Català · Español · Inglés Asóciate

BUSCADOR DE CURSOS
 Area:

 Modalidad:

 Sector:
Facebook
Home >> SERVICIOS >> FORMACIÓN >> INFORMACIÓN DE CURSOS

INFORMACIÓN DE CURSOS
Cursos dirigidos a trabajadores en activo de todos los sectores y personas desempleadas (consultar plazas)

Cursos encontrados: 85

COM FER CONTINGUTS EFECTIUS PER XARXES SOCIALS

Pensar en mantenir les xarxes socials de la teva empresa se't fa costa amunt? Cada vegada que et poses a pensar una publicació et trobes amb el pànic del full en blanc? Necessites atreure nous clients, fidelitzar els act...

Duración: 12 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUTÒMATS PROGRAMABLES

Són objectius generals: Programar i realitzar el manteniment d'un autòmat programable. Conèixer els conceptes fonamentals en l'automatisme, de l'estructura de l'autòmat i el seu funcionament. Inspecció d'autòmats, di...

Duración: 45 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


DOMINA L'ENVIAMENT MASSIU D'EMAILS AMB MAILCHIMP

Amb aquest curs podràs conèixer noves tècniques per poder comunicar- de manera regular....

Duración: 4 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


XARXES VISUALS (YOUTUBE, INSTAGRAM I PINTEREST)

Les imatges i els vídeos atreu poderosament l'atenció dels usuaris, especialment en les xarxes socials que són netament visuals. Parlem de Youtube, Instagram i Pinterest. Cadascuna d'aquestes xarxes té l'avantatge afegit...

Duración: 8 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER: FACTURACIÓ ELECTRÒNICA

Obtenir una visió general sobre la implantació de la factura electrònica a les Administracions Públiques. Capacitar als assistents per a l’elaboració i presentació de factures electròniques....

Duración: 3 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


WORDPRESS BÀSIC PER EMPRESES

Amb aquest curs podràs conèixer Wordpress és la plataforma que utilitzen la majoria de webs empresarials de tot el món pel seu alt nivell de posicionament i la facilitat d'ús. En aquesta sessió intensiva et descobrirem l...

Duración: 4 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRIMERS AUXILIS

El curs facilitarà als alumnes els coneixements necessaris per conèixer els passos a seguir davant una emergència. Es proporcionarà els coneixements generals d’anatomia i fisiologia per a assolir les tècniques permetin ...

Duración: 30 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


AUTOMATISMES INDUSTRIALS

L’objectiu general de l’acció formativa és: Dotar al participant de coneixements teòric/pràctics significatius sobre automatització elèctrica, electropneumàtica i pneumàtica com a base per a l’adquisició de les competènc...

Duración: 60 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


COMERÇ A TRAVÉS DE LES XARXES SOCIALS

Objectius generals: Identificar les principals eines de gestió de xarxes socials en les empreses. Posar a l'abast dels participants les noves eines tecnològiques per tal que puguin oferir nous serveis als seus clie...

Duración: 30 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


GESTIÓ DE TRÀFIC

L’objectiu general del curs és facilitar als alumnes els coneixements necessaris per a desenvolupar la funció de gestió de tràfic, orientant la seva gestió cap a una realització eficient i eficaç del servei, alhora amb u...

Duración: 39 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


CREA I MILLORA LA IMATGE CORPORATIVA DE LA TEVA 'EMPRESA

Definir la identitat d'una empresa, és a dir, la forma en què serà identificada per diferents públics. Saber determinar què és l'important i com plasmar-ho....

Duración: 4 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


TALLER: TÈCNIQUES LEAN PER A LA MILLORA DE LA PRODUCTIVITAT

Aproximar-se a les principals eines del Lean Manufacturing i la seva aplicació en casos concrets. El taller inclou una simulació pràctica per detectar i aplicar les eines....

Duración: 4 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COM ESTRUCTURAR I ORGANITZAR L'EMPRESA

Definir els esforços necessaris per aconseguir els objectius empresarials definits des del principi i encaminar-los vers a bons resultats....

