Català · Español · Inglés Asóciate

BUSCADOR DE CURSOS
 Area:

 Modalidad:

 Sector:Facebook
Home >> SERVICIOS >> FORMACIÓN >> INFORMACIÓN DE CURSOS

INFORMACIÓN DE CURSOS
Cursos dirigidos a trabajadores en activo de todos los sectores y personas desempleadas (consultar plazas)

Cursos encontrados: 27

PRESENTACIONS D' ALT IMPACTE

Conèixer els punts claus de la presentacions d'alt impacte. Optimitzar la comunicacions en públic. Estructurar les idees i els missatges d'una manera ordenada per facilitar. La comprensió. Entendre la importacia de la ut...

Duración: 13 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MITJANS DE PAGAMENT INTERNACIONALS (SEPA, SWIFT, etc)

Conèixer en profunditat els diferents mitjans de pagament i aprendre a elaborar la documentació corresponent. Podrà analitzar les garanties associades al pagament d'operacions de compravenda internacional exigides en la...

Duración: 6 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GRAFOLOGIA I TEST PROJECTIUS GRÀFICS

Aprendrà una tècnica projectiva de fàcil aplicació, versàtil, discreta, amb alt grau de validesa i fiabilitat. Identificarà amb més facilitat competències positives per poder adequar-les a un perfil específic....

Duración: 20 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


SCRUM I METODOLOGIES ÀGILS

La formació SCRUM es tracta d'un conjunt de coneixements que fomenten la col·laboració i la comunicació entre tots els membres de l'organització....

Duración: 6 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AVALS, GARANTIES I CRÈDITS DOCUMENTARIS

L'objectiu del curs, és que l'alumne conegui en profunditat aquest excel·lent mitja de pagament internacional, i la seva bona utilització per disminuir els costos bancaris. La comparació amb la resta de mitjans de pagame...

Duración: 6 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


1+12 FONTS DE FINANÇAMENT ALTERNATIVES, QUINA ÉS LA TEVA

El cursos és eminentment pràctic i els alumnes realitzaran casos pràctics utilitzant les diferents alternatives de finançament tant privada com publiques....

Duración: 6 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CÓMO HACER DE TU BLOG EL CORAZÓN DE CONTENIDOS PARA TU ESTRATEGIA ON-LINE

Dotarte de los conocimientos, técnicas y tendencias que te permitirán unirte a las miles de personas que han transformado su blog en una fuente complementaria o principal de ingresos. Si tu rol es el de un profesional in...

Duración: 4 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CÓMO CONVERTIRSE EN COMMUNITY MANAGER Y BRILLAR EN LAS REDES SOCIALES

Descubre con precisión qué significa ser Community Manager o gestor de redes sociales para empresas con este seminario intensivo de Community Internet. En una mañana sabrás lo esencial para actualizarte sobre la profes...

Duración: 4 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


INTERPRETAR ESTADÍSTIQUES A LES XARXES SOCIALS

Ser capaz de interpretar estadísticas en redes sociales y verificar resultados, ya sea para una empresa, para nuestro propio proyecto o para terceros. Dominar el conjunto de herramientas y técnicas necesarias para valora...

Duración: 4 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MARKETING ONLINE

Obtindràs una visió integral de què és el màrqueting online i descobriràs quines oportunitats ofereix per la teva empresa. Podràs entendre els conceptes de màrqueting online i aprendràs a com integrar l'estratègia digita...

Duración: 16 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PLANS D'IGUALTAT

Els Planes d'Igualtat fixen els objectius concrets d'igualtat que ha d'aconseguir una empresa, les estratègies i les pràctiques per a la seva execució i els sistemes de seguiment i avaluació d'aquests objectius....

Duración: 4 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


SISTEMES DE GESTIÓ DE LA RSC I MEMÒRIES RSC

El objetiu a formar sobre eines de diagnosis i implantació de Sistemes de gestió de la RSC sobre la base de les principals normes internacionals (SGE 21, AS 8000, ISO 26.000 i unes altres) . La capacitació de responsable...

Duración: 16 horas.
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRESENTACIONS EN PÚBLIC EN ANGLÈS

Fer presentacions en anglès amb la seguretat i l'espontaneïtat necessàries. Adquirir fluïdesa de expressió i comprensió per formular i respondre preguntes amb soltesa i confiança...

Duración: 8 horas. Inicio: 14/11/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


RECLUTAMENT I SELECCIÓ 2.0

Aprendre a seleccionar i reclutar a través de les xarxes socials....

