Català · Español · Inglés Asóciate

BUSCADOR DE CURSOS
 Area:

 Modalidad:

 Sector:Facebook
Home >> SERVICIOS >> FORMACIÓN >> INFORMACIÓN DE CURSOS

INFORMACIÓN DE CURSOS
Cursos dirigidos a trabajadores en activo de todos los sectores y personas desempleadas (consultar plazas)

Cursos encontrados: 79

XINES

Assolir els coneixement sobre la cultura i els costums de Xina. Tener una primera noció de les estructures de la llengua xinesa. Conèixer les bases de la fonètica i de la pronunciació. Aprendre un vocabulari bàsic del xi...

Duración: 40 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COMUNICAR-SE EN PÚBLIC DE MANERA EFECTIVA

L’objectiu el curs és el de facilitar tècniques i eines, fàcils i comprensibles d’interioritzar, per aprendre a comunicar-se en públic, sense por, des de l’efectivitat, amb confiança, fluidesa i persuasió....

Duración: 12 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CARNET D’OPERADOR DE CARRETONS ELEVADORS

Ús d’una conducció correcte segons L.P.R.L (Llei de Prevenció de Riscos Laborals)...

Duración: 10 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GRAFOLOGÍA APLICADA A LA GESTIÓ DELS RRHH

Introduir l'alumne en les bases científiques que sustenten la Grafologia i promoure el coneixement d'aquesta tècnica amb l'objecte de valorar les competències cognitives, afectives i socials d'un subjecte. Dotar a l'alum...

Duración: 20 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


EL OUTLOOK COM A EINA DE GESTIÓ

Ajudar a les persones a aconseguir resultats, tenint una Visió Global i un control de les seves activitats utilitzant més eficaçment el seu temps. Millorar l'habilitat per determinar els objectius individuals i de l'Orga...

Duración: 6 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


VENDA TELEFÒNICA

Incrementar la venda a través del canal telefònic. Fer més Eficaç i Eficient la venda. Crear Estil Corporatiu propi (Guia)...

Duración: 8 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR CAP IRCA OHSAS 18001: 2007 (REGISTER A17352)

L'objectiu d'aquest curs és transmetre a l'alumne les tècniques d'auditoria d'un Sistema de Gestió de Salut i Seguretat Ocupacional perquè aprenguin les etapes necessàries per a la planificació, preparació, execució i av...

Duración: 40 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


INVERSIÓ AL ANGLÈS WEEKEND ENGLISH

Es basa en una convivència amb sistema d'immersió en anglès amb altres adults que comparteixen interessos i l'objectiu de millorar la seva fluïdesa i seguretat per expressar-se en l'idioma....

Duración: 9 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL

OBJETIVO GENERAL: Comprender: los diferentes tipos de plataformas y sus características; los elementos constructivos y de seguridad; las normas de manejo y la compatibilidad con los lugares de trabajo. OBJETIVOS ESPECÍ...

Duración: 20 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


SEGURIDAD EN TRABAJOS EN ALTURA

Conocer el manejo de los equipos de seguridad. Sensibilizar y motivar al trabajador para que incorpore los conocimientos adquiridos a la rutina laboral. Practicar y ejecutar acciones, posibilitando la practica de manera ...

Duración: 16 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


GESTIÓ DEL TEMPS AMB OUTLOOK

Ajudar a les persones a aconseguir resultats, tenint una Visió Global i un Control de les seves Activitats utilitzant més eficaçment el seu temps. Millorar l'habilitat per determinar els objectius individuals i de l'Orga...

Duración: 13 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CONDUCCIÓN DE CARRETILLAS 13/07

Conocer la normativa de seguridad laboral aplicable al manejo de carretillas elevadoras para su aplicación. Conocer los límites físicos de la carretilla en la conducción como en el transporte de las cargas. Aprender a re...

Duración: 25 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


EXPERT EN GESTIÓ DE PIMES inicio enfecha prevista

Preparar professionals que treballin a pimes i vulguin conèixer tota l’organització empresarial per tenir una visió global i més eficient de l’empresa. Conèixer les diferents àrees o departaments d’una empresa per poder...