Duración: 4 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


PLA DE MARKETING DE L'EMPRESA

Establir la finalitat i l'estructura d'un Pla de Màrqueting. Especificar en què consisteixen les Decisions Estratègiques del Pla d'markenting. Descriure les estratègies funcionals del Pla de markenting....

Duración: 4 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS DE PERSONAL

L’objectiu general del curs és facilitar als alumnes els coneixements necessaris per a poder realitzar correctament les operacions amb les plataformes elevadores mòbils de personal, respectant totes les mesures de segure...

Duración: 30 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


COMMUNITY MANAGER

Comprendre el treball i les responsabilitats del community manager com a clau en la nova estructura de les organitzacions. Aprofitar el fenomen de les xarxes socials i professionals: linkedin, xing, facebook, myspace, tu...

Duración: 50 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


HABILITATS DIRECTIVES

L’objectiu general del curs és el desenvolupament de les habilitats com directiu i persona, com motivador i creador d'equip i com desenvolupador de persones. Per a assolir-lo, s’han fixat els següents objectius específi...

Duración: 20 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


LIDERATGE D’EQUIPS

Objectius generals: Incorporar aprenentatges de noves formes d'ésser. Produir un canvi en la forma d'observar situacions per a declarar oportunitats. Prendre acció en funció del que es vulgui assolir, promovent compromi...

Duración: 30 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL I

Objectius generals: Proporcionar els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per confeccionar nòmines en tots els supòsits que puguin donar-se en l'empresa així com l'elaboració d'assegurances socials i contra...

Duración: 30 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL II

Objectius generals: Ser capaç de confeccionar contractes, nòmines i seguretat social, així com de gestionar els aspectes legals mes rellevants. Desenvolupar l' activitat laboral en el àmbit de la gestió administrati...

Duración: 30 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


MANTENIMENT INDUSTRIAL

L’objectiu general del curs és conèixer les lleis fonamentals de la mecànica de líquids, en la tècnica dels components i en el disseny de circuits bàsics. Facilitar els coneixements que capacitin a l’alumne per a identi...

Duración: 40 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


SISTEMES DE FORMACIÓ I QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL

L’objectiu general del curs és conèixer els diferents tipus de sistemes de formació i qualificació i les possibilitats i oportunitats de les empreses. Són objectius específics: - Conèixer les particularitats de la ...

Duración: 30 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


COMERÇ EXTERIOR

Els objectius generals de l’acció formativa són: - Integrar coneixements de diferent naturalesa per a la gestió internacional de l'empresa. - Introduir a l'empresa als mercats exteriors, identificant les dificultats a ...

Duración: 40 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


TALLER: TÈCNIQUES LEAN OFFICE

Millorar l’entorn de treball, optimitzar els recursos i saber detectar quins processos no aporten valor dins d’una oficina, són alguns dels objectius que persegueix la metodologia Lean Office. En aquest Taller d’iniciaci...

Duración: 4 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


EMPRENDIMIENT CORPORATIU-WORKSHOP

Conèixer el nou enfocament de l'emprenedoria corporatiu trobar eines que facilitin el procés complet que va des de la detecció del talent, la formació i desenvolupament de les habilitats necessàries fins arribar a la sel...

Duración: 20 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


EXCELENCIA EN SERVICIO DE TÉCNICOS EN CONTACTO CON EL CLIENTE (SAT)

Desarrollará e incrementará la capacidad de captación de las percepciones del cliente. Será capaz de aplicar el ‘ciclo de comunicación’ con el cliente. Mejorará sus habilidades de comunicación enfocadas al cliente. Desar...

Duración: 12 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PROGRAMA DE FORMACIÓ EN MILLORA DE LA IPRODUCTIVITAT

Adquirir competencias digitales para mejorar en eficiencia profesional, entendiendo las competencias digitales como un conjunto de conocimiento, capacidades, destrezas y habilidades, en conjunción con valores y actitudes...

Duración: 20 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AMPLIA LA TEVA XARXA DE CONTACTES AMB LinkedIn

Objectiu de conèixer i aprofundir amb el potencial que ofereix Linkedin....

