Català · Español · Inglés Asóciate

BUSCADOR DE CURSOS
 Area:

 Modalidad:

 Sector:Facebook
Home >> SERVICIOS >> FORMACIÓN >> INFORMACIÓN DE CURSOS

INFORMACIÓN DE CURSOS
Cursos dirigidos a trabajadores en activo de todos los sectores y personas desempleadas (consultar plazas)

Cursos encontrados: 32

PRESENTACIONS D' ALT IMPACTE

Conèixer els punts claus de la presentacions d'alt impacte. Optimitzar la comunicacions en públic. Estructurar les idees i els missatges d'una manera ordenada per facilitar. La comprensió. Entendre la importacia de la ut...

Duración: 13 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GRAFOLOGIA I TEST PROJECTIUS GRÀFICS

Aprendrà una tècnica projectiva de fàcil aplicació, versàtil, discreta, amb alt grau de validesa i fiabilitat. Identificarà amb més facilitat competències positives per poder adequar-les a un perfil específic....

Duración: 20 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


SCRUM I METODOLOGIES ÀGILS

La formació SCRUM es tracta d'un conjunt de coneixements que fomenten la col·laboració i la comunicació entre tots els membres de l'organització....

Duración: 6 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GAMESTORMING I TÈCNIQUES PER REUNIONS EFECTIVES

Adquirirà una sèrie de coneixements que fomenten la col·laboració i la comunicació entre tots els membres d'un equip de treball....

Duración: 6 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PREPARACIÓ FIRST CERTIFICATE

Els alumnes han de poder llegir i entendre textos trets de revistes, diaris, fulletons, etc. Han de poder demostrar una diversitat de habilitats de lectura incloent saber trobar el més important de cada text i deduir e...

Duración: 30 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CÓMO HACER DE TU BLOG EL CORAZÓN DE CONTENIDOS PARA TU ESTRATEGIA ON-LINE

Dotarte de los conocimientos, técnicas y tendencias que te permitirán unirte a las miles de personas que han transformado su blog en una fuente complementaria o principal de ingresos. Si tu rol es el de un profesional in...

Duración: 4 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CÓMO CONVERTIRSE EN COMMUNITY MANAGER Y BRILLAR EN LAS REDES SOCIALES

Descubre con precisión qué significa ser Community Manager o gestor de redes sociales para empresas con este seminario intensivo de Community Internet. En una mañana sabrás lo esencial para actualizarte sobre la profes...

Duración: 4 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


WORDPRESS, CREACIÓ I POSICIONAMENT A GOOGLE

Aprender a hacer webs con WordPress, gestionar blogs corporativos y posicionar bien en Google. Conocer los canales, dominar el conjunto de herramientas y técnicas necesarias para gestionar la presencia de una marca o emp...

Duración: 4 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


INTERPRETAR ESTADÍSTIQUES A LES XARXES SOCIALS

Ser capaz de interpretar estadísticas en redes sociales y verificar resultados, ya sea para una empresa, para nuestro propio proyecto o para terceros. Dominar el conjunto de herramientas y técnicas necesarias para valora...

Duración: 4 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PLANS D'IGUALTAT

Els Planes d'Igualtat fixen els objectius concrets d'igualtat que ha d'aconseguir una empresa, les estratègies i les pràctiques per a la seva execució i els sistemes de seguiment i avaluació d'aquests objectius....

Duración: 4 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MARKETING & BRANDING ON-LINE PARA REDES SOCIALES

¿Cómo posicionar una marca cuando los clientes llegan a tu web como respuesta a preguntas? ¿Cómo rentabilizar y potenciar el logo cuando el logo no se enseña? ¿Cómo invertir en el nuevo modelo de publicidad? ¿Cómo manten...

Duración: 4 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MARKETING ONLINE

Obtindràs una visió integral de què és el màrqueting online i descobriràs quines oportunitats ofereix per la teva empresa. Podràs entendre els conceptes de màrqueting online i aprendràs a com integrar l'estratègia digita...

Duración: 16 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TWITTER Y LINKEDIN PER PRINCIPIANTS

Conèixer Twitter i Linkedin des de zero. Aquestes sessions són mixtes de teoria i pràctica, de manera que sortiràs amb els deures fets i els perfils configurats. La millor manera de passar a l'acció i no quedar-te enrere...

Duración: 6 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


SISTEMES DE GESTIÓ DE LA RSC I MEMÒRIES RSC

El objetiu a formar sobre eines de diagnosis i implantació de Sistemes de gestió de la RSC sobre la base de les principals normes internacionals (SGE 21, AS 8000, ISO 26.000 i unes altres) . La capacitació de responsable...

Duración: 16 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NORMA EN 1090-2: ESTRUCTURES DACER I ALUMNI

Un dels requisits de la norma EN 1090-2, és que el fabricant ha de provar que compta amb personal tècnic qualificat, l'equipament tècnic requerit i els processos documentats. En aquest sentit, aquesta formació té com a o...

Duración: 8 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


RUS NIVELL INCIAL

Adquirir coneixements bàsics de l'idioma per poder desembolicar-se en un entorn de parla russa. Sessions pràctiques amb la teoria lingüística aplicada en forma de simulacions i role-plays....

Duración: 30 horas. Inicio: 28/10/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ANGLÈS CONVERSACIÓ

Aconseguirà més vocabulari. Adquirirà més fluïdesa verbal. Aprendrà diverses tècniques per poder millorar la seva pronunciació i entonació. Realitzar prova escrita, per poder assignar nivell....