Duración: 40 horas. Inicio: 07/09/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Tipo:


ACCIÓ DE TRÀNSIT (SEGURETAT VIÀRIA LABORAL) 6ª convocatoria inicio enfecha prevista

Consenciar a les persones de les polítiques que busquen millorar la seguretat viària o la gestió del trànsit a l'estudi i la prevenció dels accidents de trànsit durant la jornada laboral, in itinere....

Duración: 6 horas. Inicio: 07/09/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


FULLS DE CÀLCUL: EXCEL (AMB CERTIFICAT MICROSOFT) inicio enfecha prevista

Identificar els diversos elements que formen part d'un full de càlcul i veure com interaccionen entre si. Analitzar i planificar la generació de gràfics a partir de dades exposades en taules de dades numèriques. Resold...

Duración: 40 horas. Inicio: 08/09/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Tipo:


GESTIÓ DEL TEMPS inicio enfecha prevista

Sensibilitzar sobre la necessitat de racionalitzar l'ús del temps per optimitzar el rendiment i gestionar eficaçment el treball propi i el de tercers. Enfrontar al professional amb els seus errors i barreres en la gestió...

Duración: 16 horas. Inicio: 09/09/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Tipo:


ACCIÓ DE TRÀNSIT (SEGURETAT VIÀRIA LABORAL) 7ª convocatoria inicio enfecha prevista

Consenciar a les persones de les polítiques que busquen millorar la seguretat viària o la gestió del trànsit a l'estudi i la prevenció dels accidents de trànsit durant la jornada laboral, in itinere....

Duración: 6 horas. Inicio: 14/09/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Tipo:


ADAPTACIÓ ALS REQUISITS DE LA NORMA ISO 9001:2015

Dirigit a Responsables i Tècnics de Qualitat, a Professionals i Auditors Interns formats segons la ISO 9001: 2008 que tinguin competències específiques en la Gestió de la Qualitat i desitgin conèixer els requisits de la ...

Duración: 12 horas. Inicio: 14/09/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MANTENIMIENTO INDUSTRIAL I

Adquirir las destrezas, habilidades y conocimientos medios teóricos y prácticas necesarios en las áreas de electricidad, electrónica, en los sistemas neumáticos e hidráulicos y fontanería para desarrollar trabajos de man...

Duración: 60 horas. Inicio: 14/09/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


SOLDADURA TIG. GENERAL

Analizar la documentación técnica (planos, esquemas, procedimiento de soldadura, etc.) Identificar los materiales empleados en las soldaduras, analizando su composición y comportamiento. Analizar los procesos de soldadur...

Duración: 20 horas. Inicio: 14/09/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


AUTOMATISMOS NEUMÁTICOS

Situar ante la perspectiva de utilización de sistemas automáticos o semiautomáticos, estableciendo los principales criterios que rigen en su funcionamiento. Introducir en todo lo que se refiere al diseño y análisis de un...

Duración: 32 horas. Inicio: 15/09/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


APLICACIONES AVANZADAS DE EXCEL ÚLTIMAS DOS PLAZAS

Aprender los elementos que facilitan la elaboración de hojas, básicamente automatismos que reducen el tiempo de elaboración. Utilizar las funciones de Excel con ejemplos de cada una de las categorías (matemáticas, financ...

Duración: 20 horas. Inicio: 15/09/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


RECLUTAMENT I SELECCIÓ 2.0

Aprendre a seleccionar i reclutar a través de les xarxes socials....

Duración: 10 horas. Inicio: 16/09/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NOU REGLAMENT D'EQUIPS A PRESSIO. DIRECTIVA 97/23 CE I RD 2060/2008

És donar a conèixer als participants el contingut essencial, els requisits que s'han de complir, i l'àmbit d'aplicació del nou Reglament aparegut sobre Equips a Pressió. També inclou el nou tràmit de legalització d'un...

Duración: 12 horas. Inicio: 17/09/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


4 ACCIONS D'ÈXIT PER A FER CRÉIXER EL TEU NEGOCIDuración: 4 horas. Inicio: 17/09/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MANTENIMIENTO MECÁNICO

Conocer las leyes fundamentales de la mecánica de líquidos, en la técnica de los componentes y en el diseño de circuitos básicos. Ser capaz de identificar, definir y dibujar diferentes elementos neumáticos e hidráulicos,...