Duración: 4 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


REQUISITS ESPECÍFICS DEL GRUP VOLKSWAGEN

Aquesta acció formativa és donar a conèixer els Requisits específics del Grup Volkswagen en matèria de Gestió de Qualitat. Gràcies a un coneixement exhaustiu d'aquests requisits, es garanteix una correcta integració en e...

Duración: 7 horas. Inicio: 05/09/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


RECLUTAMENT I SELECCIÓ 2.0 INICIO EN FECHA PREVISTA

Aprendre a seleccionar i reclutar a través de les xarxes socials....

Duración: 10 horas. Inicio: 05/09/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO M C FONTANERÍA E INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INICIO EN FECHA PREVISTA

Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sensibilidad de los profes...

Duración: 20 horas. Inicio: 12/09/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO M C INSTALACIONES, REPARACIONES, MONTAJES, ESTRUCTURAS METÁLICAS, CERRAJERÍA Y CARPINTERIA METÁLICA INICIO EN FECHA PREVISTA

Contribuir a la determinación de las cualificaciones y competencias profesionales específicas del sector del Metal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lograr que las acciones y actuaciones en relación con los ...

Duración: 20 horas. Inicio: 12/09/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO MC ELECTRICIDAD MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE AT Y BT INICIO EN FECHA PREVISTA

Objetivos generales: Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sen...

Duración: 20 horas. Inicio: 12/09/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


DIAGNOSTIC I GESTIÓ FINANCERA INICIO EN FECHA PREVISTA

Proporcionar el coneixements per poder valorar la dimensió de les masses patrimonials del meu negoci. Proporcionar les eines per millorar la gestió de circulant del empresa, descobrir les necessitats operatives del Fons...

Duración: 6 horas. Inicio: 13/09/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN SISTEMES GESTIÓ SEGONS ISO 9001: 2015 I ISO 14001: 2015

Els principals objectius del curs són els següents: - Conèixer els Requisits de les noves versions de les Normes ISO 9001: 2015 i ISO 14001: 2015. - Conèixer la documentació necessària i proporcionar les eines per dur ...

Duración: 21 horas. Inicio: 14/09/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


FORMEL Q - SISTEMA DE AVALUACIÓ A PROVEÏDORS VW

Obtingut una visió general dels requisits per a ser subministrador de peces d'automoció. Adquirit la formació necessària per a aplicar en la empresa les tècniques d'avaluació utilitzades en Formel Q....

Duración: 14 horas. Inicio: 15/09/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COM ELABORAR UN PLA D'EMPRESA INICIO EN FECHA PREVISTA

Conèixer els passos necessaris per crear una empresa, ja que és el punt de partida perquè desenvolupem una activitat empresarial formal. Viabilitat, l'oferta, demanda, competència, costos i beneficis, necessitats finance...

Duración: 4 horas. Inicio: 16/09/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


NOU REGLAMENT D'EQUIPS A PRESSIO. DIRECTIVA 97/23 CE I RD 2060/2008

És donar a conèixer als participants el contingut essencial, els requisits que s'han de complir, i l'àmbit d'aplicació del nou Reglament aparegut sobre Equips a Pressió. També inclou el nou tràmit de legalització d'un...

Duración: 12 horas. Inicio: 19/09/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LIDERAZGO EN ENTORNOS DE MEJORA CONTINUA INICIO EN FECHA PREVISTA

Conocer su estilo de liderazgo y comunicación Conocer las capacidades de un Líder orientado a la Mejora Continua. Identificar las propias capacidades y las áreas de mejora personales. Afrontar el liderazgo de un equipo ...

Duración: 18 horas. Inicio: 19/09/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


XARXES SOCIALS D’ÚS PROFESSIONAL

Conèixer els fonaments bàsics i l’ús de les xarxes socials. Aprendre a usar de forma professional : Facebook, LinkedIn, Twiter i les eines per optimitzar el seu ús....

