Català · Español · Inglés Asóciate

BUSCADOR DE CURSOS
 Area:

 Modalidad:

 Sector:
Facebook
Home >> SERVICIOS >> FORMACIÓN >> INFORMACIÓN DE CURSOS

INFORMACIÓN DE CURSOS
Cursos dirigidos a trabajadores en activo de todos los sectores y personas desempleadas (consultar plazas)

Cursos encontrados: 74

XINES

Assolir els coneixement sobre la cultura i els costums de Xina. Tener una primera noció de les estructures de la llengua xinesa. Conèixer les bases de la fonètica i de la pronunciació. Aprendre un vocabulari bàsic del xi...

Duración: 40 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COM FER CONTINGUTS EFECTIUS PER XARXES SOCIALS

Pensar en mantenir les xarxes socials de la teva empresa se't fa costa amunt? Cada vegada que et poses a pensar una publicació et trobes amb el pànic del full en blanc? Necessites atreure nous clients, fidelitzar els act...

Duración: 12 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COMUNICAR-SE DE MANERA EFECTIVA

Liderar una reunió, defensar una posició o estratègia. Millorar l'expressió oral. Redactar comunicats i correus efectius. Dominar el llenguatge no verbal. Guanyar confiança, fluïdesa, eficàcia i persuasió. La com...

Duración: 12 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


RUS NIVELL INCIAL

Adquirir coneixements bàsics de l'idioma per poder desembolicar-se en un entorn de parla russa. Sessions pràctiques amb la teoria lingüística aplicada en forma de simulacions i role-plays....

Duración: 40 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


DOMINA L'ENVIAMENT MASSIU D'EMAILS AMB MAILCHIMP

Amb aquest curs podràs conèixer noves tècniques per poder comunicar- de manera regular....

Duración: 4 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


INVERSIÓ AL ANGLÈS WEEKEND ENGLISH

Es basa en una convivència amb sistema d'immersió en anglès amb altres adults que comparteixen interessos i l'objectiu de millorar la seva fluïdesa i seguretat per expressar-se en l'idioma....

Duración: 9 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


XARXES VISUALS (YOUTUBE, INSTAGRAM I PINTEREST)

Les imatges i els vídeos atreu poderosament l'atenció dels usuaris, especialment en les xarxes socials que són netament visuals. Parlem de Youtube, Instagram i Pinterest. Cadascuna d'aquestes xarxes té l'avantatge afegit...

Duración: 8 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER: INTRODUCCIÓ A LA IMPRESIÓ 3D

Presentar als assistents de forma breu les tecnologies de la fabricació digital, amb especial èmfasi en la impressió additiva o 3D, amb un curs introductori sobre els tipus de tecnologies, materials utilitzats, eines de ...

Duración: 4 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER: FACTURACIÓ ELECTRÒNICA

Obtenir una visió general sobre la implantació de la factura electrònica a les Administracions Públiques. Capacitar als assistents per a l’elaboració i presentació de factures electròniques....

Duración: 3 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


WORDPRESS BÀSIC PER EMPRESES

Amb aquest curs podràs conèixer Wordpress és la plataforma que utilitzen la majoria de webs empresarials de tot el món pel seu alt nivell de posicionament i la facilitat d'ús. En aquesta sessió intensiva et descobrirem l...

Duración: 4 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


HABILITATS DIRECTIVES

L’objectiu general del curs és el desenvolupament de les habilitats com directiu i persona, com motivador i creador d'equip i com desenvolupador de persones. Per a assolir-lo, s’han fixat els següents objectius específi...

Duración: 20 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


SISTEMES DE FORMACIÓ I QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL

L’objectiu general del curs és conèixer els diferents tipus de sistemes de formació i qualificació i les possibilitats i oportunitats de les empreses. Són objectius específics: - Conèixer les particularitats de la ...

Duración: 30 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


EMPRENDIMIENT CORPORATIU-WORKSHOP

Conèixer el nou enfocament de l'emprenedoria corporatiu trobar eines que facilitin el procés complet que va des de la detecció del talent, la formació i desenvolupament de les habilitats necessàries fins arribar a la sel...

