Català · Español · Inglés Asóciate

BUSCADOR DE CURSOS
 Area:

 Modalidad:

 Sector:
Facebook
Home >> SERVICIOS >> FORMACIÓN >> INFORMACIÓN DE CURSOS

INFORMACIÓN DE CURSOS
Cursos dirigidos a trabajadores en activo de todos los sectores y personas desempleadas (consultar plazas)

Cursos encontrados: 47

COM FER CONTINGUTS EFECTIUS PER XARXES SOCIALS

Pensar en mantenir les xarxes socials de la teva empresa se't fa costa amunt? Cada vegada que et poses a pensar una publicació et trobes amb el pànic del full en blanc? Necessites atreure nous clients, fidelitzar els act...

Duración: 12 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


XARXES VISUALS (YOUTUBE, INSTAGRAM I PINTEREST)

Les imatges i els vídeos atreu poderosament l'atenció dels usuaris, especialment en les xarxes socials que són netament visuals. Parlem de Youtube, Instagram i Pinterest. Cadascuna d'aquestes xarxes té l'avantatge afegit...

Duración: 8 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER KAIZEN (MEJORA CONTINUA)

Aprenderá los principios de la mejora Kaizen y cómo aplicarlos en un entorno real. Será capaz de iniciar una dinámica de Mejora Continua en su organización...

Duración: 6 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER: FACTURACIÓ ELECTRÒNICA

Obtenir una visió general sobre la implantació de la factura electrònica a les Administracions Públiques. Capacitar als assistents per a l’elaboració i presentació de factures electròniques....

Duración: 3 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COM FER DE LA MEVA EMPRESA UNA EMRPESA RESPONSABLE SOCIALMENT

Conèixer el poder de l'empresa en detriment dels estats. La disminució en drets per atreure la inversió directa estrangera. Els processos de deslocalització. La privatització de serveis bàsics...

Duración: 4 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


EMPRENDIMIENT CORPORATIU-WORKSHOP

Conèixer el nou enfocament de l'emprenedoria corporatiu trobar eines que facilitin el procés complet que va des de la detecció del talent, la formació i desenvolupament de les habilitats necessàries fins arribar a la sel...

Duración: 20 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


EXCELENCIA EN SERVICIO DE TÉCNICOS EN CONTACTO CON EL CLIENTE (SAT)

Desarrollará e incrementará la capacidad de captación de las percepciones del cliente. Será capaz de aplicar el ‘ciclo de comunicación’ con el cliente. Mejorará sus habilidades de comunicación enfocadas al cliente. Desar...

Duración: 12 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER PRODUCCIÓN CELULAR

Aprenderá a reconocer las situaciones en que la Producción. Celular aporta beneficios. Aprenderá a diseñar una Célula de Producción dentro del contexto de la fábrica...

Duración: 12 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TRABAJO EN EQUIPO EN ENTORNOS DE MEJORA CONTINUA

Identificar su estilo de comunicación y como adaptarlo al de los demás. Integrarse en un equipo de Mejora Continua. Relacionarse con los demás miembros del equipo de forma constructiva. Focalizarse en la obtención de res...

Duración: 12 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


KANBAN

Visualizará el funcionamiento del Kanban Periodo Fijo y Lote Fijo. Será capaz de diseñar un Bucle Kanban...

Duración: 12 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PROGRAMA DE FORMACIÓ EN MILLORA DE LA IPRODUCTIVITAT

Adquirir competencias digitales para mejorar en eficiencia profesional, entendiendo las competencias digitales como un conjunto de conocimiento, capacidades, destrezas y habilidades, en conjunción con valores y actitudes...

Duración: 20 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER: TÈCNIQUES LEAN PER A LA MILLORA DE LA PRODUCTIVITAT

Aproximar-se a les principals eines del Lean Manufacturing i la seva aplicació en casos concrets. El taller inclou una simulació pràctica per detectar i aplicar les eines....