Duración: 4 horas. Inicio: 19/09/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


PRL 2º CICLO P.E INSTALACIONES, REPARACIONES, MONTAJES, ESTRUCTURAS METÁLICAS, CERRAJERÍA Y CARPINTERIA METÁLICA

Contribuir a la determinación de las cualificaciones y competencias profesionales específicas del sector del Metal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lograr que las acciones y actuaciones en relación con los ...

Duración: 6 horas. Inicio: 19/09/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO P.E FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN

Contribuir a la determinación de las cualificaciones y competencias profesionales específicas del sector del Metal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lograr que las acciones y actuaciones en relación con los ...

Duración: 6 horas. Inicio: 20/09/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TREURE TEMPS AL TEMPS: CLAUS PER SER MÉS EFECTIU INICIO EN FECHA PREVISTA

Identificar el teu potencial de millora i dissenyar un pla d’acció a mida amb la supervisió del facilitador per assolir-ho. Autoconeixement i incrementar la consciència sobre els teus punts forts i a millorar. Més efecti...

Duración: 8 horas. Inicio: 20/09/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO P.E. ELECTRICIDAD MONTAJE Y MANTENIM. DE INSTALACIONES DE AT Y BT

Contribuir a la determinación de las cualificaciones y competencias profesionales específicas del sector del Metal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lograr que las acciones y actuaciones en relación con los ...

Duración: 6 horas. Inicio: 21/09/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CÓM ELABORAR UN CATÀLEG

Obtenir la informació necessària per realitzar un catàleg que representi a la empresa i que li doni un valor afegit en quant a imatge de marca, que mostri tant els productes com la filosofia de l’empresa, que ha d’ajudar...

Duración: 4 horas. Inicio: 22/09/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


SISTEMES DE GESTIÓ ENERGÈTICA I LA SEVA AUDITORIA. NORMA ISO 50001:2011

Adquirir els coneixements generals bàsics sobre energia , estalvi i eficiència energètica comercial i industrial. Obtenir els coneixements de les principals actuacions a emprendre durant l'execució d'una auditoria energè...

Duración: 14 horas. Inicio: 22/09/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COMUNICAR-SE DE MANERA EFECTIVA INICIO EN FECHA PREVISTA

Liderar una reunió, defensar una posició o estratègia. Millorar l'expressió oral. Redactar comunicats i correus efectius. Dominar el llenguatge no verbal. Guanyar confiança, fluïdesa, eficàcia i persuasió. La com...

Duración: 12 horas. Inicio: 23/09/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NEUMÁTICA Y ELECTRONEUMÁTICA INDUSTRIAL

Entenderá el significado de un sistema neumático y su aplicación en máquinas de producción. Será capaz de regular óptimamente la velocidad de funcionamiento y la presión de trabajo. Detectará los fallos en componentes ne...

Duración: 24 horas. Inicio: 26/09/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LA TEORIA DE JOCS I LA PRESA DE DECISIONS INICIO EN FECHA PREVISTA

Aprendre a utilitzar les eines que ens dona la teoria de jocs per analitzar les situacions prèvies a la presa de decisions i a tenir en compte totes les variables (el coneixement del mercat, dels participants, de les tàc...

Duración: 4 horas. Inicio: 26/09/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR DE PROCESSOS SEGON EL REFERENCIAL VDA. 6.3(V2010)

- Capacitar els assistents per al desenvolupament d'una auditoria orientada a processos. - Conèixer com s'organitza una Auditoria Interna de Processos segons el nou referencial VDA 6.3 (2ª versió Juny 2010). - Ser capa...

Duración: 21 horas. Inicio: 26/09/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CURS DE TRANSICIÓ A 9001: 2015 PER A AUDITORS CERTIFICATS PER IRCA

Conèixer i comprendre l'Annex SL com un marc per als sistemes de gestió ISO. Conèixer i comprendre els requisits de la Norma ISO 9001: 2015. Ser capaç de Auditar eficaçment els requisits d'un SGC basat en la Norma ISO ...