Duración: 20 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER PRODUCCIÓN CELULAR

Aprenderá a reconocer las situaciones en que la Producción. Celular aporta beneficios. Aprenderá a diseñar una Célula de Producción dentro del contexto de la fábrica...

Duración: 12 horas. Inicio: 30/05/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUTOMATISMES INDUSTRIALS

L’objectiu general de l’acció formativa és: Dotar al participant de coneixements teòric/pràctics significatius sobre automatització elèctrica, electropneumàtica i pneumàtica com a base per a l’adquisició de les competènc...

Duración: 60 horas. Inicio: 30/05/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


CÀLCUL DE LA PETJADA DE CARBONI AL SECTOR DE L'AUTOMOCIÓ

Saber què és la petjada de carboni i per què és important Aprendre a estimar la petjada de carboni emprant les diferents eines disponibles. Desenvolupar el marc estratègic per gestionar les emissions de carboni i integ...

Duración: 14 horas. Inicio: 30/05/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUTÒMATS PROGRAMABLES INICIO EN FECHA PREVISTA

Són objectius generals: Programar i realitzar el manteniment d'un autòmat programable. Conèixer els conceptes fonamentals en l'automatisme, de l'estructura de l'autòmat i el seu funcionament. Inspecció d'autòmats, di...

Duración: 45 horas. Inicio: 31/05/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


COMMUNITY MANAGER INICIO EN FECHA PREVISTA

Comprendre el treball i les responsabilitats del community manager com a clau en la nova estructura de les organitzacions. Aprofitar el fenomen de les xarxes socials i professionals: linkedin, xing, facebook, myspace, tu...

Duración: 50 horas. Inicio: 31/05/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


MANTENIMENT INDUSTRIAL INICIO EN FECHA PREVISTA

L’objectiu general del curs és conèixer les lleis fonamentals de la mecànica de líquids, en la tècnica dels components i en el disseny de circuits bàsics. Facilitar els coneixements que capacitin a l’alumne per a identi...

Duración: 40 horas. Inicio: 31/05/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


AUDITOR INTERN EN SISTEMES DE GESTIÓ DE LA QUALITAT, ISO 9001:2015

Els principals objectius del curs són els següents: - Conèixer els Requisits de les noves versions de les Normes ISO 9001: 2015 i ISO 14001: 2015. - Conèixer la documentació necessària i proporcionar les eines per dur ...

Duración: 20 horas. Inicio: 01/06/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER: TÈCNIQUES LEAN PER A LA MILLORA DE LA PRODUCTIVITAT

Aproximar-se a les principals eines del Lean Manufacturing i la seva aplicació en casos concrets. El taller inclou una simulació pràctica per detectar i aplicar les eines....

Duración: 4 horas. Inicio: 02/06/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COMERÇ EXTERIOR INICIO EN FECHA PREVISTA

Els objectius generals de l’acció formativa són: - Integrar coneixements de diferent naturalesa per a la gestió internacional de l'empresa. - Introduir a l'empresa als mercats exteriors, identificant les dificultats a ...

Duración: 40 horas. Inicio: 02/06/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


PARLAR EN PÚBLIC. COMUNICAR-SE PER MOTIVAR INICIO EN FECHA PREVISTA

Guanyar a la por a parlar en públic. Fer d’un discurs una història que cridi l’atenció. Utilitzar la veu per persuadir. Moure les mans i el cos amb naturalitat. Transmetre passió i confiança damunt d’un escenari. Die...

Duración: 12 horas. Inicio: 03/06/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


SISTEMES DE GESTIÓN ENERGÉTICA I LA SEVA AUDITORIA. NORMA ISO 50001:2011

Adquirir els coneixements generals bàsics sobre energia, estalvi i eficiència energètica comercial i industrial. Obtenir els coneixements de les principals actuacions a emprendre durant l'execució d'una auditoria ener...