Duración: 4 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER DISEÑO DE APROVISIONAMIENTOS MILKRUN

Aprenderá a diseñar un circuito Milkrun de aprovisionamiento a Producción....

Duración: 12 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GRAFCET

Conocerá las ventajas, beneficios y campos de aplicación de GRAFCET. Conocerá las características y la estructura de proyectos de GRAFCET Podrá leer y comprender un proyecto mediante GRAFCET Podrá visualizar problema...

Duración: 6 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ACTUALIZACIÓN OPERADOR/A DE CARRETILLAS ELEVADORASDuración: 10 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


XARXES SOCIALS PER A ÚS PROFESSIONAL

Conèixer els fonaments bàsics i l’ús de les xarxes socials. Aprendre a usar de forma professional : Facebook, LinkedIn, Twiter i les eines per optimitzar el seu ús....

Duración: 4 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


COMERÇ EXTERIOR INICIO EN FECHA PREVISTA

Els objectius generals de l’acció formativa són: - Integrar coneixements de diferent naturalesa per a la gestió internacional de l'empresa. - Introduir a l'empresa als mercats exteriors, identificant les dificultats a ...

Duración: 40 horas. Inicio: 24/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


PRIMERS AUXILIS INICIO EN FECHA PREVISTA

El curs facilitarà als alumnes els coneixements necessaris per conèixer els passos a seguir davant una emergència. Es proporcionarà els coneixements generals d’anatomia i fisiologia per a assolir les tècniques permetin ...

Duración: 30 horas. Inicio: 25/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


AUTÒMATS PROGRAMABLES INICIO EN FECHA PREVISTA

Són objectius generals: Programar i realitzar el manteniment d'un autòmat programable. Conèixer els conceptes fonamentals en l'automatisme, de l'estructura de l'autòmat i el seu funcionament. Inspecció d'autòmats, di...

Duración: 45 horas. Inicio: 25/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


PLA DE MARKETING DE L'EMPRESA INICIO EN FECHA PREVISTA

Establir la finalitat i l'estructura d'un Pla de Màrqueting. Especificar en què consisteixen les Decisions Estratègiques del Pla d'markenting. Descriure les estratègies funcionals del Pla de markenting....

Duración: 4 horas. Inicio: 28/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


RESPONSABILITAT CIVIL PER DANYS PER PRODUCTES

Serà formar els directius i tècnics de l'empresa que pretenen conèixer els requisits específics de la Responsabilitat Civil per danys per productes segons el Referencial VDA....

Duración: 7 horas. Inicio: 02/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ADAPTACIÓ ALS REQUISITS DE LA NORMA ISO 9001:2015

Els objectius del curs són: - Conèixer els nous requisits per al Sistema de Gestió de la Qualitat i els principis de gestió que ha establert ISO amb la nova versió de la Norma ISO 9001: 2015. - Proporcionar als assis...

Duración: 12 horas. Inicio: 03/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COMERÇ A TRAVÉS DE LES XARXES SOCIALS INICIO EN FECHA PREVISTA

Objectius generals: Identificar les principals eines de gestió de xarxes socials en les empreses. Posar a l'abast dels participants les noves eines tecnològiques per tal que puguin oferir nous serveis als seus clie...

Duración: 30 horas. Inicio: 03/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


COM CREAR LA IMATGE CORPORATIVA DE L'EMPRESA

Definir la identitat d'una empresa, és a dir, la forma en què serà identificada per diferents públics. Saber determinar què és l'important i com plasmar-ho....

Duración: 4 horas. Inicio: 03/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


LES CLAUS D’UNA BONA NEGOCIACIÓ INTERNACIONAL. COM ESDEVENIR UN BON NEGOCIADOR INTERNACIONAL

Amb aquesta formació es vol ressaltat la importància dels aspectes culturals nacionals per al desenvolupament de les operacions i es pretén descriure els diferents estils de comunicació. S’estableixen els diferents esque...