Duración: 16 horas. Inicio: 28/09/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LEAN MANAGEMENT I L'EXCEL·LÈNCIA EN LES OPERACIONS

L'objectiu del curs consisteix a aprofundir en el coneixement del Sistema de Producció sota la Filosofia de Lean Management i la perspectiva de la millora contínua. Es tracta de detectar i implementar Oportunitats de mil...

Duración: 40 horas. Inicio: 28/09/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTIÓ I CÀLCUL DE LA PETJADA DE CARBONI

Saber què és la petjada de carboni i per què és important. Aprendre a estimar la petjada de carboni emprant les diferents eines disponibles. Desenvolupar el marc estratègic per gestionar les emissions de carboni i integr...

Duración: 14 horas. Inicio: 29/09/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


EINES I CLAUS PRÀCTIQUES SOBRE VENDES I FIDELITZACIÓ EN ENTORNS INDUSTRIALS B2BDuración: 4 horas. Inicio: 29/09/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CURS OFICIAL DE OPERADOR DE CALDERAS INDUSTRIALS

Proporcionar formació i coneixements per a una correcta i segura vigilància, supervisió i control del funcionament de les calderes. Aconseguir la màxima eficàcia dels equips amb el mínim cost d'explotació, proporcionant...

Duración: 50 horas. Inicio: 03/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


SMED: REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE PREPARACIÓN DE MÁQUINAS E INSTALACIONES

Aprenderá la metodología SMED y será capaz de ponerla en marcha en su organización. Aprenderá cómo establecer una dinámica de mejora progresiva de la flexibilidad sin comprometer la productividad....

Duración: 8 horas. Inicio: 03/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ON S'AMAGA LA TRESORERIA DE L'EMPRESA. EINES PER UNA BONA PLANIFICACIÓ INICIO EN FECHA PREVISTA

Cóm gestionar els cobraments. Cóm gestionar el pagaments. Conèixer les causes que originen tensions de tresoreria en una PIME. Fer un Pla de Tresoreria, l’eina imprescindible per pilotar el dia a dia de qualsevol negoc...

Duración: 6 horas. Inicio: 04/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NOU REGLAMENT DE MAGATZEM DE PRODUCTES QUÍMICS APQ

Identificar Que instal·lacions estan afectades pel nou Reglament 105/2010 i les seves ITC. Conèixer les obligacions legals derivades d'aquest. Saber implantar un sistema de control de les seves instal·lacions adaptat a...

Duración: 12 horas. Inicio: 05/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LA FRANQUICIA COM A ESTRATÈGIA DE CREIXEMENT I EXPANSIÓ INTERNACIONAL

Que l’alumne assumeixi els coneixements per determinar si la franquícia és la millor estratègia per a fer créixer una empresa a nivell internacional. Per saber si la franquícia és la millor estratègia per créixer, ens h...

Duración: 16 horas. Inicio: 07/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTIONA EL TEU EXPATRIAT

El principal objectiu de la càpsula és que el responsable de la gestió de l’expatriat reflexioni, es prepari i a ser possible desenvolupi expectatives, plans i/o estratègies específiques sobre: o Definició d’objectius, ...

Duración: 4 horas. Inicio: 17/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CURS ATEX (D'ATMÓSFERES EXPLOSIVES)

Analitzar les situacions de risc que es troba el treballador que realitza treballs en Atmósferes Explosives. Conèixer les mesures preventives que es poden adoptar per evitar els riscos en aquestes atmósferes. Instruir so...

Duración: 7 horas. Inicio: 17/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


EQUILIBRI FINANCER VERSUS FINANÇAMENT. OPTIMITZAR LES DIFERENTS FONTS DE FINANÇAMENT.

Conèixer el finançament de tercers que necessito per mantenir una estructura . equilibrada. Conèixer les possibilitats de finançament que ofereix la Banca i altres Entitats de finançament alternatiu. Repassarem el catàl...

Duración: 6 horas. Inicio: 18/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN SISTEMES GESTIÓ MEDI AMBIENTAL, ISO 14001: 2015

Repassar, punt a punt, els aspectes claus de la Norma ISO 14001: 2004Conocer els requisits de les diferents eines de Gestió Ambiental que s'han de dominar, en base a les exigències de la norma ISO 14001: 2004.Aprender a ...

