Català · Español · Inglés Asóciate

BUSCADOR DE CURSOS
 Area:

 Modalidad:

 Sector:Facebook
Home >> SERVICIOS >> FORMACIÓN >> INFORMACIÓN DE CURSOS

INFORMACIÓN DE CURSOS
Cursos dirigidos a trabajadores en activo de todos los sectores y personas desempleadas (consultar plazas)

Cursos encontrados: 83

DESENVOLUPAMENT I OPTIMITZACIÓ BOTIGUES ONLINE

Introduir l'alumne en els conceptes bàsics del ecommerce. Explicar les alternatives tecnològiques per a la Creació d'una botiga online. Models de negoci complementaris a la botiga online. Desenvolupament d'un pla de comu...

Duración: 20 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CARNET D’OPERADOR DE CARRETONS ELEVADORS

Ús d’una conducció correcte segons L.P.R.L (Llei de Prevenció de Riscos Laborals)...

Duración: 10 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GRAFOLOGIA I TEST PROJECTIUS GRÀFICS

Aprendrà una tècnica projectiva de fàcil aplicació, versàtil, discreta, amb alt grau de validesa i fiabilitat. Identificarà amb més facilitat competències positives per poder adequar-les a un perfil específic....

Duración: 20 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


SCRUM I METODOLOGIES ÀGILS

La formació SCRUM es tracta d'un conjunt de coneixements que fomenten la col·laboració i la comunicació entre tots els membres de l'organització....

Duración: 6 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GAMESTORMING I TÈCNIQUES PER REUNIONS EFECTIVES

Adquirirà una sèrie de coneixements que fomenten la col·laboració i la comunicació entre tots els membres d'un equip de treball....

Duración: 8 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GRAFOLOGÍA APLICADA A LA GESTIÓ DELS RRHH

Introduir l'alumne en les bases científiques que sustenten la Grafologia i promoure el coneixement d'aquesta tècnica amb l'objecte de valorar les competències cognitives, afectives i socials d'un subjecte. Dotar a l'alum...

Duración: 20 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRESENTACIONS D' ALT IMPACTE

Conèixer els punts claus de la presentacions d'alt impacte. Optimitzar la comunicacions en públic. Estructurar les idees i els missatges d'una manera ordenada per facilitar. La comprensió. Entendre la importacia de la ut...

Duración: 13 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


EL OUTLOOK COM A EINA DE GESTIÓ

Ajudar a les persones a aconseguir resultats, tenint una Visió Global i un control de les seves activitats utilitzant més eficaçment el seu temps. Millorar l'habilitat per determinar els objectius individuals i de l'Orga...

Duración: 6 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


FACEBOOK PARA EMPRESAS, CÓMO CREAR, GESTONAR Y EXPANDIR TU PRESENCIA EN LA RED DE REDES

Amb aquest curs podràs entendre i aplicar els secrets dels que han convertit la seva pàgina de Facebook en una font de fidelització, promoció i negoci a les xarxes socials....

Duración: 6 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


RUS NIVELL INCIAL

Adquirir coneixements bàsics de l'idioma per poder desembolicar-se en un entorn de parla russa. Sessions pràctiques amb la teoria lingüística aplicada en forma de simulacions i role-plays....

Duración: 30 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PLANS D'IGUALTAT

Els Planes d'Igualtat fixen els objectius concrets d'igualtat que ha d'aconseguir una empresa, les estratègies i les pràctiques per a la seva execució i els sistemes de seguiment i avaluació d'aquests objectius....

Duración: 6 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NEGOCIADOR ENGINYÓS: COM CREAR VALOR

Aconseguir l'èxit amb negociacions complexes amb interlocutors amb alta experiència en negociació. Aprofundir en el procés de la negociació. Familiaritzar-te amb eines avançades de negociació. Posar en pràctica aquestes...

Duración: 8 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COM CREAR UNA EXPERIÈNCIA DIFERENCIADORA AL NOSTRE CLIENT

Millorar el Brand Equity: mesurar i gestionar l'experiència de client i aconseguir més notorietat, el client reconeix la marca i la recomana....

Duración: 8 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


VENDA TELEFÒNICA

Incrementar la venda a través del canal telefònic. Fer més Eficaç i Eficient la venda. Crear Estil Corporatiu propi (Guia)...

Duración: 8 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LIDERATGE I GESTIÓ DE EQUIPS (NOUS LÍDERS)

Millorar la capacitat individual per motivar les persones. Analitzar i entendre el concepte de lideratge. Adaptar l'estil de direcció més adequat al grau de maduresa de cada col · laborador. Saber obtenir el màxim compro...