Duración: 14 horas. Inicio: 06/06/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LIDERATGE D’EQUIPS INICIO EN FECHA PREVISTA

Objectius generals: Incorporar aprenentatges de noves formes d'ésser. Produir un canvi en la forma d'observar situacions per a declarar oportunitats. Prendre acció en funció del que es vulgui assolir, promovent compromi...

Duración: 30 horas. Inicio: 06/06/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


COM ESDEVENIR UN BON NEGOCIADOR/A INTERNACIONAL

Amb aquesta formació es vol ressaltat la importància dels aspectes culturals nacionals per al desenvolupament de les operacions i es pretén descriure els diferents estils de comunicació. S’estableixen els diferents esque...

Duración: 4 horas. Inicio: 06/06/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


KANBAN

Visualizará el funcionamiento del Kanban Periodo Fijo y Lote Fijo. Será capaz de diseñar un Bucle Kanban...

Duración: 12 horas. Inicio: 06/06/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ LABORAL A LA FORMACION TREBALLADORS EN L'EMPRESADuración: 20 horas. Inicio: 06/06/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRIMERS AUXILIS INICIO EN FECHA PREVISTA

El curs facilitarà als alumnes els coneixements necessaris per conèixer els passos a seguir davant una emergència. Es proporcionarà els coneixements generals d’anatomia i fisiologia per a assolir les tècniques permetin ...

Duración: 30 horas. Inicio: 07/06/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


ANGLÈS B.1.C INICIO EN FECHA PREVISTA

OBJECTIUS ESPECÍFICS Competències pragmàtiques: funcional i discursiva. Comprensió oral. - Comprendre prou com per satisfer necessitats bàsiques, identificant la intenció comunicativa, l'assumpte, els punts principals ...

Duración: 60 horas. Inicio: 08/06/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


PRL NIVEL INICIAL METAL CONSTRUCCION

Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sensibilidad de los prof...

Duración: 8 horas. Inicio: 09/06/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL NIVEL INICIAL METAL CONSTRUCCION

Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sensibilidad de los prof...

Duración: 8 horas. Inicio: 09/06/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COMERÇ A TRAVÉS DE LES XARXES SOCIALS INICIO EN FECHA PREVISTA

Objectius generals: Identificar les principals eines de gestió de xarxes socials en les empreses. Posar a l'abast dels participants les noves eines tecnològiques per tal que puguin oferir nous serveis als seus clie...

Duración: 30 horas. Inicio: 10/06/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


NOU REGLAMENT D'EQUIPS A PRESSIO. DIRECTIVA 97/23 CE I RD 2060/2008

És donar a conèixer als participants el contingut essencial, els requisits que s'han de complir, i l'àmbit d'aplicació del nou Reglament aparegut sobre Equips a Pressió. També inclou el nou tràmit de legalització d'un...

Duración: 12 horas. Inicio: 13/06/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO MC ELECTRICIDAD MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE AT Y BT

Objetivos generales: Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sen...

Duración: 20 horas. Inicio: 13/06/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO M C FONTANERÍA E INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN

Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sensibilidad de los profes...

Duración: 20 horas. Inicio: 13/06/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO M C INSTALACIONES, REPARACIONES, MONTAJES, ESTRUCTURAS METÁLICAS, CERRAJERÍA Y CARPINTERIA METÁLICA

Contribuir a la determinación de las cualificaciones y competencias profesionales específicas del sector del Metal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lograr que las acciones y actuaciones en relación con los ...

Duración: 20 horas. Inicio: 13/06/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


EXCELENCIA EN SERVICIO DE TÉCNICOS EN CONTACTO CON EL CLIENTE (SAT)

Desarrollará e incrementará la capacidad de captación de las percepciones del cliente. Será capaz de aplicar el ‘ciclo de comunicación’ con el cliente. Mejorará sus habilidades de comunicación enfocadas al cliente. Desar...

Duración: 12 horas. Inicio: 13/06/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER: TÈCNIQUES LEAN OFFICE

Millorar l’entorn de treball, optimitzar els recursos i saber detectar quins processos no aporten valor dins d’una oficina, són alguns dels objectius que persegueix la metodologia Lean Office. En aquest Taller d’iniciaci...

