMENT SEGURETAT DE LES INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES

L'objectiu d'aquest curs és donar a conèixer als participants el contingut del nou Reglament de Seguretat per a Instal·lacions Frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries, segons el REIAL DECRET 138/...

Duración: 12 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


REQUISITS ESPECÍFICS DEL GRUP VOLKSWAGEN

Aquesta acció formativa és donar a conèixer els Requisits específics del Grup Volkswagen en matèria de Gestió de Qualitat. Gràcies a un coneixement exhaustiu d'aquests requisits, es garanteix una correcta integració en e...

Duración: 7 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN SISTEMES GESTIÓ DE QUALITAT SEGONS ISO / TS 16949: 2009

El curs pretén formar els Auditors Interns i al personal amb responsabilitat sobre temes de Qualitat en el Sector Automoció, segons els requisits de la IATF (Internacional Automotive Task Force). Els objectius del curs s...

Duración: 21 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRESENTACIONS D' ALT IMPACTE

Conèixer els punts claus de la presentacions d'alt impacte. Optimitzar la comunicacions en públic. Estructurar les idees i els missatges d'una manera ordenada per facilitar. La comprensió. Entendre la importacia de la ut...

Duración: 13 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


Duración: 0 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


DOMINA L'ENVIAMENT MASSIU D'EMAILS AMB MAILCHIMP

Amb aquest curs podràs conèixer noves tècniques per poder comunicar- de manera regular....

Duración: 6 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ATENCIÓ TELEFÒNICA EN ANGLÈS

Adquirir tècniques per entendre el discurs natural en situacions professionals. Aconseguir la seguretat necessària en aquestes situacions de treball. Sessions pràctiques (learning by doing), amb audicions reals i diàlegs...

Duración: 8 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


VENDRE EN INTERNET I-COMMERCE PER A PRINCIPIANTS

Disposar d’una sèrie d’eines per poder conèixer noves tècniques per la Venda on-line i afegir-les a les xarxes socials per utilitzar-la com mitja de comunicació....

Duración: 10 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MÀRQUETING MÒBIL PER A L'EMPRESA

Conèixer tots els elements bàsics del màrqueting mòbil i la publicitat per a aquest tipus de suports i dispositius. Aprendre a posicionar estratègicament una marca al mitjà mòbil. Mostrar com complementar una estratègia ...

Duración: 6 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LIDERA’T A TU MATEIX I LIDERA MILLOR

Identificar el teu potencial de millora i dissenyar un pla d’acció a mida amb la supervisió del facilitador per assolir-ho. Autoconeixement i incrementar la consciència sobre els teus punts forts i a millorar. Més efecti...

Duración: 12 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ANGLÈS. NIVELL A1.B (MARC EUROPEU DE REFERÈNCIA) inicio en fecha prevista

Aquesta acció formativa pretén introduir els alumnes en el coneixement i consolidació de la llengua anglesa....

Duración: 50 horas. Inicio: 30/06/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


ANGLÈS. NIVELL A1.A (MARC EUROPEU DE REFERÈNCIA) inicio en fecha prevista

Aquesta acció formativa pretén introduir els alumnes en el coneixement i consolidació de la llengua anglesa....

Duración: 50 horas. Inicio: 06/07/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


CONDUCCIÓN DE CARRETILLAS inicio en fecha prevista

Conocer la normativa de seguridad laboral aplicable al manejo de carretillas elevadoras para su aplicación. Conocer los límites físicos de la carretilla en la conducción como en el transporte de las cargas. Aprender a re...

Duración: 25 horas. Inicio: 06/07/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


AUDITOR CAP IRCA MEDI AMBIENT, ISO 14001 (REGISTER IRCA A 17275)

L'objectiu d'aquest curs és transmetre al participant el coneixement complet sobre el maneig de la normativa nacional i internacional en relació amb la gestió ambiental. Els participants aprenen les etapes necessàries p...

Duración: 40 horas. Inicio: 06/07/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CONDUCCIÓN DE CARRETILLAS 13/07 inicio en fecha prevista

Conocer la normativa de seguridad laboral aplicable al manejo de carretillas elevadoras para su aplicación. Conocer los límites físicos de la carretilla en la conducción como en el transporte de las cargas. Aprender a re...

Duración: 25 horas. Inicio: 13/07/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ

Tota aquella persona interessada en aprofundir els seus coneixements de negociació i que estigui treballant en el conveni de oficines i despatxos....

Duración: 16 horas. Inicio: 13/07/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Tipo:


CONTRACTACIÓ LABORAL

Adquirir els coneixements necessaris per a ser capaç de resoldre totes les situacions que es puguin plantejar en la confecció de nòmines i Assegurances Socials....

Duración: 20 horas. Inicio: 13/07/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Tipo:


PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL inicio en fecha prevista

OBJETIVO GENERAL: Comprender: los diferentes tipos de plataformas y sus características; los elementos constructivos y de seguridad; las normas de manejo y la compatibilidad con los lugares de trabajo. OBJETIVOS ESPECÍ...

Duración: 20 horas. Inicio: 13/07/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


GESTIÓ DEL TEMPSDuración: 30 horas. Inicio: 13/07/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Tipo:


TÈCNIQUES DE VENDADuración: 30 horas. Inicio: 13/07/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Tipo:


GESTIÓ DE TRESORERIADuración: 30 horas. Inicio: 14/07/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Tipo:


FISCALITAT IRPF

Proporcionar als alumnes uns coneixements teòrics i pràctics bàsics de l'actual sistema tributari, a fi i efecte que puguin dur a terme la gestió tributària d'una empresa sigui quina sigui la seva forma jurídica o be emp...