Duración: 13 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


SISTEMES DE GESTIÓ DE LA RSC I MEMÒRIES RSC

El objetiu a formar sobre eines de diagnosis i implantació de Sistemes de gestió de la RSC sobre la base de les principals normes internacionals (SGE 21, AS 8000, ISO 26.000 i unes altres) . La capacitació de responsable...

Duración: 16 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CREATIVITAT E INNOVACIÓ

Dotar al participant de la capacitat per introduir de forma proactiva nous i creatius enfocaments d'activitats, processos de treballs, així com per millorar plantejaments de treball ja existents, que millorin els resulta...

Duración: 8 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


INCOTERMS

Els Incoterms són un conjunt de regles internacionals, regits per la Cambra de Comerç Internacional, que determinen l'abast de les clàusules comercials incloses en el contracte de compravenda internacional. Els Incoterms...

Duración: 6 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


COM COMENÇAR A EXPORTAR (INTERNACIONALITZACIÓ DE LA EMPRESA) últimas plazas

La decisió d´exportar, l´adaptació del producte, el preu de la exportació, com superar les barreres, la cerca de distribuïdors, com preparar les ofertes, com donar-nos a conèixer a l´exterior, la promoció comercial, els ...

Duración: 6 horas. Inicio: 25/02/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


1+12 FONTS DE FINANÇAMENT ALTERNATIVES, QUINA ÉS LA TEVA últimas plazas

El cursos és eminentment pràctic i els alumnes realitzaran casos pràctics utilitzant les diferents alternatives de finançament tant privada com publiques....

Duración: 6 horas. Inicio: 27/02/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


FRANCÈS A1.A NIVELL PRINCIPIANT (ELEMENTARY 1A) últimas plazas

Aquesta acció formativa pretén introduir els alumnes en el coneixement i consolidació de la llengua francesa incidint en les situacions comunicatives quotidianes com extreure informació concreta d’un text escrit i oral ...

Duración: 50 horas. Inicio: 02/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


OPERADOR DE CARRETONS ELEVADORS

Que l’operari conegui tots aquells aspectes que poden posar en situació de risc el seu treball com carretoner, tant per la seva integritat física i la del seus companys, com per l’assegurament de la càrrega i les instal·...

Duración: 24 horas. Inicio: 02/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


ALEMANY A1.A (MARC EUROPEU DE REFERÈNCIA) últimas plazas

Aquesta acció formativa pretén introduir els alumnes en el coneixement i consolidació de la llengua alemana incidint en les situacions comunicatives quotidianes com extreure informació concreta d’un text escrit i oral. ...

Duración: 50 horas. Inicio: 02/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


ANGLÈS. NIVELL A1.A (MARC EUROPEU DE REFERÈNCIA) últimas plazas

Aquesta acció formativa pretén introduir els alumnes en el coneixement i consolidació de la llengua anglesa....

Duración: 50 horas. Inicio: 02/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


ANGLÈS. NIVELL B1.A (MARC EUROPEU DE REFERÈNCIA) últimas plazas

Introduir els alumnes en el coneixement i consolidació de la llengua anglesa incidint en les situacions comunicatives quotidianes com extreure informació concreta d’un text escrit i oral i a la vegada reforçar la confian...

Duración: 50 horas. Inicio: 03/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


ANGLÈS. NIVELL B2.D (MARC EUROPEU DE REFERÈNCIA) inicio en fecha prevista

Introduir els alumnes en el coneixement i consolidació de la llengua anglesa incidint en les situacions comunicatives quotidianes com extreure informació concreta d’un text escrit i oral i a la vegada reforçar la confian...

Duración: 50 horas. Inicio: 03/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


AUDITOR INTERN SISTEMA DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL SEGONS LA OHSAS 18001: 2007

Conèixer i comprendre els requisits de la OHSAS 18001: 2007 en l'àmbit de la seva Organització. Aprendre A estructurar i documentar adequadament el seu propi Sistema de Gestió de la Seguretat i la Salut en el Treball. As...

Duración: 18 horas. Inicio: 04/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTIÓ I RETENCIÓ DEL TALENT

Conscienciar als asistents de la importància de la gestió del talent humà, en un mercat competitiu i globalitzat, on les organitzacions han de diferenciar-se cada cop més, pel seu capital humà.Treballant amb eines i recu...