Duración: 4 horas. Inicio: 14/06/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AMPLIA LA TEVA XARXA DE CONTACTES AMB LinkedIn

Objectiu de conèixer i aprofundir amb el potencial que ofereix Linkedin....

Duración: 4 horas. Inicio: 14/06/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CLAUS PER VENDRE PER A NO COMERCIALS

Conèixer els fonaments de la tècnica de vendes. Identificar diferents estils d’interlocutor i saber adaptar el teu llenguatge i mecanismes de persuasió. Influir en la pressa de decisions i dels altres i descobrir com ...

Duración: 10 horas. Inicio: 14/06/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN SISTEMES GESTIÓ MEDI AMBIENTAL, ISO 14001: 2015

Repassar, punt a punt, els aspectes claus de la Norma ISO 14001: 2004Conocer els requisits de les diferents eines de Gestió Ambiental que s'han de dominar, en base a les exigències de la norma ISO 14001: 2004.Aprender a ...

Duración: 20 horas. Inicio: 15/06/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


DIAGNOSTIC I GESTIÓ FINANCERA

Proporcionar el coneixements per poder valorar la dimensió de les masses patrimonials del meu negoci. Proporcionar les eines per millorar la gestió de circulant del empresa, descobrir les necessitats operatives del Fons...

Duración: 6 horas. Inicio: 17/06/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NOU REGLAMENT REGLAMENT SEGURETAT DE LES INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES

L'objectiu d'aquest curs és donar a conèixer als participants el contingut del nou Reglament de Seguretat per a Instal·lacions Frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries, segons el REIAL DECRET 138/...

Duración: 12 horas. Inicio: 20/06/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CURS AVANÇAT D'ATMÓSFERES EXPLOSIVES (ATEX)

Conèixer la metodologia de classificació d'emplaçaments amb risc d'incendi o explosió. Conèixer els continguts requerits pel Reial Decret 681/03 per a la confecció del Document de Prevenció Contra Explosions. Analitzar l...

Duración: 12 horas. Inicio: 20/06/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


RECLUTAMENT I SELECCIÓ 2.0

Aprendre a seleccionar i reclutar a través de les xarxes socials....

Duración: 10 horas. Inicio: 20/06/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO P.E FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN

Contribuir a la determinación de las cualificaciones y competencias profesionales específicas del sector del Metal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lograr que las acciones y actuaciones en relación con los ...

Duración: 6 horas. Inicio: 20/06/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO P.E. ELECTRICIDAD MONTAJE Y MANTENIM. DE INSTALACIONES DE AT Y BT

Contribuir a la determinación de las cualificaciones y competencias profesionales específicas del sector del Metal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lograr que las acciones y actuaciones en relación con los ...

Duración: 6 horas. Inicio: 21/06/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO P.E INSTALACIONES, REPARACIONES, MONTAJES, ESTRUCTURAS METÁLICAS, CERRAJERÍA Y CARPINTERIA METÁLICA

Contribuir a la determinación de las cualificaciones y competencias profesionales específicas del sector del Metal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lograr que las acciones y actuaciones en relación con los ...

Duración: 6 horas. Inicio: 22/06/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


INCOTERMS

Els Incoterms són un conjunt de regles internacionals, regits per la Cambra de Comerç Internacional, que determinen l'abast de les clàusules comercials incloses en el contracte de compravenda internacional. Els Incoterms...

Duración: 5 horas. Inicio: 22/06/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NOU REGLAMENT DE MAGATZEM DE PRODUCTES QUÍMICS APQ

Identificar Que instal·lacions estan afectades pel nou Reglament 105/2010 i les seves ITC. Conèixer les obligacions legals derivades d'aquest. Saber implantar un sistema de control de les seves instal·lacions adaptat a...

Duración: 12 horas. Inicio: 27/06/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PROGRAMA DE FORMACIÓ EN MILLORA DE LA IPRODUCTIVITAT

Adquirir competencias digitales para mejorar en eficiencia profesional, entendiendo las competencias digitales como un conjunto de conocimiento, capacidades, destrezas y habilidades, en conjunción con valores y actitudes...