Duración: 40 horas. Inicio: 21/09/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


AUDITOR INTERN EN SISTEMES DE GESTIÓ DE LA QUALITAT, ISO 9001:2015

El objectius del curs serà realitzar un repàs de la Norma ISO 9001 i conèixer tots els Requisits i les diferents eines de gestió que ha de dominar un auditor intern dels Sistemes de Gestió de la Qualitat segons les exigè...

Duración: 20 horas. Inicio: 21/09/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


DOMINA L'ENVIAMENT MASSIU D'EMAILS AMB MAILCHIMP

Amb aquest curs podràs conèixer noves tècniques per poder comunicar- de manera regular....

Duración: 4 horas. Inicio: 22/09/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR DE PROCESSOS SEGON EL REFERENCIAL VDA. 6.3(V2010)

- Capacitar els assistents per al desenvolupament d'una auditoria orientada a processos. - Conèixer com s'organitza una Auditoria Interna de Processos segons el nou referencial VDA 6.3 (2ª versió Juny 2010). - Ser capa...

Duración: 18 horas. Inicio: 28/09/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


HOMOLOGACIÓN DE SOLDADURA

Objetivos generales: Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Mejorar la destrez...

Duración: 30 horas. Inicio: 29/09/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


INCOTERMS

Els Incoterms són un conjunt de regles internacionals, regits per la Cambra de Comerç Internacional, que determinen l'abast de les clàusules comercials incloses en el contracte de compravenda internacional. Els Incoterms...

Duración: 5 horas. Inicio: 30/09/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CURS BÀSIC D'ATMÓSFERES EXPLOSIVES (ATEX)

- Analitzar les situacions de risc que es troba el treballador que realitza treballs en Atmosferes Explosives. - Conèixer les mesures preventives que es poden adoptar per evitar els riscos en aquestes atmosferes. -...

Duración: 7 horas. Inicio: 30/09/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


PRIMEROS AUXILIOS

Conocer los principios generales del socorrismo. Conocer las normas generales de los primeros auxilios. Alcanzar conocimientos específicos sobre atención a heridos, lesionados, accidentados, en el ámbito de la empresa....

Duración: 8 horas. Inicio: 30/09/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


GESTIÓ I CÀLCUL DE LA PETJADA DE CARBONI

Saber què és la petjada de carboni i per què és important. Aprendre a estimar la petjada de carboni emprant les diferents eines disponibles. Desenvolupar el marc estratègic per gestionar les emissions de carboni i integr...

Duración: 14 horas. Inicio: 01/10/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


1+12 FONTS DE FINANÇAMENT ALTERNATIVES, QUINA ÉS LA TEVA

El cursos és eminentment pràctic i els alumnes realitzaran casos pràctics utilitzant les diferents alternatives de finançament tant privada com publiques....

Duración: 6 horas. Inicio: 02/10/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ACTUALIZACIÓ DE CARRETONS ELEVADORS

El curs facilitarà als assistents l'actualització dels seus coneixements en matèria de conducció de carretons elevadors, tenint en compte el que disposa la Llei de prevenció de riscos laborals i la Norma UNE 58541, per g...

Duración: 8 horas. Inicio: 02/10/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR CAP IRCA QUALITAT ISO 9001 (REGISTER IRCA A17217)

La sèrie ISO 9000 constitueix un model excel·lent per a la millora dels processos dels negocis. Està basada en el cicle "Planificar - Fer-Verificar - Actuar" i en els 8 principis de la gestió de la qualitat. Per assegura...

Duración: 40 horas. Inicio: 05/10/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


RUS NIVELL INCIAL

Adquirir coneixements bàsics de l'idioma per poder desembolicar-se en un entorn de parla russa. Sessions pràctiques amb la teoria lingüística aplicada en forma de simulacions i role-plays....

Duración: 40 horas. Inicio: 06/10/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MÀRQUETING MÒBIL: UN NOU CANAL DE COMUNICACIO/VENDES PER ALS PODRUCTES I SERVEIS

Conèixer tots els elements bàsics del màrqueting mòbil i la publicitat per a aquest tipus de suports i dispositius. Aprendre a posicionar estratègicament una marca al mitjà mòbil. Mostrar com complementar una estratègia ...

Duración: 8 horas. Inicio: 08/10/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AIRE CONDICIONAT

Descobrir les claus del manteniment de l'aire condicionat, tant preventiu com correctiu, així com adquirir els coneixements per a una instal·ació òptima i eficient dels equips i dels sistemes de control....