Duración: 45 horas. Inicio: 28/10/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ATENCIÓ TELEFÒNICA EN ANGLÈS(inicio en fecha prevista)

Adquirir tècniques per entendre el discurs natural en situacions professionals. Aconseguir la seguretat necessària en aquestes situacions de treball. Sessions pràctiques (learning by doing), amb audicions reals i diàlegs...

Duración: 8 horas. Inicio: 31/10/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


EL OUTLOOK COM A EINA DE GESTIÓ

Ajudar a les persones a aconseguir resultats, tenint una Visió Global i un control de les seves activitats utilitzant més eficaçment el seu temps. Millorar l'habilitat per determinar els objectius individuals i de l'Orga...

Duración: 6 horas. Inicio: 31/10/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


INCOTERMS

Els Incoterms són un conjunt de regles internacionals, regits per la Cambra de Comerç Internacional, que determinen l'abast de les clàusules comercials incloses en el contracte de compravenda internacional. Els Incoterms...

Duración: 6 horas. Inicio: 03/11/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ACTUALIZACIÓ DE CARRETONS ELEVADORS(inicio en fecha prevista)

El curs facilitarà als assistents l'actualització dels seus coneixements en matèria de conducció de carretons elevadors, tenint en compte el que disposa la Llei de prevenció de riscos laborals i la Norma UNE 58541, per g...

Duración: 8 horas. Inicio: 04/11/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PLA DE COMUNICACIÓ EFECTIU DE SOCIAL MEDIA

Ser capaz de desarrollar un plan de comunicación efectivo para redes sociales, ya sea para una empresa, para nuestro propio proyecto o para terceros. Dominar el conjunto de herramientas y técnicas necesarias para gestion...

Duración: 4 horas. Inicio: 07/11/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


1+12 FONTS DE FINANÇAMENT ALTERNATIVES, QUINA ÉS LA TEVA

El cursos és eminentment pràctic i els alumnes realitzaran casos pràctics utilitzant les diferents alternatives de finançament tant privada com publiques....

Duración: 6 horas. Inicio: 07/11/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MITJANS DE PAGAMENT INTERNACIONALS (SEPA, SWIFT, etc)

Conèixer en profunditat els diferents mitjans de pagament i aprendre a elaborar la documentació corresponent. Podrà analitzar les garanties associades al pagament d'operacions de compravenda internacional exigides en la...

Duración: 6 horas. Inicio: 10/11/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


DESENVOLUPAMENT I OPTIMITZACIÓ BOTIGUES ONLINE

Introduir l'alumne en els conceptes bàsics del ecommerce. Explicar les alternatives tecnològiques per a la Creació d'una botiga online. Models de negoci complementaris a la botiga online. Desenvolupament d'un pla de comu...

Duración: 20 horas. Inicio: 10/11/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AVALS, GARANTIES I CRÈDITS DOCUMENTARIS

L'objectiu del curs, és que l'alumne conegui en profunditat aquest excel·lent mitja de pagament internacional, i la seva bona utilització per disminuir els costos bancaris. La comparació amb la resta de mitjans de pagame...

Duración: 6 horas. Inicio: 13/11/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRESENTACIONS EN PÚBLIC EN ANGLÈS

Fer presentacions en anglès amb la seguretat i l'espontaneïtat necessàries. Adquirir fluïdesa de expressió i comprensió per formular i respondre preguntes amb soltesa i confiança...

Duración: 8 horas. Inicio: 14/11/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


RECLUTAMENT I SELECCIÓ 2.0

Aprendre a seleccionar i reclutar a través de les xarxes socials....

Duración: 10 horas. Inicio: 17/11/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NEGOCIADOR ENGINYÓS: COM CREAR VALOR

Aconseguir l'èxit amb negociacions complexes amb interlocutors amb alta experiència en negociació. Aprofundir en el procés de la negociació. Familiaritzar-te amb eines avançades de negociació. Posar en pràctica aquestes...

Duración: 8 horas. Inicio: 17/11/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


NOVA VERSIÓ DE LA NORMA ISO 9001:2015

Conèixer els requisits de les diferents eines de la gestió de qualitat que ha de dominar un Auditor Intern dels Sistemes de Gestió de la Qualitat, segons les exigències de la norma ISO 9001:2008. Conèixer els canvis que ...

Duración: 16 horas. Inicio: 26/11/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NEGOCIACIÓ EN ANGLÈS

Adquirir fluïdesa de comprensió i expressió, aconseguir la seguretat i espontaneïtat necessàries per a aquestes situacions de treball. Sessions pràctiques (learning by doing), amb la teoria lingüística aplicada en forma ...

Duración: 8 horas. Inicio: 28/11/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


QUÈ I QUINES SÓN LES CORE TOOLS DEL SECTOR AUTOMÒBIL?

El curs pretén formar als directius i tècnics d'empreses del sector de l'automoció que estiguin interessats a formar-se en les tècniques específiques del sector segons aquests referencials i la integració de les restants...

Duración: 24 horas. Inicio: 01/12/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable 
Nombre de la empresa :
Actividad de la empresa

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - AEBALL * UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - UPMBALL.
Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha - 08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona * Telf. 93.337 04 50 . E-mail :aeball@aeball.net . Nota legal . Créditos
AEBALL · UPMBALL · INFORMACIÓN · ACTIVIDADES · SERVICIOS · ÁREA SOCIOS · CONTACTO