Duración: 20 horas. Inicio: 27/06/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ADAPTACIÓ ALS REQUISITS DE LA NORMA ISO 9001:2015

Dirigit a Responsables i Tècnics de Qualitat, a Professionals i Auditors Interns formats segons la ISO 9001: 2008 que tinguin competències específiques en la Gestió de la Qualitat i desitgin conèixer els requisits de la ...

Duración: 12 horas. Inicio: 29/06/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN SISTEMA DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL SEGONS LA OHSAS 18001: 2007

Conèixer i comprendre els requisits de la OHSAS 18001: 2007 en l'àmbit de la seva Organització. Aprendre A estructurar i documentar adequadament el seu propi Sistema de Gestió de la Seguretat i la Salut en el Treball. As...

Duración: 20 horas. Inicio: 29/06/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ON S'AMAGA LA TRESORERIA DE L'EMPRESA. EINES PER UNA BONA PLANIFICACIÓ

Cóm gestionar els cobraments. Cóm gestionar el pagaments. Conèixer les causes que originen tensions de tresoreria en una PIME. Fer un Pla de Tresoreria, l’eina imprescindible per pilotar el dia a dia de qualsevol negoc...

Duración: 6 horas. Inicio: 01/07/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GRAFCET

Conocerá las ventajas, beneficios y campos de aplicación de GRAFCET. Conocerá las características y la estructura de proyectos de GRAFCET Podrá leer y comprender un proyecto mediante GRAFCET Podrá visualizar problema...

Duración: 6 horas. Inicio: 04/07/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER DISEÑO DE APROVISIONAMIENTOS MILKRUN

Aprenderá a diseñar un circuito Milkrun de aprovisionamiento a Producción....

Duración: 12 horas. Inicio: 04/07/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TAST DE COACHING EXECUTIU

Conèixer els fonaments del coaching executiu i algunes de les seves eines de treball. Millorar la qualitat i efectivitat de les converses amb els i col·laboradors. Conèixer i integrar el model GROW en la nostra form...

Duración: 10 horas. Inicio: 04/07/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CÓM ELABORAR UN CATÀLEG

Obtenir la informació necessària per realitzar un catàleg que representi a la empresa i que li doni un valor afegit en quant a imatge de marca, que mostri tant els productes com la filosofia de l’empresa, que ha d’ajudar...

Duración: 4 horas. Inicio: 05/07/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TRABAJO EN EQUIPO EN ENTORNOS DE MEJORA CONTINUA

Identificar su estilo de comunicación y como adaptarlo al de los demás. Integrarse en un equipo de Mejora Continua. Relacionarse con los demás miembros del equipo de forma constructiva. Focalizarse en la obtención de res...

Duración: 12 horas. Inicio: 11/07/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


EQUILIBRI FINANCER VERSUS FINANÇAMENT. OPTIMITZAR LES DIFERENTS FONTS DE FINANÇAMENT.

Conèixer el finançament de tercers que necessito per mantenir una estructura . equilibrada. Conèixer les possibilitats de finançament que ofereix la Banca i altres Entitats de finançament alternatiu. Repassarem el catàl...

Duración: 6 horas. Inicio: 15/07/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LIDERAZGO EN ENTORNOS DE MEJORA CONTINUA

Conocer su estilo de liderazgo y comunicación Conocer las capacidades de un Líder orientado a la Mejora Continua. Identificar las propias capacidades y las áreas de mejora personales. Afrontar el liderazgo de un equipo ...

Duración: 18 horas. Inicio: 19/09/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NEUMÁTICA Y ELECTRONEUMÁTICA INDUSTRIAL

Entenderá el significado de un sistema neumático y su aplicación en máquinas de producción. Será capaz de regular óptimamente la velocidad de funcionamiento y la presión de trabajo. Detectará los fallos en componentes ne...