Duración: 12 horas. Inicio: 04/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MITJANS DE PAGAMENT I GARANTIES INTERNACIONALS últimas plazas

L'objectiu del curs, és que l'alumne conegui en profunditat aquest excel·lent mitja de pagament internacional, i la seva bona utilització per disminuir els costos bancaris. La comparació amb la resta de mitjans de pagame...

Duración: 6 horas. Inicio: 06/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ELECTRICITAT II

Objectius Generals: - Millorar les competències i les qualificacions dels treballadors. - Afavorir l’adaptació dels treballadors als canvis del sistema productiu, definits per la tecnologia i procediments actuals de l...

Duración: 32 horas. Inicio: 09/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


GESTIÓ DE PIMES

1. Preparar professionals que treballin a pimes i vulguin conèixer tota l’organització empresarial per tenir una visió global i més eficient de l’empresa. 2. Conèixer les diferents àrees o departaments d’una empresa pe...

Duración: 60 horas. Inicio: 09/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


SABER NEGOCIAR. L'ART O L'HABILITAT

Aprendre a negociar en diferents entorns de forma eficaç, per tal d’aconseguir els propis objectius i acords que fomentin relacions estables i beneficioses per ambdues parts. Saber reconèixer les diferents situacions ne...

Duración: 60 horas. Inicio: 09/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


ACCIÓ DE TRÀNSIT (SEGURETAT VIÀRIA LABORAL) 1ª Convocatoria

Consenciar a les persones de les polítiques que busquen millorar la seguretat viària o la gestió del trànsit a l'estudi i la prevenció dels accidents de trànsit durant la jornada laboral, in itinere....

Duración: 6 horas. Inicio: 09/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


DIRECCIÓ I CONDUCCIÓ EQUIPS DE TREBALL

Proporcionar els coneixements i eines més adients per millorar l’efectivitat d’un equip de treball, tant des del punt de vista de la participació com de la direcció de l’equip. Aprendre i/o millorar els coneixements, l...

Duración: 60 horas. Inicio: 10/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


IMPLANTACIÓ DE LA NORMA ISO 50001:2011

Adquirir els coneixements generals bàsics sobre energia , estalvi i eficiència energètica comercial i industrial. Obtenir els coneixements de les principals actuacions a emprendre durant l'execució d'una auditoria energè...

Duración: 16 horas. Inicio: 10/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NEGOCIACIÓ EN ANGLÈS inicio en fecha prevista

Adquirir fluïdesa de comprensió i expressió, aconseguir la seguretat i espontaneïtat necessàries per a aquestes situacions de treball. Sessions pràctiques (learning by doing), amb la teoria lingüística aplicada en forma ...

Duración: 8 horas. Inicio: 10/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


DESENVOLUPAMENT HABILITATS DIRECTIVES

Conèixer els enfocaments bàsics en liderat, motivació, direcció d’equips, negociació i comunicació. Identificar i adquirir i desenvolupar les competències directives dels participants. Es tractarà d’un curs que serà, en ...

Duración: 60 horas. Inicio: 10/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL I

Adquirir els coneixements necessaris per a ser capaç de resoldre totes les situacions que es puguin plantejar en la confecció de nòmines i Assegurances Socials....

Duración: 50 horas. Inicio: 10/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


TÈCNIQUES DE VENDA

Desenvolupar una major proactividad i saber aplicar les habilitats per augmentar l'èxit comercial....

Duración: 40 horas. Inicio: 10/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


GESTIÓ DE RRHH

Donar una visió global i íntegra de la gestió de Recursos Humans, analitzar els subsistemes que la integren, adquirir les diferents tècniques i la seva aplicació en les gestions adequades dels RRHH, analitzar la importàn...

Duración: 60 horas. Inicio: 10/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


COM ANALITZA I VEU LA BANCA L'EMPRESA PER CONCEDIR UN CRÈDIT

El cursos és eminentment pràctic i els alumnes realitzaran casos pràctics utilitzant les diferents alternatives de finançament tant privada com publiques....

Duración: 6 horas. Inicio: 11/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


NOVA NORMA ISO 9001:2015

Conèixer els canvis principals de la nova Norma ISO 9001: 2015 respecte a la versió vigent 9001: 2008, segons l'últim esborrany de la mateixa. Proporcionar als assistents les directrius clares d'actuació i interpretació ...

Duración: 6 horas. Inicio: 12/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NOVA NORMA ISO 9001:2015

Conèixer els canvis principals de la nova Norma ISO 9001: 2015 respecte a la versió vigent 9001: 2008, segons l'últim esborrany de la mateixa. Proporcionar als assistents les directrius clares d'actuació i interpretació ...