Duración: 20 horas. Inicio: 19/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LA GESTIÓ DEL CANVI I L'APRENENTATGE EN UN ENTORN (VUCA)

Aprendre noves habilitats i competències que ens permetin la flexibilitat necessària per adaptar-nos a la nova realitat del canvi constant....

Duración: 5 horas. Inicio: 19/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CALIDAD EN LA FUENTE. CERO DEFECTOS

Conocerá las diferentes técnicas y pasos para desplegar de forma efectiva una sistemática de mejora continua y de calidad en la fuente....

Duración: 12 horas. Inicio: 24/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


INCOTERMS INICIO EN FECHA PREVISTA

Els Incoterms són un conjunt de regles internacionals, regits per la Cambra de Comerç Internacional, que determinen l'abast de les clàusules comercials incloses en el contracte de compravenda internacional. Els Incoterms...

Duración: 5 horas. Inicio: 24/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN SISTEMES GESTIÓ DE QUALITAT SEGONS ISO / TS 16949: 2009

El curs pretén formar els Auditors Interns i al personal amb responsabilitat sobre temes de Qualitat en el Sector Automoció, segons els requisits de la IATF (Internacional Automotive Task Force). Els objectius del curs s...

Duración: 21 horas. Inicio: 24/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MANTENIMIENTO Y LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS DE SISTEMAS HIDRÁULICOS

Conocerá las características de componentes hidráulicos relevantes. Podrá interpretar datos técnicos de cada componente. Conocerá la forma en la que se puede mejorar la disponibilidad del equipo de producción. Conocerá t...

Duración: 18 horas. Inicio: 24/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER: EL REPTE DE RETENIR EL TALENT I MOTIVAR L’EQUIP DESPRÉS DE LA CRISIS

Conèixer eines per motivar i assolir el compromís de l’equip. Identificar els comportaments disfuncionals que provoquen la insatisfacció. Reconèixer el talent, com gestionar-ho i retenir-ho....

Duración: 3 horas. Inicio: 26/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


SISTEMES DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ SEGONS LA ISO 27001: 2013

L'objectiu principal del curs serà donar una visió general i en detall dels nous requeriments de la versió 2013 de la norma internacional ISO / IEC 27001: 2013. Per a això el curs inclou un taller pràctic d'exercicis ...

Duración: 14 horas. Inicio: 27/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ACONSEGUEIX LA IMPLICACIÓ DEL TEU EQUIP

crear un context de responsabilitat i compromís en l'equip. Identificar els diferents tipus de col·laboradors en un i el tipus de comunicació que millor s'adapta a les seves característiques. Descobrir i perfeccionar tèc...

Duración: 5 horas. Inicio: 27/10/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


RESPONSABILITAT CIVIL PER DANYS PER PRODUCTES

Serà formar els directius i tècnics de l'empresa que pretenen conèixer els requisits específics de la Responsabilitat Civil per danys per productes segons el Referencial VDA....

Duración: 7 horas. Inicio: 02/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COM ESDEVENIR UN BON NEGOCIADOR/A INTERNACIONAL

Amb aquesta formació es vol ressaltat la importància dels aspectes culturals nacionals per al desenvolupament de les operacions i es pretén descriure els diferents estils de comunicació. S’estableixen els diferents esque...

Duración: 4 horas. Inicio: 03/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ADAPTACIÓ ALS REQUISITS DE LA NORMA ISO 9001:2015

Els objectius del curs són: - Conèixer els nous requisits per al Sistema de Gestió de la Qualitat i els principis de gestió que ha establert ISO amb la nova versió de la Norma ISO 9001: 2015. - Proporcionar als assis...

Duración: 12 horas. Inicio: 03/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR CAP IRCA QUALITAT ISO 9001 (REGISTER IRCA A17217)

La sèrie ISO 9000 constitueix un model excel·lent per a la millora dels processos dels negocis. Està basada en el cicle "Planificar - Fer-Verificar - Actuar" i en els 8 principis de la gestió de la qualitat. Per assegura...