Duración: 30 horas. Inicio: 14/07/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Tipo:


FISCALITAT: IVADuración: 30 horas. Inicio: 14/07/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Tipo:


FISCALITAT- IMPOSTOS DE SOCIETATS

Proporcionar als alumnes uns coneixements teòrics i pràctics bàsics de l'actual sistema tributari, a fi i efecte que puguin dur a terme la gestió tributaria d'una empresa sigui quina sigui la seva forma jurídica o be emp...

Duración: 40 horas. Inicio: 14/07/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Tipo:


DIRECCIÓ I CONDUCCIÓ D'EQUIPS DE TREBALL

Proporcionar els coneixements i eines més adients per millorar l’efectivitat d’un equip de treball, tant des del punt de vista de la participació com de la direcció de l’equip. Aprendre i/o millorar els coneixements, les...

Duración: 40 horas. Inicio: 20/07/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Tipo:


ESPECIALISTES EN COMPTABILITATDuración: 40 horas. Inicio: 20/07/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Tipo:


TÉCNIQUES DE COMUNICACIÓDuración: 20 horas. Inicio: 20/07/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Tipo:


ACCIÓ DE TRÀNSIT (SEGURETAT VIÀRIA LABORAL) 3ª Convocatoria inicio en fecha prevista

Consenciar a les persones de les polítiques que busquen millorar la seguretat viària o la gestió del trànsit a l'estudi i la prevenció dels accidents de trànsit durant la jornada laboral, in itinere....

Duración: 6 horas. Inicio: 20/07/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


TANCAMENT COMPTABLE I FISCAL DE L'EXERCICIDuración: 40 horas. Inicio: 20/07/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Tipo:


EXPERT EN GESTIÓ DE PIMESDuración: 40 horas. Inicio: 21/07/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Tipo:


FULLS DE CÀLCUL: EXCEL (AMB CERTIFICAT MICROSOFT)Duración: 40 horas. Inicio: 21/07/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Tipo:


ACCIÓ DE TRÀNSIT (SEGURETAT VIÀRIA LABORAL) 4ª convocatoria inicio en fecha prevista

Consenciar a les persones de les polítiques que busquen millorar la seguretat viària o la gestió del trànsit a l'estudi i la prevenció dels accidents de trànsit durant la jornada laboral, in itinere....

Duración: 6 horas. Inicio: 27/07/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


MANTENIMIENTO INDUSTRIAL I

Adquirir las destrezas, habilidades y conocimientos medios teóricos y prácticas necesarios en las áreas de electricidad, electrónica, en los sistemas neumáticos e hidráulicos y fontanería para desarrollar trabajos de man...

Duración: 60 horas. Inicio: 14/09/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


SOLDADURA TIG. GENERAL

Analizar la documentación técnica (planos, esquemas, procedimiento de soldadura, etc.) Identificar los materiales empleados en las soldaduras, analizando su composición y comportamiento. Analizar los procesos de soldadur...

Duración: 20 horas. Inicio: 14/09/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


AUTOMATISMOS NEUMÁTICOS

Situar ante la perspectiva de utilización de sistemas automáticos o semiautomáticos, estableciendo los principales criterios que rigen en su funcionamiento. Introducir en todo lo que se refiere al diseño y análisis de un...

Duración: 32 horas. Inicio: 15/09/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


APLICACIONES AVANZADAS DE EXCEL ÚLTIMAS DOS PLAZAS

Aprender los elementos que facilitan la elaboración de hojas, básicamente automatismos que reducen el tiempo de elaboración. Utilizar las funciones de Excel con ejemplos de cada una de las categorías (matemáticas, financ...

Duración: 20 horas. Inicio: 15/09/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


MANTENIMIENTO MECÁNICO

Conocer las leyes fundamentales de la mecánica de líquidos, en la técnica de los componentes y en el diseño de circuitos básicos. Ser capaz de identificar, definir y dibujar diferentes elementos neumáticos e hidráulicos,...

Duración: 40 horas. Inicio: 21/09/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


PRIMEROS AUXILIOS

Conocer los principios generales del socorrismo. Conocer las normas generales de los primeros auxilios. Alcanzar conocimientos específicos sobre atención a heridos, lesionados, accidentados, en el ámbito de la empresa....

Duración: 8 horas. Inicio: 30/09/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


PRIMEROS AUXILIOS

Conocer los principios generales del socorrismo. Conocer las normas generales de los primeros auxilios. Alcanzar conocimientos específicos sobre atención a heridos, lesionados, accidentados, en el ámbito de la empresa....

Duración: 8 horas. Inicio: 21/10/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


AUDITOR INTERN SISTEMES DE GESTIO DE QUALITAT EN PRODUCTES SANITARIS SEGONS LA ISO 13485

L'objectiu principal d'aquest curs és donar a conèixer als assistents els coneixements i requisits bàsics de la Norma ISO 13485 per tal d'adquirir la capacitat necessària per planificar i implantar un Sistema de Gestió d...

Duración: 14 horas. Inicio: 16/11/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN SISTEMES GESTIÓ DE QUALITAT SEGONS ISO / TS 16949: 2009

Formar als Auditors Interns i al personal amb responsabilitat sobre temes de Qualitat en el Sector Automoció, segons els requisits de la IATF (Internacional Automotive Task Force). Els objectius del curs seran: Capacita...

Duración: 21 horas. Inicio: 24/11/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - AEBALL * UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - UPMBALL.
Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha - 08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona * Telf. 93.337 04 50 . E-mail :aeball@aeball.net . Nota legal . Créditos
AEBALL · UPMBALL · INFORMACIÓN · ACTIVIDADES · SERVICIOS · ÁREA SOCIOS · CONTACTO