Duración: 6 horas. Inicio: 13/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRESENTACIONS EN PÚBLIC EN ANGLÈS

Fer presentacions en anglès amb la seguretat i l'espontaneïtat necessàries. Adquirir fluïdesa de expressió i comprensió per formular i respondre preguntes amb soltesa i confiança....

Duración: 8 horas. Inicio: 13/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


RECLUTAMENT I SELECCIÓ 2.0

Aprendre a seleccionar i reclutar a través de les xarxes socials....

Duración: 10 horas. Inicio: 16/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


OPERADOR DE CARRETONS ELEVADORS

Que l’operari conegui tots aquells aspectes que poden posar en situació de risc el seu treball com carretoner, tant per la seva integritat física i la del seus companys, com per l’assegurament de la càrrega i les instal·...

Duración: 24 horas. Inicio: 16/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


AUTÒMATS PROGRAMABLES. GENERAL

Objectius Generals: Millorar les competències i les qualificacions dels treballadors. Afavorir l’adaptació dels treballadors als canvis del sistema productiu, definits per la tecnologia i procediments actuals de les emp...

Duración: 30 horas. Inicio: 16/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


GESTIÓN DEL RIESGO SEGÚN LA NUEVA ISO 9001:2015

Analitzar, conèixer i comprendre els requisits de la Gestió de Riscos en la futura norma ISO 9001: 2015. Aprendre El procés de construcció i implementació d'una metodologia de Gestió de Riscos, en ISO 9001: 2015, aplican...

Duración: 14 horas. Inicio: 16/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ELECTRICISTA DE MANTENIMENT

Millorar les competències i les qualificacions dels treballadors. Afavorir l’adaptació dels treballadors als canvis del sistema productiu, definits per la tecnologia i procediments actuals de les empreses del sector. Que...

Duración: 40 horas. Inicio: 17/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


ACCIÓ DE TRÀNSIT (SEGURETAT VIÀRIA LABORAL) 2º Convocatoria

Consenciar a les persones de les polítiques que busquen millorar la seguretat viària o la gestió del trànsit a l'estudi i la prevenció dels accidents de trànsit durant la jornada laboral, in itinere....

Duración: 6 horas. Inicio: 17/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


COM GENERAR CLIENTS, GUANYAR TRÀNSIT I CORONAR EL SEO AMB VÍDEOS DE YOUTUBE

El potencial d'aquesta plataforma, des del punt de vista de negoci, és enorme. En aquest curs et desvetllem tot el que necessites saber sobre YouTube. El videomarketing és una tècnica de promoció i vendes directament re...

Duración: 6 horas. Inicio: 17/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTIÓ I CÀLCUL DE LA PETJADA DE CARBONI

Saber què és la petjada de carboni i per què és important. Aprendre a estimar la petjada de carboni emprant les diferents eines disponibles. Desenvolupar el marc estratègic per gestionar les emissions de carboni i integr...

Duración: 14 horas. Inicio: 19/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTIÓ FINANCERA I NEGOCIACIÓ BANCARIA

Calcular les necessitats de circulant de l'empresa....

Duración: 6 horas. Inicio: 20/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


INVERSIÓ AL ANGLÈS WEEKEND ENGLISH

Es basa en una convivència amb sistema d'immersió en anglès amb altres adults que comparteixen interessos i l'objectiu de millorar la seva fluïdesa i seguretat per expressar-se en l'idioma....

Duración: 9 horas. Inicio: 20/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


OPERADOR DE CARRETONS ELEVADORS

Que l’operari conegui tots aquells aspectes que poden posar en situació de risc el seu treball com carretoner, tant per la seva integritat física i la del seus companys, com per l’assegurament de la càrrega i les instal·...

Duración: 24 horas. Inicio: 23/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


VENDRE EN INTERNET I-COMMERCE PER A PRINCIPIANTS

Disposar d’una sèrie d’eines per poder conèixer noves tècniques per la Venda on-line i afegir-les a les xarxes socials per utilitzar-la com mitja de comunicació....

Duración: 10 horas. Inicio: 23/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR CAP IRCA QUALITAT ISO 9001 (REGISTER IRCA A17217)

La sèrie ISO 9000 constitueix un model excel·lent per a la millora dels processos dels negocis. Està basada en el cicle "Planificar - Fer-Verificar - Actuar" i en els 8 principis de la gestió de la qualitat. Per assegura...