Duración: 24 horas. Inicio: 26/09/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LEAN MANAGEMENT I L'EXCEL·LÈNCIA EN LES OPERACIONS

L'objectiu del curs consisteix a aprofundir en el coneixement del Sistema de Producció sota la Filosofia de Lean Management i la perspectiva de la millora contínua. Es tracta de detectar i implementar Oportunitats de mil...

Duración: 40 horas. Inicio: 28/09/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


L'ART D'ACONSEGUIR IMPLICAR A L'EQUIP

crear un context de responsabilitat i compromís en l'equip. Identificar els diferents tipus de col·laboradors en un i el tipus de comunicació que millor s'adapta a les seves característiques. Descobrir i perfeccionar tèc...

Duración: 5 horas. Inicio: 29/09/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


SMED: REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE PREPARACIÓN DE MÁQUINAS E INSTALACIONES

Aprenderá la metodología SMED y será capaz de ponerla en marcha en su organización. Aprenderá cómo establecer una dinámica de mejora progresiva de la flexibilidad sin comprometer la productividad....

Duración: 8 horas. Inicio: 03/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LA FRANQUICIA COM A ESTRATÈGIA DE CREIXEMENT I EXPANSIÓ INTERNACIONAL

Que l’alumne assumeixi els coneixements per determinar si la franquícia és la millor estratègia per a fer créixer una empresa a nivell internacional. Per saber si la franquícia és la millor estratègia per créixer, ens h...

Duración: 16 horas. Inicio: 07/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COMMUNICATING & NEGOTIATING IN ENGLISH A WIN-WIN FOCUS

We all are always negotiating: when buying a new car but also when we try to convince our boss about to increase the budget or when we are agreening the yearly objectives to our team. This seminar has been designed to p...

Duración: 8 horas. Inicio: 11/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CALIDAD EN LA FUENTE. CERO DEFECTOS

Conocerá las diferentes técnicas y pasos para desplegar de forma efectiva una sistemática de mejora continua y de calidad en la fuente....

Duración: 12 horas. Inicio: 24/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MANTENIMIENTO Y LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS DE SISTEMAS HIDRÁULICOS

Conocerá las características de componentes hidráulicos relevantes. Podrá interpretar datos técnicos de cada componente. Conocerá la forma en la que se puede mejorar la disponibilidad del equipo de producción. Conocerá t...

Duración: 18 horas. Inicio: 24/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER: EL REPTE DE RETENIR EL TALENT I MOTIVAR L’EQUIP DESPRÉS DE LA CRISIS

Conèixer eines per motivar i assolir el compromís de l’equip. Identificar els comportaments disfuncionals que provoquen la insatisfacció. Reconèixer el talent, com gestionar-ho i retenir-ho....

Duración: 3 horas. Inicio: 26/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN EN PLANTA

Desarrollará la competencia de autoconocerse para ejercer un liderazgo colaborativo eficaz. Será consciente de su estilo de comportamiento y cómo influye en los otros. Pondrá en práctica habilidades que faciliten una mej...

Duración: 18 horas. Inicio: 07/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


INTRODUCCIÓN AL TPM

Adquirirá una visión global sobre la gestión de instalaciones automatizadas. Aprenderá los fundamentos del TPM con un enfoque práctico. Identificará las pérdidas de las máquinas y las oportunidades de mejora....

Duración: 12 horas. Inicio: 21/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LIDERATGE I GESTIÓ D'EQUIPS D' ALTA RENDIMENT

Aquest programa t’ajudarà a: Millorar l’efectivitat i productivitat personal: ser capaç de fer més amb menys. Gestionar millor el teu temps i diferenciar el veritablement important. Conèixer i aplicar l’eina dels m...

Duración: 10 horas. Inicio: 22/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - AEBALL * UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - UPMBALL.
Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha - 08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona * Telf. 93.337 04 50 . E-mail :aeball@aeball.net . Nota legal . Créditos
AEBALL · UPMBALL · INFORMACIÓN · ACTIVIDADES · SERVICIOS · ÁREA SOCIOS · CONTACTO