Duración: 40 horas. Inicio: 07/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN EN PLANTA

Desarrollará la competencia de autoconocerse para ejercer un liderazgo colaborativo eficaz. Será consciente de su estilo de comportamiento y cómo influye en los otros. Pondrá en práctica habilidades que faciliten una mej...

Duración: 18 horas. Inicio: 07/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN EN SISTEMES DE GESTIÓ DE LA QUALITAT, ISO 9001:2015

El objectius del curs serà realitzar un repàs de la Norma ISO 9001 i conèixer tots els Requisits i les diferents eines de gestió que ha de dominar un auditor intern dels Sistemes de Gestió de la Qualitat segons les exigè...

Duración: 20 horas. Inicio: 16/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ADAPTACIÓ ALS REQUISITS DE LA NOVA NORMA ISO 14001: 2015

Els objectius del curs són: - Conèixer els nous requisits per al Sistema de Gestió del Medi Ambient i els principis de gestió que ha establert ISO amb la nova versió de la Norma ISO 14001: 2015. - Proporcionar als assi...

Duración: 12 horas. Inicio: 21/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


INTRODUCCIÓN AL TPM

Adquirirá una visión global sobre la gestión de instalaciones automatizadas. Aprenderá los fundamentos del TPM con un enfoque práctico. Identificará las pérdidas de las máquinas y las oportunidades de mejora....

Duración: 12 horas. Inicio: 21/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LIDERATGE I GESTIÓ D'EQUIPS D' ALT RENDIMENT

Aquest programa t’ajudarà a: Millorar l’efectivitat i productivitat personal: ser capaç de fer més amb menys. Gestionar millor el teu temps i diferenciar el veritablement important. Conèixer i aplicar l’eina dels m...

Duración: 10 horas. Inicio: 22/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN SISTEMES DE GESTIO DE QUALITAT EN PRODUCTES SANITARIS SEGONS LA ISO 13485:2016

L'objectiu d'aquest curs és donar a conèixer als assistents els coneixements i requisits bàsics de la nova Norma ISO 13485: 2016 publicada al març de 2016 per tal d'adquirir la capacitat necessària per Auditar un Sistema...

Duración: 14 horas. Inicio: 24/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTIÓ DEL RISC. ISO 31000:2009

-Analitzar, conèixer i comprendre els requisits de la Gestió de Riscos en la futura Norma ISO 9001: 2015. - Aprendre el procés de construcció i implementació d'una metodologia de Gestió de Riscos aplicant eines i tècniq...

Duración: 7 horas. Inicio: 25/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN SISTEMA DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL SEGONS LA OHSAS 18001: 2007

Conèixer i comprendre els requisits de la OHSAS 18001: 2007 en l'àmbit de la seva Organització. Aprendre A estructurar i documentar adequadament el seu propi Sistema de Gestió de la Seguretat i la Salut en el Treball. As...

Duración: 20 horas. Inicio: 28/11/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


SISTEMES DE GESTIÓN ENERGÉTICA I LA SEVA AUDITORIA. NORMA ISO 50001:2011

Adquirir els coneixements generals bàsics sobre energia, estalvi i eficiència energètica comercial i industrial. Obtenir els coneixements de les principals actuacions a emprendre durant l'execució d'una auditoria ener...

Duración: 14 horas. Inicio: 01/12/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR CAP IRCA OHSAS 18001: 2007 (REGISTER A17352)

L'objectiu d'aquest curs és transmetre a l'alumne les tècniques d'auditoria d'un Sistema de Gestió de Salut i Seguretat Ocupacional perquè aprenguin les etapes necessàries per a la planificació, preparació, execució i av...

Duración: 40 horas. Inicio: 12/12/2016
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - AEBALL * UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - UPMBALL.
Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha - 08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona * Telf. 93.337 04 50 . E-mail :aeball@aeball.net . Nota legal . Créditos
AEBALL · UPMBALL · INFORMACIÓN · ACTIVIDADES · SERVICIOS · ÁREA SOCIOS · CONTACTO