Duración: 40 horas. Inicio: 10/10/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ELECTRICITAT PER MECÀNICS. NIVELL INICIAL

Ampliar els coneixements dels mecànics en la tecnologia elèctrica, perquè puguin desenvolupar un treball complet en el manteniment industrial....

Duración: 40 horas. Inicio: 10/10/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ENERGIA SOLAR TÈRMICA

Energia renovable cada vegada més en auge i donada suport per les administracions públiques. Es donaran les bases i coneixements per a poder dissenyar, instal·lar i mantenir qualsevol tipus d’instal·lació solar tèrmica....

Duración: 20 horas. Inicio: 10/10/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

Aportar a l’alumne bases sòlides sobre aquesta nova tecnologia, neta, renovable i amb gran futur, posant l’accent en el muntatge i manteniment d’aquests equips....

Duración: 20 horas. Inicio: 10/10/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ROBÒTICA PROGRAMACIÓ. NIVELL INICIAL

Introducció a la robòtica. Estudi dels components físics més comunament utilitzats en el funcionament d’un robot. Estudiar el robot com màquina programable, analitzant les diferents formes de programació. Adquirir els co...

Duración: 25 horas. Inicio: 10/10/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COMUNICACIONS INDUSTRIALS: BÀSICA I PROFIBUS

Adquirir els coneixements que permetin al tècnic la configuració, programació i diagnòstic de les comunicacions: MPI, Profibus, Ethernet i AS-i...

Duración: 40 horas. Inicio: 10/10/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TÈCNIQUES DE SOLDADURA PER ELECTRODO

Desenvolupar l’estudi i realització de soldadures per elèctrode d’acord a les actuals tècniques del mercat....

Duración: 20 horas. Inicio: 10/10/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TÈCNIQUES DE SOLDADURA ACTUALS. NIVELL AVANÇAT

Millorar els coneixements i l’habilitat pràctica en la realització de tasques en l’àmbit de la soldadura....

Duración: 40 horas. Inicio: 10/10/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TÈCNIQUES DE SOLDADURA ACTUALS. NIVELL INICIAL

L’alumne al finalitzar el curs tindrà uns coneixements teòrics i pràctics per soldar en diferents posicions....

Duración: 40 horas. Inicio: 10/10/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PROJECCIÓ I FABRICACIÓ DE MOTLLES

El "com" realitzar els motlles metàl·lics per a la injecció de motlles metàl·lics per a la injecció de materials termoplàstics. El perquè s’han de respectar i complir determinades regles per a poder obtenir la màxima p...

Duración: 40 horas. Inicio: 10/10/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CONTROL NUMÈRIC CNC NIVELL 1 (FAGOR 8/50/55-65M/T)

Que l’alumne adquireixi uns coneixements clars del domini del programa i obtenir peces mecanitzades mitjançant codi màquina, en torn, fresadora i centre de mecanitzat...

Duración: 40 horas. Inicio: 10/10/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CONTROL NUMÈRIC CNC NIVELL 2 (FAGOR 8050/55-65M/T)

Persones relacionades amb aquest de macanizat o altres àrees que vulguin ampliar els coneixements o millorar la formació....

Duración: 40 horas. Inicio: 10/10/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CONTROL NUMÈRIC CNC PRÀCTIC (FAGOR 8050/55-65M/T)

La realització pràctica de peces mecanitzades a torn i fresadora CNC....

Duración: 30 horas. Inicio: 10/10/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR. AUTOCAD NIVELL INICIAL

L'alumne en finalitzar el curs ha de ser capaç de generar un plànol de dibuix tècnic, acotar-lo i imprimir-lo, així com de realitzar totes les modificacions que sobre ell necessiti....

Duración: 30 horas. Inicio: 10/10/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR. AUTOCAD NIVELL AVANÇAT

Dominar les tècniques en 3D que ens ofereix el programa de disseny Autocad....

Duración: 30 horas. Inicio: 10/10/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ELECTRICITAT PER MECÀNICS. NIVELL AVANÇAT

Ampliar els coneixements dels mecànics en la part elèctrica, per a poder desenvolupar un treball complet en el manteniment industrial....

Duración: 40 horas. Inicio: 10/10/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LES VENDES EN INTERNET. E-COMMERCE PER A PRINCIPIANTS

Disposar d’una sèrie d’eines per poder conèixer noves tècniques per la Venda on-line i afegir-les a les xarxes socials per utilitzar-la com mitja de comunicació....