Duración: 4 horas. Inicio: 03/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COMUNICACIÓ ESCRITA A L’EMPRESA

Una gran part de la comunicació, externa i interna, que fa una empresa és a través de l’escriptura. Cada missatge importa, ja sigui un correu electrònic, una proposta, un informe, una nota de premsa, una carta o un bloc....

Duración: 10 horas. Inicio: 04/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COM ESTRUCTURAR I ORGANITZAR L'EMPRESA

Definir els esforços necessaris per aconseguir els objectius empresarials definits des del principi i encaminar-los vers a bons resultats....

Duración: 4 horas. Inicio: 04/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN EN PLANTA

Desarrollará la competencia de autoconocerse para ejercer un liderazgo colaborativo eficaz. Será consciente de su estilo de comportamiento y cómo influye en los otros. Pondrá en práctica habilidades que faciliten una mej...

Duración: 18 horas. Inicio: 07/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR CAP IRCA QUALITAT ISO 9001 (REGISTER IRCA A17217)

La sèrie ISO 9000 constitueix un model excel·lent per a la millora dels processos dels negocis. Està basada en el cicle "Planificar - Fer-Verificar - Actuar" i en els 8 principis de la gestió de la qualitat. Per assegura...

Duración: 40 horas. Inicio: 07/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


EINES I CLAUS PRÀCTIQUES SOBRE VENDES I FIDELITZACIÓ EN ENTORNS INDUSTRIALS B2B

Conèixer noves tècniques per utilitzar abans de sortir a possibles clients potencials del producte a vendre i sàpiguer con fidelitzar als clients....

Duración: 4 horas. Inicio: 09/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COM CREAR LA IMATGE CORPORATIVA DE L'EMPRESA

Definir la identitat d'una empresa, és a dir, la forma en què serà identificada per diferents públics. Saber determinar què és l'important i com plasmar-ho....

Duración: 4 horas. Inicio: 10/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


COM ELABORAR UN PLA D'EMPRESA

Conèixer els passos necessaris per crear una empresa, ja que és el punt de partida perquè desenvolupem una activitat empresarial formal. Viabilitat, l'oferta, demanda, competència, costos i beneficis, necessitats finance...

Duración: 4 horas. Inicio: 11/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


TALLER: CÓM ELABORAR UN CATÀLEG

Obtenir la informació necessària per realitzar un catàleg que representi a la empresa i que li doni un valor afegit en quant a imatge de marca, que mostri tant els productes com la filosofia de l’empresa, que ha d’ajudar...

Duración: 4 horas. Inicio: 15/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN EN SISTEMES DE GESTIÓ DE LA QUALITAT, ISO 9001:2015

El objectius del curs serà realitzar un repàs de la Norma ISO 9001 i conèixer tots els Requisits i les diferents eines de gestió que ha de dominar un auditor intern dels Sistemes de Gestió de la Qualitat segons les exigè...

Duración: 20 horas. Inicio: 16/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


WORDPRESS BÀSIC PER EMPRESES

Amb aquest curs podràs conèixer Wordpress és la plataforma que utilitzen la majoria de webs empresarials de tot el món pel seu alt nivell de posicionament i la facilitat d'ús. En aquesta sessió intensiva et descobrirem l...

Duración: 4 horas. Inicio: 17/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


PLA ECONÒMIC I FINANCER DE L'EMPRESA

És conèixer els recursos permanents (també en llistat) que s'espera obtenir i que haurien de cobrir les inversions projectades. Saber el propòsit, necessitats inicials per afrontar el projecte i la forma en què aquestes ...

Duración: 4 horas. Inicio: 18/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


INTRODUCCIÓN AL TPM

Adquirirá una visión global sobre la gestión de instalaciones automatizadas. Aprenderá los fundamentos del TPM con un enfoque práctico. Identificará las pérdidas de las máquinas y las oportunidades de mejora....