Duración: 10 horas. Inicio: 17/11/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NEGOCIADOR ENGINYÓS: COM CREAR VALOR

Aconseguir l'èxit amb negociacions complexes amb interlocutors amb alta experiència en negociació. Aprofundir en el procés de la negociació. Familiaritzar-te amb eines avançades de negociació. Posar en pràctica aquestes...

Duración: 8 horas. Inicio: 17/11/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PREPARACIÓ FIRST CERTIFICATE

Els alumnes han de poder llegir i entendre textos trets de revistes, diaris, fulletons, etc. Han de poder demostrar una diversitat de habilitats de lectura incloent saber trobar el més important de cada text i deduir e...

Duración: 30 horas. Inicio: 18/11/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NEGOCIACIÓ AMB LA BANCA (INICIO EN FECHA PREVISTA)

Calcular les necessitats de circulant de l'empresa....

Duración: 6 horas. Inicio: 21/11/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


WORDPRESS, CREACIÓ I POSICIONAMENT A GOOGLE

Aprender a hacer webs con WordPress, gestionar blogs corporativos y posicionar bien en Google. Conocer los canales, dominar el conjunto de herramientas y técnicas necesarias para gestionar la presencia de una marca o emp...

Duración: 4 horas. Inicio: 27/11/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NEGOCIACIÓ EN ANGLÈS

Adquirir fluïdesa de comprensió i expressió, aconseguir la seguretat i espontaneïtat necessàries per a aquestes situacions de treball. Sessions pràctiques (learning by doing), amb la teoria lingüística aplicada en forma ...

Duración: 8 horas. Inicio: 28/11/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


QUÈ I QUINES SÓN LES CORE TOOLS DEL SECTOR AUTOMÒBIL?

El curs pretén formar als directius i tècnics d'empreses del sector de l'automoció que estiguin interessats a formar-se en les tècniques específiques del sector segons aquests referencials i la integració de les restants...

Duración: 24 horas. Inicio: 01/12/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COM COMENÇAR A EXPORTAR

La decisió d´exportar, l´adaptació del producte, el preu de la exportació, com superar les barreres, la cerca de distribuïdors, com preparar les ofertes, com donar-nos a conèixer a l´exterior, la promoció comercial, els ...

Duración: 6 horas. Inicio: 04/12/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NORMA EN 1090-2: ESTRUCTURES DACER I ALUMNI

Un dels requisits de la norma EN 1090-2, és que el fabricant ha de provar que compta amb personal tècnic qualificat, l'equipament tècnic requerit i els processos documentats. En aquest sentit, aquesta formació té com a o...

Duración: 8 horas. Inicio: 09/12/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TWITTER Y LINKEDIN PER PRINCIPIANTS(INICIO EN FECHA PREVISTA)

Conèixer Twitter i Linkedin des de zero. Aquestes sessions són mixtes de teoria i pràctica, de manera que sortiràs amb els deures fets i els perfils configurats. La millor manera de passar a l'acció i no quedar-te enrere...

Duración: 6 horas. Inicio: 09/12/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


IMPLANTACIÓ DE LA NORMA ISO 50001:2011

Adquirir els coneixements generals bàsics sobre energia , estalvi i eficiència energètica comercial i industrial . Obtenir els coneixements de les principals actuacions a emprendre durant l'execució d'una auditoria ener...

Duración: 16 horas. Inicio: 16/12/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MARKETING & BRANDING ON-LINE PARA REDES SOCIALES

¿Cómo posicionar una marca cuando los clientes llegan a tu web como respuesta a preguntas? ¿Cómo rentabilizar y potenciar el logo cuando el logo no se enseña? ¿Cómo invertir en el nuevo modelo de publicidad? ¿Cómo manten...

Duración: 4 horas. Inicio: 17/12/2014
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


DESENVOLUPAMENT I OPTIMITZACIÓ BOTIGUES ONLINE

Introduir l'alumne en els conceptes bàsics del ecommerce. Explicar les alternatives tecnològiques per a la Creació d'una botiga online. Models de negoci complementaris a la botiga online. Desenvolupament d'un pla de comu...

Duración: 20 horas. Inicio: 19/01/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GAMESTORMING I TÈCNIQUES PER REUNIONS EFECTIVES

Adquirirà una sèrie de coneixements que fomenten la col·laboració i la comunicació entre tots els membres d'un equip de treball....

Duración: 8 horas. Inicio: 29/01/2015
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable 
Nombre de la empresa :
Actividad de la empresa

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - AEBALL * UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - UPMBALL.
Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha - 08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona * Telf. 93.337 04 50 . E-mail :aeball@aeball.net . Nota legal . Créditos
AEBALL · UPMBALL · INFORMACIÓN · ACTIVIDADES · SERVICIOS · ÁREA SOCIOS · CONTACTO