Duración: 10 horas. Inicio: 14/10/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN SISTEMES GESTIÓ MEDI AMBIENTAL, ISO 14001: 2015

Repassar, punt a punt, els aspectes claus de la Norma ISO 14001: 2004Conocer els requisits de les diferents eines de Gestió Ambiental que s'han de dominar, en base a les exigències de la norma ISO 14001: 2004.Aprender a ...

Duración: 20 horas. Inicio: 14/10/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GOOGLE MY BUSINESS -TODO SOBRE GOOGLE PARA MI NEGOCIO

Conocer la principal herramienta disponible en internet para mejorar la actividad profesional: Google Adwords. Aprender a diseñar y planificar una campaña publicitaria por internet. Crear una campaña con Google Adwords. ...

Duración: 4 horas. Inicio: 15/10/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


SISTEMES DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ SEGONS LA ISO 27001: 2013 I LA SEVA AUDITORIA

L'objectiu principal del curs serà donar una visió general i en detall dels nous requeriments de la versió 2013 de la norma internacional ISO / IEC 27001: 2013. Per a això el curs inclou un taller pràctic d'exercicis ...

Duración: 14 horas. Inicio: 15/10/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTIÓ FINANCERA I NEGOCIACIÓ BANCARIA

Calcular les necessitats de circulant de l'empresa....

Duración: 6 horas. Inicio: 16/10/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


XARXES SOCIALS PER A DIRECTIUS

Aprendre a seleccionar i reclutar a través de les xarxes socials....

Duración: 6 horas. Inicio: 19/10/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR CAP EN SISTEMES DE GESTIÓ ENERGÈTICA: ISO 50001: 2011

Adquirir els coneixements generals i les eines necessàries per realitzar i liderar auditories de Tercera Part en Sistemes de Gestió Energètica segons els requisits de la ISO 50001: 2011 i la ISO 19011: 2002...

Duración: 40 horas. Inicio: 19/10/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRIMEROS AUXILIOS

Conocer los principios generales del socorrismo. Conocer las normas generales de los primeros auxilios. Alcanzar conocimientos específicos sobre atención a heridos, lesionados, accidentados, en el ámbito de la empresa....

Duración: 8 horas. Inicio: 21/10/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


TWITTER I LINKEDIN PER PRINCIPIANTS

Conèixer Twitter i Linkedin des de zero. Aquestes sessions són mixtes de teoria i pràctica, de manera que sortiràs amb els deures fets i els perfils configurats. La millor manera de passar a l'acció i no quedar-te enrere...

Duración: 4 horas. Inicio: 29/10/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CURS AVANÇAT D'ATMÓSFERES EXPLOSIVES (ATEX)

Conèixer la metodologia de classificació d'emplaçaments amb risc d'incendi o explosió. Conèixer els continguts requerits pel Reial Decret 681/03 per a la confecció del Document de Prevenció Contra Explosions. Analitzar l...

Duración: 14 horas. Inicio: 29/10/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


FORMEL Q - SISTEMA DE AVALUACIÓ A PROVEÏDORS VW

Obtingut una visió general dels requisits per a ser subministrador de peces d'automoció. Adquirit la formació necessària per a aplicar en la empresa les tècniques d'avaluació utilitzades en Formel Q....

Duración: 7 horas. Inicio: 30/10/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ADAPTACIÓ ALS REQUISITS DE LA NORMA ISO 14001:2015

- Conèixer els nous requisits per al Sistema de Gestió del Medi Ambient i els principis de gestió que ha establert ISO amb la nova versió de la Norma ISO 14001: 2015. - Proporcionar als assistents les directrius clares ...

Duración: 12 horas. Inicio: 09/11/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


RESPONSABILITAT CIVIL PER DANYS PER PRODUCTES

Serà formar els directius i tècnics de l'empresa que pretenen conèixer els requisits específics de la Responsabilitat Civil per danys per productes segons el Referencial VDA....

Duración: 7 horas. Inicio: 13/11/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AVALS, GARANTIES I CRÈDITS DOCUMENTARIS

L'objectiu del curs, és que l'alumne conegui en profunditat aquest excel·lent mitja de pagament internacional, i la seva bona utilització per disminuir els costos bancaris. La comparació amb la resta de mitjans de pagame...