Duración: 12 horas. Inicio: 21/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ADAPTACIÓ ALS REQUISITS DE LA NOVA NORMA ISO 14001: 2015

Els objectius del curs són: - Conèixer els nous requisits per al Sistema de Gestió del Medi Ambient i els principis de gestió que ha establert ISO amb la nova versió de la Norma ISO 14001: 2015. - Proporcionar als assi...

Duración: 12 horas. Inicio: 21/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LIDERATGE I GESTIÓ D'EQUIPS D' ALT RENDIMENT

Aquest programa t’ajudarà a: Millorar l’efectivitat i productivitat personal: ser capaç de fer més amb menys. Gestionar millor el teu temps i diferenciar el veritablement important. Conèixer i aplicar l’eina dels m...

Duración: 10 horas. Inicio: 22/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN SISTEMES DE GESTIO DE QUALITAT EN PRODUCTES SANITARIS SEGONS LA ISO 13485:2016

L'objectiu d'aquest curs és donar a conèixer als assistents els coneixements i requisits bàsics de la nova Norma ISO 13485: 2016 publicada al març de 2016 per tal d'adquirir la capacitat necessària per Auditar un Sistema...

Duración: 14 horas. Inicio: 24/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTIÓ DEL RISC. ISO 31000:2009

-Analitzar, conèixer i comprendre els requisits de la Gestió de Riscos en la futura Norma ISO 9001: 2015. - Aprendre el procés de construcció i implementació d'una metodologia de Gestió de Riscos aplicant eines i tècniq...

Duración: 7 horas. Inicio: 25/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN SISTEMA DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL SEGONS LA OHSAS 18001: 2007

Conèixer i comprendre els requisits de la OHSAS 18001: 2007 en l'àmbit de la seva Organització. Aprendre A estructurar i documentar adequadament el seu propi Sistema de Gestió de la Seguretat i la Salut en el Treball. As...

Duración: 20 horas. Inicio: 28/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


EL REPTE DE DIRIGIR EQUIPS EN L’ENTORN ACTUAL DE CANVI CONTINU, COMPLEXITAT I INCERTESA (ENTORNS VUCA)

Aprendre noves habilitats i competències que ens permetin la flexibilitat necessària per adaptar-nos a la nova realitat del canvi constant....

Duración: 5 horas. Inicio: 30/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LIDERATGE EN FEMENÍ

Definir la identitat d'una empresa, és a dir, la forma en què serà identificada per diferents públics. Saber determinar què és l'important i com plasmar-ho....

Duración: 4 horas. Inicio: 01/12/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


SISTEMES DE GESTIÓN ENERGÉTICA I LA SEVA AUDITORIA. NORMA ISO 50001:2011

Adquirir els coneixements generals bàsics sobre energia, estalvi i eficiència energètica comercial i industrial. Obtenir els coneixements de les principals actuacions a emprendre durant l'execució d'una auditoria ener...

Duración: 14 horas. Inicio: 01/12/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR CAP IRCA OHSAS 18001: 2007 (REGISTER A17352)

L'objectiu d'aquest curs és transmetre a l'alumne les tècniques d'auditoria d'un Sistema de Gestió de Salut i Seguretat Ocupacional perquè aprenguin les etapes necessàries per a la planificació, preparació, execució i av...

Duración: 40 horas. Inicio: 12/12/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LA TEORIA DE JOCS I LA PRESA DE DECISIONS

Aprendre a utilitzar les eines que ens dona la teoria de jocs per analitzar les situacions prèvies a la presa de decisions i a tenir en compte totes les variables (el coneixement del mercat, dels participants, de les tàc...

Duración: 4 horas. Inicio: 15/12/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - AEBALL * UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - UPMBALL.
Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha - 08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona * Telf. 93.337 04 50 . E-mail :aeball@aeball.net . Nota legal . Créditos
AEBALL · UPMBALL · INFORMACIÓN · ACTIVIDADES · SERVICIOS · ÁREA SOCIOS · CONTACTO