Duración: 18 horas. Inicio: 23/03/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERNO SISTEMAS GESTIÓN CALIDAD EN LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN. ISO 17025:2005

Conèixer els requisits que han de complir els Laboratoris d'Assaig i Calibratge. Aprendre els coneixements i eines necessàries per poder aplicar la Norma ISO 17025: 2005 corresponent a un Sistema de Gestió de Qualitat de...

Duración: 14 horas. Inicio: 09/04/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MANIPULADOR ALIMENTS

Tracta sobre com han d'actuar totes aquelles persones que treballen en empreses agroalimentàries per mantenir la salubritat dels aliments en tenir un contacte directe amb els aliments en la seva fabricació, transformació...

Duración: 10 horas. Inicio: 15/04/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


AUDITOR INTERN EN SISTEMES DE GESTIÓ DE LA QUALITAT, ISO 9001:2008 (INCLOU CANVIS ISO 9001:2015)

Conèixer els requisits de les diferents eines de la gestió de qualitat que ha de dominar un auditor intern dels Sistemes de Gestió de la Qualitat, segons les exigències de la norma ISO 9001: 2008....

Duración: 20 horas. Inicio: 15/04/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ACCIÓ DE TRÀNSIT (SEGURETAT VIÀRIA LABORAL) 3ª convocatoria

Consenciar a les persones de les polítiques que busquen millorar la seguretat viària o la gestió del trànsit a l'estudi i la prevenció dels accidents de trànsit durant la jornada laboral, in itinere....

Duración: 6 horas. Inicio: 17/04/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


OPERADOR DE CARRETONS ELEVADORS

Que l’operari conegui tots aquells aspectes que poden posar en situació de risc el seu treball com carretoner, tant per la seva integritat física i la del seus companys, com per l’assegurament de la càrrega i les instal·...

Duración: 24 horas. Inicio: 20/04/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


DOMINA L'ENVIAMENT MASSIU D'EMAILS AMB MAILCHIMP

Amb aquest curs podràs conèixer noves tècniques per poder comunicar- de manera regular....

Duración: 6 horas. Inicio: 22/04/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ACCIÓ DE TRÀNSIT (SEGURETAT VIÀRIA LABORAL) 4 Convocatoria

Consenciar a les persones de les polítiques que busquen millorar la seguretat viària o la gestió del trànsit a l'estudi i la prevenció dels accidents de trànsit durant la jornada laboral, in itinere....

Duración: 6 horas. Inicio: 27/04/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


LINKEDIN: CÓMO SACAR MAYOR PROVECHO A TU PERFIL Y PROYECTAR TU EMPRESA

Entender y destacar en LinkedIn, sacar partido de tu página de empresa, convertirte en el experto de tu sector, derivar negocio, dominar a la audiencia y generar valor para tu marca son algunas de las ventajas que obtend...

Duración: 6 horas. Inicio: 28/04/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTIÓ I CÀLCUL DE LA PETJADA HÍDRICA SEGONS LA NORMA ISO 14046: 2014

Aquest curs pretén mostrar com executar l'anàlisi de petjada hídrica des de la perspectiva de la Norma ISO 14046: 2014 publicada recentment i fer entendre com l'avaluació de la petjada hídrica com a indicador pot contrib...

Duración: 14 horas. Inicio: 29/04/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TWITTER: CREAR I GESTIONAR LA MARCA DE L'EMPRESA

Amb la realització d'aquest curs podràs aprendre a manejar de forma professional, senzilla i completa aquesta xarxa social, per al teu ús professional i per al del teu negoci....

Duración: 6 horas. Inicio: 05/05/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AIRE CONDICIONAT

Descobrir les claus del manteniment de l'aire condicionat, tant preventiu com correctiu, així com adquirir els coneixements per a una instal·ació òptima i eficient dels equips i dels sistemes de control....

Duración: 40 horas. Inicio: 09/05/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUTOMATISMES PNEUMÀTICS. NIVELL INICIAL

Coneixement de la tècnica pneumàtica que li capaciti per a dissenyar, reparar, instal·lar i projectar sistemes de control pneumàtic i electropneumàtic, així com circuits de potència....

Duración: 40 horas. Inicio: 09/05/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUTÒMATS PROGRAMABLES SIMÀTIC S7 NIVELL AVANÇAT

Ampliar i aprofundir en el llenguatge STEP-7 mitjançant la utilització de totes les seves instruccions i estructures. Realitzar programes de control seqüencial per als sistemes governats per autòmats....