Duración: 6 horas. Inicio: 13/11/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN SISTEMES DE GESTIO DE QUALITAT EN PRODUCTES SANITARIS SEGONS LA ISO 13485

L'objectiu principal d'aquest curs és donar a conèixer als assistents els coneixements i requisits bàsics de la Norma ISO 13485 per tal d'adquirir la capacitat necessària per planificar i implantar un Sistema de Gestió d...

Duración: 14 horas. Inicio: 16/11/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NOU REGLAMENT DE MAGATZEM DE PRODUCTES QUÍMICS (RD 105/2010)

Identificar Que instal·lacions estan afectades pel nou Reglament 105/2010 i les seves ITC. Conèixer les obligacions legals derivades d'aquest. Saber implantar un sistema de control de les seves instal·lacions adaptat a...

Duración: 12 horas. Inicio: 16/11/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


EFICIÈNCIA ENERGÈTICA SECTOR INDUSTRIAL I LA SEVA AUDITORIA. UNE 216501: 2009 I NOVA ISO 16247: 2012

Desenvolupar capacitats per al correcte desenvolupament de les diferents fases d'una auditoria energètica. Conèixer les millors tecnologies disponibles per als diferents usos energètics. Entendre l'auditoria energètica ...

Duración: 14 horas. Inicio: 16/11/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COM GENERAR CLIENTS, GUANYAR TRÀNSIT I CORONAR EL SEO AMB VÍDEOS DE YOUTUBE

El potencial d'aquesta plataforma, des del punt de vista de negoci, és enorme. En aquest curs et desvetllem tot el que necessites saber sobre YouTube. El videomarketing és una tècnica de promoció i vendes directament re...

Duración: 4 horas. Inicio: 17/11/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN SISTEMA DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL SEGONS LA OHSAS 18001: 2007

Conèixer i comprendre els requisits de la OHSAS 18001: 2007 en l'àmbit de la seva Organització. Aprendre A estructurar i documentar adequadament el seu propi Sistema de Gestió de la Seguretat i la Salut en el Treball. As...

Duración: 20 horas. Inicio: 18/11/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COM COMENÇAR A EXPORTAR (INTERNACIONALITZACIÓ DE LA EMPRESA)

La decisió d´exportar, l´adaptació del producte, el preu de la exportació, com superar les barreres, la cerca de distribuïdors, com preparar les ofertes, com donar-nos a conèixer a l´exterior, la promoció comercial, els ...

Duración: 6 horas. Inicio: 20/11/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN SISTEMES GESTIÓ DE QUALITAT SEGONS ISO / TS 16949: 2009

El curs pretén formar els Auditors Interns i al personal amb responsabilitat sobre temes de Qualitat en el Sector Automoció, segons els requisits de la IATF (Internacional Automotive Task Force). Els objectius del cur...

Duración: 21 horas. Inicio: 24/11/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NOVETAT: CÀLCUL DE LA PETJADA DE CARBONI AL SECTOR DE L'AUTOMOCIÓ

Saber què és la petjada de carboni i per què és important Aprendre a estimar la petjada de carboni emprant les diferents eines disponibles. Desenvolupar el marc estratègic per gestionar les emissions de carboni i integ...

Duración: 12 horas. Inicio: 14/12/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


SISTEMES DE GESTIÓN ENERGÉTICA I LA SEVA AUDITORIA. NORMA ISO 50001:2011

• Adquirir els coneixements generals bàsics sobre energia, estalvi i eficiència energètica comercial i industrial. Obtenir els coneixements de les principals actuacions a emprendre durant l'execució d'una auditoria en...

Duración: 14 horas. Inicio: 16/12/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


REGLAMENT SEGURETAT DE LES INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES

L'objectiu d'aquest curs és donar a conèixer als participants el contingut del nou Reglament de Seguretat per a Instal·lacions Frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries, segons el REIAL DECRET 138/...

Duración: 12 horas. Inicio: 17/12/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - AEBALL * UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - UPMBALL.
Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha - 08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona * Telf. 93.337 04 50 . E-mail :aeball@aeball.net . Nota legal . Créditos
AEBALL · UPMBALL · INFORMACIÓN · ACTIVIDADES · SERVICIOS · ÁREA SOCIOS · CONTACTO