Duración: 40 horas. Inicio: 09/05/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUTÒMATS PROGRAMABLES SIMÀTIC S7 NIVELL INICIAL

Conèixer el funcionament i l’estructura dels autòmats programables. Aprendre la llista d’instruccions de programació d’autòmats. Conèixer les operacions bàsiques i complexes en diagrames de contactes i llista d’instrucci...

Duración: 40 horas. Inicio: 09/05/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


INVERSIÓ AL ANGLÈS WEEKEND ENGLISH

Es basa en una convivència amb sistema d'immersió en anglès amb altres adults que comparteixen interessos i l'objectiu de millorar la seva fluïdesa i seguretat per expressar-se en l'idioma....

Duración: 9 horas. Inicio: 15/05/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TWITTER Y LINKEDIN PER PRINCIPIANTS

Conèixer Twitter i Linkedin des de zero. Aquestes sessions són mixtes de teoria i pràctica, de manera que sortiràs amb els deures fets i els perfils configurats. La millor manera de passar a l'acció i no quedar-te enrere...

Duración: 6 horas. Inicio: 21/05/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CONTROL DE CALIDAD NORMA ISO

Trata sobre el proceso de implantación del sistema de calidad en una empresa y la aplicación de la correspondiente normativa. Detalla toda la documentación y los procesos necesarios....

Duración: 30 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CONTABILIDAD 2011 CONTAPLUS PROFESIONAL

Se estudia el programa de contabilidad ContaPlus, uno de los más difundidos y utilizados. Este programa ofrece una forma cómoda, rápida y eficiente de realizar el trabajo de contabilidad de una o varias empresas (introdu...

Duración: 25 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUTOCAD 2012 DIBUJO EN 2D

Curso que trata sobre el CAD (diseño asistido por ordenador) para el dibujo técnico aplicado al diseño de piezas de mecánica, arquitectura, electrónica, etc., mediante la aplicación AutoCAD 2012. En el curso se muestra e...

Duración: 70 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUTOCAD 2012 DIBUJO EN 3D

Curso que trata sobre el diseño y modelizado en tres dimensiones mediante la aplicación AutoCAD 2012. El curso está dividido en tres partes. En la primera parte se explica cómo dibujar mallas y superficies en 3D, además ...

Duración: 65 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MICROSOFT ACCESS 2007 NIVEL I

Descripción del funcionamiento del programa de gestión de bases de datos Microsoft Access 2007, estudiando los conceptos fundamentales de las bases de datos: desde su análisis y diseño hasta su implementación en Access c...

Duración: 40 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MICROSOFT ACCESS 2010 NIVEL II

Descripción del funcionamiento del programa de gestión de bases de datos Microsoft Access 2007, estudiando los conceptos fundamentales de las bases de datos: desde su análisis y diseño hasta su implementación en Access c...

Duración: 25 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


FACTURACIÓN 2008 FACTURAPLUS PROFESIONAL

Se describen los conceptos y documentos que se utilizan para el proceso de facturación de una empresa: pedidos, albaranes, facturas..., viendo cómo se relacionan entre ellos. A continuación se aplican todos estos concept...

Duración: 30 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CONTAWIN CLASSIC

Curso sobre la aplicación de contabilidad ContaWin Classic que abarca toda la funcionalidad de este producto con el que podrá realizar una gestión profesional de la contabildad....

Duración: 35 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MICROSOFT ACCESS 2010 NIVEL I

Introducción a la suite ofimática Microsoft Office 2010 y se introducen los conceptos de análisis y diseño de bases de datos relacionales y cómo se aplican al crear las tablas y relaciones en Access. Se detalla también l...

Duración: 40 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MICROSOFT ACCESS 2010 NIVEL II

Estudia conceptos avanzados en el manejo de Access. Desde la posibilidad de incorporar imágenes u objetos creados en otras aplicaciones hasta el papel del lenguaje SQL, la facilidad para crear documentos que sean adecuad...

Duración: 25 horas. Inicio: Abierto
Modalidad: On line. Sector: Todos Tipo: Bonificable 
Nombre de la empresa :
Actividad de la empresa

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - AEBALL * UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - UPMBALL.
Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha - 08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona * Telf. 93.337 04 50 . E-mail :aeball@aeball.net . Nota legal . Créditos
AEBALL · UPMBALL · INFORMACIÓN · ACTIVIDADES · SERVICIOS · ÁREA SOCIOS · CONTACTO